Πολιτική ορθής χρήσης Ιστότοπου

Ο παρών διαδικτυακός χώρος δημιουργήθηκε για να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την Ιατρική Επιστήμη και δη την Νευροχειρουργική. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορεί να θεωρηθούν ως ιατρικές συμβουλές και δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως καθεστώς συμβουλών «Θεράποντα Ιατρού» ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της διάγνωσης και της θεραπευτικής αγωγής. Η κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σπουδή, λόγω των εκάστοτε διαφορών – ιδιαιτεροτήτων που η φύση κάθε πάθησης διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον εκάστοτε Νευροχειρουργό – Ιατρό σας για όποια πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Οι πληροφορίες, διαγράμματα, φωτογραφίες, βιβλιογραφία που εμπεριέχονται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο απαγορεύεται να διαμοιράζονται και να κοινοποιούνται, ιδιαίτερα δε να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό μέσο ή βιβλιογραφία σε υποθέσεις αντιδικίας.

Σας ενημερώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν εγγυόμαστε όμως την ακρίβεια και την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας επειδή κάθε περίπτωση διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και οργανισμό σε οργανισμό, ενώ οι πληροφορίες αυτές δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τις ιατρικές συμβουλές του «Θεράποντα Ιατρού» σας.

Ο εκάστοτε επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διέπουν τον παρόντα διαδικτυακό χώρο μας και έχει την πλήρη ευθύνη για την αποδοχή ή μη των αναρτούμενων πληροφοριών, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν θα προκύψει από το γεγονός ότι εμπιστευτήκατε το υλικό που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Η διασύνδεση του παρόντα διαδικτυακού χώρου με άλλους διαδικτυακούς χώρους μέσω των συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών μας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τον εκάστοτε επισκέπτη των συνδέσμων (links), όπως και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτούς και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Σας συνιστούμε ένθερμα να λάβετε γνώση και να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις για τους νομικούς όρους και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.