ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Tag

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία Εγκεφάλου

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία Εγκεφάλου

Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία Εγκεφάλου Εισαγωγή: Η Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία Εγκεφάλου είναι η συγκέντρωση, σαν ένα “κουβάρι”, από παθολογικά αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο. Αποτελείται από τροφοφόρες αρτηρίες...
Read more

Ολιγοδενδρογλοίωμα

Ολιγοδενδρογλοίωμα   Εισαγωγή: Το Ολιγοδενδρογλοίωμα είναι ένας πρωτοπαθής Όγκος Εγκεφάλου, δηλαδή αναπτύσσεται στον εγκέφαλο. Μπορεί να είναι καλοήθης ή κακοήθης, ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο...
Read more

Επενδύμωμα Εγκεφάλου

Επενδύμωμα Εγκεφάλου Εισαγωγή: Το Επενδύμωμα Εγκεφάλου είναι ένας πρωτοπαθής Όγκος Εγκεφάλου. Αναπτύσσεται από τα υποστηρικτικά κύτταρα του εγκεφάλου τα οποία ονομάζονται επενδυματικά. Εκτός από...
Read more