Φλεβικό Αγγείωμα Εγκεφάλου

Φλεβικό Αγγείωμα Εγκεφάλου

 

Τι είναι το Φλεβικό Αγγείωμα Εγκεφάλου;

Το Φλεβικό Αγγείωμα Εγκεφάλου είναι μια φλεβική δυσπλασία που αποτελείται από ανώμαλες διατεταμένες φλέβες εντός φυσιολογικού εγκεφαλικού παρεγχύματος. Οι φλέβες αυτές παρουσιάζουν ακτινωτή διάταξη και συρρέουν (παροχετεύουν το φλεβικό αίμα) σε μία μεγαλύτερη φλέβα. Αυτή με τη σειρά της παροχετεύει το αίμα στο φυσιολογικό φλεβικό σύστημα του εγκεφάλου.
Ονομάζεται επίσης φλεβικό αιμαγγείωμα και φλεβώδες αγγείωμα ή αιμαγγείωμα. Σήμερα επικρατεί ο όρος φλεβική ανωμαλία αναπτυξιακού τύπου (στα αγγλικά developmental venous anomaly DVA). Σημαίνει ότι τα φλεβικά αγγειώματα αποτελούν ανωμαλίες (ανώμαλα διατεταμένες φλέβες) και όχι πραγματικές δυσπλασίες.

Σε ποιους ασθενείς εμφανίζεται και πόσο συχνό είναι;

Aποτελεί την συχνότερη αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου σε ποσοστό περίπου 55-60% και ανευρίσκεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Πολύ συχνά εντοπίζεται τυχαία στις εξετάσεις απεικόνισης που γίνονται για άλλο λόγο. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν ένα φλεβώδες αγγείωμα στον εγκέφαλο που δεν θα διαγνωστεί ποτέ.

Που εντοπίζεται;

Το Φλεβικό Αγγείωμα μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στο σώμα και στο κεφάλι. Πιο συχνά όμως παρουσιάζεται στον Εγκέφαλο και τον Νωτιαίο Μυελό. Στον εγκέφαλο συνήθως παρουσιάζεται:
– Στον μετωπιαίο και στον βρεγματικό λοβό (36-64%). Ανευρίσκεται πολύ συχνά σαν τυχαίο εύρημα ένα μικρό φλεβώδες αγγείωμα του μετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου.
– Στην παρεγκεφαλίδα (14-27%).
Ανάλογα με το πού παροχετεύει το φλεβικό αίμα, διακρίνεται σε δυο είδη: σε “επιπολής” και εν τω βάθει”.

Τι συμπτώματα παρουσιάζει το Φλεβικό Αγγείωμα;

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις οι ασθενείς με φλεβικό αγγείωμα εγκεφάλου μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα όπως επιληπτικές κρίσεις ή η αιμορραγία. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως προκαλούνται από άλλες αγγειακές δυσπλασίες που συνυπάρχουν με το φλεβικό αγγείωμα (πχ, το σηραγγώδες αιμαγγείωμα). Κατά κανόνα, το φλεβώδες αγγείωμα δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Με ποιες εξετάσεις τίθεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται με τις απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου. Η Αξονική CT και η Μαγνητική Τομογραφία MRI Εγκεφάλου αναδεικνύουν το φλεβικό αγγείωμα σαν γραμμοειδείς βλάβες στον εγκέφαλο. Η Μαγνητική Αγγειογραφία Εγκεφάλου MRA έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια και παρέχει λεπτομερή εικόνα της δυσπλασίας.
Ο έλεγχος με Ψηφιακή Αγγειογραφία Εγκεφάλου απεικονίζει το Φλεβώδες Αγγείωμα στην φλεβική φάση της εξέτασης. Παρουσιάζει την χαρακτηριστική ακτινωτή διάταξη των μικρών φλεβών που συρρέουν σε μια μεγαλύτερη. Η εικόνα αυτή θυμίζει “τα φίδια από την κεφαλή της Μέδουσας” της Ελληνικής Μυθολογίας.

Ποια είναι η θεραπεία για το Φλεβικό Αγγείωμα Εγκεφάλου;

Το φλεβικό αγγείωμα παροχετεύει φυσιολογικά φλεβικό αίμα από τον εγκέφαλο στην φλεβική κυκλοφορία στο κεφάλι. Γιαυτό, κατά κανόνα, το Φλεβικό Αγγείωμα Εγκεφάλου δεν χρειάζεται θεραπεία και δεν χρειάζεται η χειρουργική αφαίρεση. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή αιμορραγία και να χρειαστεί αντιμετώπιση. Συνήθως όμως προκαλούνται από άλλες αγγειακές δυσπλασίες που συνυπάρχουν (πχ, το σηραγγώδες αιμαγγείωμα). Οι επιληπτικές κρίσεις αντιμετωπίζονται με αντιεπιληπτική αγωγή. Η αιμορραγία, ανάλογα με την βαρύτητα, αντιμετωπίζεται με παρακολούθηση ή χειρουργική επέμβαση.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.