Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

 

Τι είναι το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο;

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο είναι βλάβη που προκαλείται σε μία περιοχή του εγκεφάλου όταν διακόπτεται η παροχή αίματος. Η ροή του αίματος μπορεί να σταματήσει ή να περιοριστεί μετά από απόφραξη (Ισχαιμία) ή μετά από ρήξη (Αιμορραγία) των αρτηριών του εγκεφάλου. Προκαλείται διακοπή ή μείωση του οξυγόνου που παρέχεται στον εγκέφαλο και διαταραχή της λειτουργίας με καταστροφή (νέκρωση) των νευρικών κυττάρων.

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο;

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο διακρίνεται κυρίως σε δύο τύπους, το Ισχαιμικό και το Αιμορραγικό.

1. Το Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ή Ισχαιμικό Έμφρακτο αποτελεί 85% όλων των εγκεφαλικών και μπορεί να είναι θρομβωτικό ή εμβολικό.

   • Το θρομβωτικό επεισόδιο οφείλεται σε απόφραξη ενός αγγείου του εγκεφάλου (συνήθως αρτηρία) από θρόμβο αίματος.
   • Το εμβολικό επεισόδιο οφείλεται σε θρόμβο αίματος που μεταφέρθηκε με την κυκλοφορία του αίματος στο αγγείο του εγκεφάλου.

 

2. Το Αιμορραγικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο παρουσιάζεται όταν συμβαίνει αιμορραγία ενός αγγείου μέσα στον εγκέφαλο. Περίπου το 15% των εγκεφαλικών είναι αιμορραγικά.

3. Το Παροδικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο είναι η προσωρινή διακοπή της εγκεφαλικής αιματικής ροής για μικρό χρονικό διάστημα, λιγότερο από 5 λεπτά.

Ποιες είναι οι αίτιες για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο;

Η αίτια για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο είναι η διακοπή ή η διαταραχή της ροής του αίματος στον εγκέφαλο. Προκαλεί την διακοπή ή την μείωση του οξυγόνου και των θρεπτικών συστατικών που μεταφέρονται στον εγκέφαλο. Αυτό οδηγεί στην διακοπή της φυσιολογικής λειτουργίας ή στην καταστροφή των κυττάρων του εγκεφάλου.

Το Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο είναι πιο συχνό και οφείλεται σε απόφραξη ενός αγγείου όταν:

 • Σχηματίζεται ένας θρόμβος αίματος σε μια αρτηρία με αθηρωματικές πλάκες (εναποθέσεις λίπους στο τοίχωμα του αγγείου). Πρόκειται για θρομβωτικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και είναι η συχνότερη μορφή εγκεφαλικού.
 • Ένας θρόμβος αίματος μεταφέρεται με την κυκλοφορία του αίματος από την καρδιά στον εγκέφαλο. Λόγω του μεγέθους του, ο θρόμβος καταλήγει και αποφράσσει τον αυλό μιας αρτηρίας, διακόπτοντας την ροή του αίματος στο αγγείο. Πρόκειται για εμβολικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο.

Το Αιμορραγικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο παρουσιάζεται όταν συμβαίνει ρήξη ενός αγγείου μέσα στον εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα είναι το αίμα να διαφύγει από τα αγγεία μέσα στον εγκέφαλο, σχηματίζοντας την Εγκεφαλική Αιμορραγία ή ένα αιμάτωμα.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο είναι:

 • Η ηλικία άνω των 40 ετών, όταν παρουσιάζεται η γήρανση των αγγείων.
 • Η αθηροσκλήρωση, στην οποία οφείλονται περισσότερο από το ένα τρίτο των περιπτώσεων.
 • Η αρτηριακή υπέρταση.
 • Το κάπνισμα, προάγει την αθηροσκλήρωση.
 • Η αυξημένη χοληστερίνη.
 • Ο σακχαρώδης διαβήτης.
 • Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
 • Το άγχος.
 • Η καθιστική ζωή και η έλλειψη άσκησης.
 • Η παχυσαρκία.
 • Τα αντισυλληπτικά χάπια.
 • Οι καρδιακές παθήσεις (στεφανιαία νόσος, κολπική μαρμαρυγή, κτλ.).
 • Το Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας.
 • Τα ναρκωτικά.

Ποια είναι τα συμπτώματα στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο;

Τα συμπτώματα στο Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο είναι:

 • Αδυναμία, μούδιασμα ή παράλυση στο πρόσωπο, το χέρι ή το πόδι σε μία πλευρά του σώματος. (ημιπάρεση ή ημιπληγία, υπαισθησία).
 • Πτώση της γωνίας του στόματος.
 • Διαταραχή της ομιλίας (δυσφασία, αφασία) και της αντίληψης, σύγχυση.
 • Διαταραχές στην όραση. Μπορεί να παρουσιαστεί θάμβος (θολή όραση), αμαύρωση, ημιανοψία ή διπλωπία.
 • Ζαλάδες, ίλιγγος, διαταραχή στην βάδιση και ισορροπία με αστάθεια.
 • Πονοκέφαλος (κεφαλαλγία). Μερικές φορές συνοδεύεται από ζαλάδα και έμετο.

Στο Αιμορραγικό Εγκεφαλικό τα συμπτώματα είναι:

 • Πονοκέφαλος (κεφαλαλγία). Παρουσιάζεται ξαφνικά και είναι έντονος και επίμονος.
 • Επιληπτική κρίση.
 • Αδυναμία, μούδιασμα ή παράλυση στο πρόσωπο, το χέρι ή το πόδι σε μια πλευρά του σώματος (ημιπάρεση ή ημιπληγία, υπαισθησία).
 • Διαταραχή στον συντονισμό των κινήσεων, στην βάδιση και την ισορροπία.
 • Διαταραχή της ομιλίας (δυσφασία, αφασία).
 • Ζαλάδες και απώλεια της συνείδησης. Έμετος.

Η κλινική εικόνα στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο διαφέρει σε κάθε ασθενή και συνήθως η εξέλιξη των συμπτωμάτων είναι ταχεία. Άλλες φορές όμως εξελίσσονται αργά. Μπορούν να ξυπνήσουν τον ασθενή από τον ύπνο του. Επίσης, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει διαταραχές της συνείδησης, από απλό λήθαργο μέχρι και απώλεια των αισθήσεων ή κώμα.

Ποιες είναι οι επιπλοκές στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο;

Το Εγκεφαλικό Επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές με μόνιμη αναπηρία. Στις επιπλοκές περιλαμβάνονται:

 • Ημιπάρεση ή ημιπληγία, παράλυση μέρους του προσώπου. Μπορεί να εμφανιστεί ατροφία και σπαστική ημιπληγία στα άκρα, μετά από μερικές εβδομάδες ή μήνες, που συχνά είναι επώδυνη.
 • Διαταραχή της ομιλίας (δυσφασία, αφασία, δυσαρθρία) ή δυσκολία στην κατάποση.
 • Θρομβοεμβολικά επεισόδια. Η παρατεταμένη ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνει τον κίνδυνο για την πνευμονική εμβολή και την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.
 • Απώλεια μνήμης, γνωσιακές και ψυχικές διαταραχές, διαταραχές στην συμπεριφορά όπως είναι κατάθλιψη, αυπνία, απάθεια, σύγχυση, αποπροσανατολισμός κτλ.
 • Χρόνια κεφαλαλγία.
 • Ανικανότητα στην αυτοεξυπηρέτηση για τις καθημερινές ανάγκες (σίτιση, υγιεινή, μετακίνηση κτλ.).
 • Διαταραχές της συνείδησης, (κατάσταση ελάχιστης συνείδησης, φυτική κατάσταση).

Με ποιες εξετάσεις γίνεται η διάγνωση;

H διάγνωση του Εγκεφαλικού Επεισοδίου γίνεται με:

Την Νευρολογική εξέταση.

Την Μαγνητική και την Αξονική Τομογραφία. Είναι απαραίτητες εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση αλλά και για την αξιολόγηση της θέσης και της έκτασης της βλάβης.

Τις εξετάσεις απεικόνισης για την μελέτη των αγγείων του εγκεφάλου. Διενεργούνται η Αξονική, η Μαγνητική και η Ψηφιακή Αγγειογραφία Εγκεφάλου.

Η διαγνωστική προσέγγιση ολοκληρώνεται με τον καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο.

Πως αντιμετωπίζεται το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο;

Η αντιμετώπιση του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου εξαρτάται πρώτα απόλα από το είδος του εγκεφαλικού, εάν είναι ισχαιμικό ή αιμορραγικό.

Στο Ισχαιμικό Εγκεφαλικό η θεραπεία εφαρμόζεται άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Στοχεύει στην γρήγορη αποκατάσταση της αιματικής ροής στην ισχαιμική περιοχή του εγκεφάλου. Η άμεση αντιμετώπιση, μπορεί να αποτρέψει την μόνιμη βλάβη και να περιορίσει την βαρύτητα του εγκεφαλικού.
Στην θεραπεία περιλαμβάνεται η χορήγηση θρομβολυτικών φαρμάκων που καταστρέφουν τους θρόμβους, όπως είναι ο ενεργοποιητής ιστικού πλασμινογόνου (tPA). Επίσης, ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε μηχανική αφαίρεση του θρόμβου με την ενδαγγειακή θρομβεκτομή.

Στο Αιμορραγικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο η θεραπεία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ξεκινάει με τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, επειδή η υψηλή πίεση μπορεί να επιδεινώσει την αιμορραγία. Επίσης, εάν ο ασθενής ελάμβανε αντιπηκτική αγωγή πρέπει να ελεγχθεί η πηκτικότητα του αίματος για να σταματήσει η αιμορραγία. Σε μερικές περιπτώσεις, ανάλογα με την αιτία, την θέση και την έκταση της αιμορραγίας, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Διενεργείται κρανιοτομία για την αφαίρεση αιματώματος, τον αποκλεισμό ανευρύσματος εγκεφάλου, την αφαίρεση αγγειακής δυσπλασίας εγκεφάλου κτλ.

Διαβάστε ακόμα:
Κρανιοτομία.
Ανεύρυσμα Εγκεφάλου.
Αγγειακές Δυσπλασίες Εγκεφάλου.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε τηνΠολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.