Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού

Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού

 

Εισαγωγή;

Το Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού είναι ένας διηθητικός πρωτοπαθής Όγκος Εγκεφάλου. Ονομάζεται και Αστροκύττωμα Χαμηλής Κακοήθειας Βαθμού ΙΙ ή Διάχυτο Αστροκύττωμα. Εμφανίζεται συχνότερα σε νεαρούς ενήλικες άντρες μεταξύ 30 και 40 ετών (25% των περιπτώσεων). Το συχνότερο σύμπτωμα που προκαλεί το Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού είναι η επιληπτική κρίση. Η αντιμετώπιση για το Αστροκύττωμα Βαθμού ΙΙ γίνεται με την Χειρουργική Επέμβαση, την Ακτινοθεραπεία και την Χημειοθεραπεία.

Τι είναι το Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού;

Το Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού είναι ένας διηθητικός πρωτοπαθής Όγκος Εγκεφάλου. Αναπτύσσεται σχετικά αργά και συνήθως δεν έχει σαφή όρια με τον εγκέφαλο. Είναι ένα Γλοίωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας (Βαθμός IΙ κατά WHO:World Health Organization). Αποτελεί το 10-15% όλων των αστροκυτταρικών όγκων του εγκεφάλου (1,4 νέα περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού ετησίως). Στην κατάταξη κατά WHO αναγνωρίζονται 3 τύποι Γλοιωμάτων grade II: Αστροκύττωμα Βαθμού ΙΙ, Ολιγοδενδρογλοίωμα ΙΙ και Ολιγοαστροκύττωμα ΙΙ. Έχει την τάση να παρουσιάζει με την πάροδο του χρόνου αναπλαστική εξαλλαγή προς μεγαλύτερου βαθμού κακοήθεια (ΙΙΙ ή ΙV).

Διαβάστε ακόμα:
Όγκος Εγκεφάλου.

Που εντοπίζεται;

Μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε περιοχή και συχνότερα εντοπίζεται στον μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Εμφανίζεται συχνότερα σε νεαρούς ενήλικες άντρες μεταξύ 30 και 40 ετών (25% των περιπτώσεων).

Τι συμπτώματα προκαλεί το Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού;

Το Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού παρουσιάζει συμπτώματα που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των ασθενών. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από τη θέση και το μέγεθος του όγκου.

Το συχνότερο (65%-95%) πρώτο σύμπτωμα που μπορεί να παρουσιάσει ο ασθενής με Αστροκύττωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας είναι η επιληπτική κρίση. Μπορεί να είναι εστιακή ή γενικευμένη, να ξεκινάει με αύρα ή να παρουσιάζει μετακριτική φάση. Μπορεί επίσης ο ασθενής να παρουσιάσει απώλεια της συνείδησης, αφασία εκπομπής ή ημιπάρεση (τύπου Todd). Η πιθανότητα για την εμφάνιση της επιληπτικής κρίσης αυξάνεται όταν ο όγκος εντοπίζεται στον κροταφικό λοβό.

Προκαλεί επίσης συμπτώματα που σχετίζονται με την Αυξημένη Ενδοκράνια Πίεση. Εμφανίζονται από την σταδιακή ανάπτυξη και διήθηση του όγκου και την πίεση που ασκείται στον εγκέφαλο. Αυτά επιδεινώνονται με τον χρόνο ή εμφανίζονται αιφνίδια και περιλαμβάνουν τον πονοκέφαλο (κεφαλαλγία), την ναυτία, τον έμετο, και την υπνηλία (λήθαργο).

Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει ακόμα:

  • Αισθητικές διαταραχές και αδυναμία (ημιπάρεση). Αδυναμία ή αιμωδία στα άνω ή στα κάτω άκρα ή και στο πρόσωπο.
  • Διαταραχές του λόγου (αφασία, δυσφασία εκπομπής ή/και αντίληψης).
  • Διαταραχή στην συμπεριφορά, την διάθεση ή την προσωπικότητα, ψυχιατρικές διαταραχές.
  • Οπτικές διαταραχές (διπλωπία, θάμβος οράσεως, οπτικό έλλειμμα, κτλ.).

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται με την απεικόνιση του εγκεφάλου. Χρησιμοποιείται η Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου και λιγότερο η Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου. Η Μαγνητική Τομογραφία παρέχει λεπτομερή εικόνα του αστροκυττώματος με σημαντικές πληροφορίες. Βέβαια, η ακριβής διάγνωση γίνεται μόνο μετά από βιοψία. Οι Ακτινογραφίες του Κρανίου δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία.

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θεραπεία για το Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού;

Για το Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού η θεραπεία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

  • Την γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.
  • Το μέγεθος και την θέση του όγκου.
  • Τις προτιμήσεις του ασθενούς σχετικά με την θεραπεία, αφού ενημερωθεί σωστά τις επιλογές που έχει.

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση στο Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού;

Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση στο Αστροκύττωμα Βαθμού ΙΙ είναι η Χειρουργική Επέμβαση, η Ακτινοθεραπεία και η Χημειοθεραπεία. Η Στερεοτακτική Βιοψία είναι μια διαγνωστική χειρουργική πράξη που μπορεί να καθορίσει την θεραπεία.

Η Χειρουργική Επέμβαση.

Η συνήθης Χειρουργική Επέμβαση για το Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού ή Διάχυτο Αστροκύττωμα είναι η Kρανιοτομία. Γίνεται με τεχνικές μικροχειρουργικής, με την χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου και συστημάτων Νευροπλοήγησης. Είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση στο Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού ή Διάχυτο Αστροκύττωμα και προτείνεται στους περισσότερους ασθενείς.

Ο σκοπός του χειρουργείου είναι η ολική αφαίρεση του όγκου. Όμως, όταν ο όγκος βρίσκεται κοντά σε ευαίσθητες δομές του εγκεφάλου, δεν είναι πάντοτε δυνατή η ολική αφαίρεση με ασφάλεια. Επίσης, λόγω της φύσης του όγκου, δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ του όγκου και του φυσιολογικού εγκέφαλου. Ο χειρουργός αφαιρεί το μεγαλύτερο επιτρεπτό μέρος της μάζας του όγκου. Πάντα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για μετεγχειρητικό υπόλειμμα που μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή του όγκου εγκεφάλου. Τότε ακολουθούν άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις (ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία).

Διαβάστε ακόμα:
Κρανιοτομία.

Η Στερεοτακτική Βιοψία Εγκεφάλου.

Η Στερεοτακτική Βιοψία όγκου εγκεφάλου είναι μια χειρουργική επέμβαση. Γίνεται στο χειρουργείο με γενική αναισθησία και συνθήκες αποστείρωσης. Κατά την επέμβαση διενεργείται μια Κρανιοανάτρηση, δηλαδή διανοίγεται μια μικρή οπή στο κρανίο. Από την οπή αυτή εισάγεται μία ειδική βελόνα βιοψίας. Η βελόνα καθοδηγείται από ειδικό σύστημα όπως είναι ο Νευροπλοηγός ή το ειδικό Στερεοτακτικό Πλαίσιο. Λαμβάνεται μικρό δείγμα ιστού (1-2 χιλιοστά) από τον όγκο και το δείγμα αυτό αποστέλλεται για ιστολογική μελέτη.

Η ιστολογική διάγνωση καθορίζει με ακρίβεια τον τύπο και τον βαθμό της κακοήθειας του όγκου. Αποτελεί την σημαντικότερη εξέταση για την λήψη της απόφασης για την θεραπεία που θα ακολουθήσει ο ασθενής.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η Στερεοτακτική Βιοψία μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση, σε ποσοστό που αναφέρεται στην βιβλιογραφία έως 30%. Αυτό συμβαίνει σε ανομοιογενείς ιστολογικά όγκους, όπως είναι τα Γλοιώματα. Σε ασθενείς όμως που η Κρανιοτομία ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης νευρολογικής βλάβης, η Στερεοτακτική Βιοψία είναι σημαντική για την διάγνωση.

Διαβάστε ακόμα:
Κρανιοανάτρηση.

Η Ακτινοθεραπεία.

Η Ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπολειμματικού όγκου μετεγχειρητικά (που δεν αφαιρέθηκε πλήρως). Επίσης, σε υποτροπή του Αστροκυττώματος 2ου Βαθμού μετά από θεραπεία, κατά την παρακολούθηση του ασθενούς. Χρησιμοποιείται ακόμα για την αντιμετώπιση των ανεγχείρητων όγκων που βρίσκονται σε σημαντική περιοχή του εγκεφάλου.

Η Χημειοθεραπεία.

Η Χημειοθεραπεία χορηγείται σε περιπτώσεις υποτροπής μετά από χειρουργική αντιμετώπιση και ακτινοθεραπεία. Καταστρέφει τα ταχέως αναπτυσσόμενα κύτταρα του όγκου με αποτέλεσμα την αναστολή της ανάπτυξής του. Μπορεί να χορηγηθεί με την μορφή χαπιών και σε συνδυασμό με την ακτινοβολία βελτιώνουν αποτελεσματικά την πρόγνωση.

Ποια είναι η πρόγνωση στο Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού;

Στο Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού η πρόγνωση είναι καλύτερη όταν επιτυγχάνεται η ολική (εκτεταμένη) χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Επίσης, όταν η ηλικία του ασθενούς είναι μικρότερη των 40 ετών και η βαθμολογία στην κλίμακα αυτοεξυπηρέτησης (Karnofsky) είναι πάνω από 80.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την πρόγνωση στο Αστροκύττωμα Βαθμού ΙΙ είναι η ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών και το μεγάλο μέγεθος όγκου. Επίσης, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η θέση του όγκου κοντά σε ευαίσθητες δομές του εγκεφάλου (οπτική οδός, υποθάλαμος, στέλεχος, κτλ.). Τότε δεν είναι πάντοτε δυνατή η ολική αφαίρεση με ασφάλεια και ακολουθούν άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία στο Αστροκύττωμα 2ου Βαθμού βελτιώνουν σημαντικά το προσδόκιμο και την ποιότητα της ζωής των ασθενών.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.