Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης

Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης

Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης

 

Τι είναι το Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης;

Το Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης είναι η λύση της συνέχειας του οστού του σπονδύλου. Το αποτέλεσμα είναι η παραμόρφωση της δομής και μορφολογίας (συμπίεση, καθίζηση) του σπονδύλου. Επίσης, είναι η διακοπή της οστικής συνέχειας στο σώμα ή στην περιφέρειά του σπονδύλου (περιόστεο, αρθρώσεις, πέταλο, αποφύσεις). Ονομάζεται και κάταγμα σπονδύλου ή σπονδυλικό κάταγμα.

Ποια είναι τα αίτια στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης;

Οι συχνότερες αιτίες για το Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης είναι:

 • Τροχαία ατυχήματα
 • Πτώση από ύψος ή απλή πτώση.
 • Κακώσεις στον αθλητισμό.
 • Εργατικά ατυχήματα.
 • Οστεοπόρωση (συμπιεστικό κάταγμα). Συμβαίνουν συχνά στις ηλικίες 60 ως 80 ετών.
 • Όγκοι, πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί.
 • Επιθέσεις, βία, τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα, εκρήξεις, αντικείμενα, κτλ.

Μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε μοίρα της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή την αυχενική, την θωρακική και την οσφυϊκή.

Ποια είναι τα είδη των καταγμάτων;

Τα κατάγματα της Σπονδυλικής Στήλης διακρίνονται σε πολλούς και διαφορετικούς τύπους.

Με βάση τον μηχανισμό και την αιτία της κάκωσης διακρίνονται δύο είδη:

 • Τα τραυματικά κατάγματα, τα οποία συνήθως συμβαίνουν σε τροχαία ατυχήματα, σε πτώσεις, εργατικά ατυχήματα, βίαιες επιθέσεις κτλ.
 • Τα αυτόματα (ή παθολογικά) κατάγματα, που μπορούν να συμβούν και χωρίς κάποια κάκωση και συνήθως είναι κατάγματα σε έδαφος οστεοπόρωσης ή μετάστασης.

Με βάση την μορφολογία του κατάγματος διακρίνονται σε:

 • Ρωγμώδη.
 • Συμπιεστικά (σφηνοειδής παραμόρφωση, καθίζηση σπονδύλου).
 • Εκρηκτικά. Είναι συχνότερα σε τροχαία ατυχήματα ή πτώση από μεγάλο ύψος, όπου ο σπόνδυλος μπορεί να θρυμματιστεί. Συνυπάρχει κίνδυνος για πιεστικά φαινόμενα επί των νευρικών δομών.
 • Κάταγμα-εξάρθρημα με συνοδό βαριά νευρολογική συνδρομή (βλάβη νωτιαίου μυελού ή νωτιαίων νεύρων).

Επίσης, τα κατάγματα της Σπονδυλικής Στήλης χαρακτηρίζονται σταθερά και ασταθή. Είναι μια πολύ σημαντική κατάταξη που λαμβάνεται υπόψιν στην θεραπευτική προσέγγιση.

Ποια είναι τα συμπτώματα στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης;

Τα συμπτώματα στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης εξαρτώνται από την μοίρα που παρουσιάζει το κάταγμα, από το είδος του κατάγματος και από την νευρολογική συνδρομή που μπορεί να συνυπάρχει. Τα συμπτώματα αυτά είναι:

 • Πόνος στην περιοχή της κάκωσης. Η ένταση του ποικίλλει από μια ενόχληση μέχρι τον πολύ έντονο και ανυπόφορο πόνο που χρειάζεται αναλγητική αγωγή.
 • Μούδιασμα στα χέρια ή στα πόδια με κινητικές διαταραχές (αδυναμία, αστάθεια).
 • Διαταραχές στον έλεγχο της ούρησης και της κένωσης.
 • Παράλυση των χεριών ή και των ποδιών.

Ποιες είναι οι επιπλοκές στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης;

Οι επιπλοκές στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης είναι πιο πιθανές σε βαριές καταστάσεις. Όταν παρουσιάζεται συμπίεση του νωτιαίου μυελού ή των νευρικών ριζών, μπορεί να εμφανιστεί νευρολογική συνδρομή. Πρόκειται για τετραπάρεση ή τετραπληγία (Αυχενική Μοίρα) και παραπάρεση ή παραπληγία (Θωρακική και Οσφυϊκή μοίρα).

Με ποιες εξετάσεις γίνεται η διάγνωση;

Για την διάγνωση χρειάζεται πάντοτε ένα λεπτομερές ιστορικό και μια πλήρης νευρολογική εξέταση. Χρειάζεται επίσης η ακτινολογική μελέτη με απεικονιστικές εξετάσεις όπως είναι οι απλές Ακτινογραφίες, η Αξονική Τομογραφία και η Μαγνητική Τομογραφία. Ενίοτε χρειάζεται ο Νευροφυσιολογικός Έλεγχος. Είναι απαραίτητες εξετάσεις για την αξιολόγηση της βαρύτητας της πάθησης αλλά και για τον σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Πιο ειδικές εξετάσεις μπορεί να ζητηθούν σε περιπτώσεις αυτόματων καταγμάτων. Για παράδειγμα η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι απαραίτητη για την διάγνωση της οστεοπόρωσης στα οστεοπορωτικά κατάγμα.

Οι απλές Ακτινογραφίες χρησιμοποιούνται για την διάγνωση των καταγμάτων. Μπορούν να αναδείξουν την δομή των οστών, την αρχιτεκτονική της σπονδυλικής στήλης και την κατάσταση των αρθρώσεων.

Η Αξονική Τομογραφία είναι πολύ σημαντική εξέταση για την διάγνωση. Μπορεί να αναδείξει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την οστική μορφολογία του σπονδύλου.

Η Μαγνητική Τομογραφία παρέχει λεπτομερή απεικόνιση του νωτιαίου μυελού, των σπονδυλικών νεύρων και του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Επίσης, αναδεικνύει και τις ανατομικές δομές της περιοχής, τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις και άλλες παθολογικές καταστάσεις (πχ. Όγκοι).

Ποια είναι η θεραπεία στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης;

Η θεραπεία στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης έχει σκοπό την ανακούφιση από τον πόνο και την αποκατάσταση των νευρολογικών προβλημάτων.

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης μπορεί να είναι συντηρητική η χειρουργική. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες είναι η αίτια το είδος και ο βαθμός της σοβαρότητας του κατάγματος (εάν είναι ασταθές, εάν υπάρχει νευρολογική συνδρομή, κτλ.). Επίσης, η ηλικία και η γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Η Συντηρητική θεραπεία.

Στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης, η συντηρητική θεραπεία συστήνεται σε ήπιες περιπτώσεις όπως είναι στα ρωγμώδη κατάγματα, σε μικρά κατάγματα της περιφέρειας του σπονδύλου, όπως είναι στο πρόσθιο οστεόφυτο, στην εγκάρσια απόφυση και σε περιπτώσεις που περιγράφεται οστικό οίδημα. Διαρκεί λίγες εβδομάδες. Σε πιο βαριές περιπτώσεις, η συντηρητική θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε σταθερά κατάγματα χωρίς νευρολογική συνδρομή. Άλλες περιπτώσεις είναι οι ανεγχείρητες, με μεγαλύτερη όμως διάρκεια του χρόνου αποκατάστασης, 2 με 3 μήνες.

Η Συντηρητική Θεραπεία εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή και περιλαμβάνει την φαρμακευτική αναλγητική αγωγή, την ακινητοποίηση στο κρεβάτι (σε βαριές περιπτώσεις), την ζώνη οσφύος ή τον αυχενικό κηδεμόνα, την ξεκούραση και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων, την φυσικοθεραπεία, τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, κτλ. Σημαντική είναι η παρακολούθηση της κατάστασης με απεικονιστικές εξετάσεις και τακτικά ραντεβού.

Η φαρμακευτική αγωγή στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης;

Η χρήση των Παυσίπονων Φαρμάκων συχνά οδηγεί σε σημαντική ανακούφιση από τον πόνο στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης. Την αγωγή πάντοτε συμπληρώνει η γαστροπροστασία. Χρειάζεται προσοχή στην μακροχρόνια χρήση τους γιατί μπορεί να είναι επιβλαβής για τον οργανισμό. Τα απλά αναλγητικά βοηθούν στους πόνους και τα μυοχαλαρωτικά μπορούν να λύσουν τον μυϊκό σπασμό. Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα μειώνουν την τοπική φλεγμονή και παράλληλα τον πόνο στο Σπονδυλικό Κάταγμα.

Πάντοτε η φαρμακευτική αγωγή χορηγείται και τροποποιείται από Ιατρό.

Η ζώνη οσφύος στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης.

Στα μικρά και σταθερά κατάγματα της οσφυϊκής μοίρας συστήνεται η ζώνη οσφύος, η οποία σταθεροποιεί την μέση, ελαττώνει τον πόνο περιορίζοντας την κίνηση και διατηρεί την σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Εφαρμόζεται κάθε φορά που ο ασθενής είναι όρθιος ή περπατάει. Γενικά, η χρήση της οσφυϊκής ζώνης είναι το σημαντικό μέρος της συντηρητικής θεραπείας. Διαρκεί λίγες εβδομάδες σε ήπιες περιπτώσεις ή 2 με 3 μήνες σε βαρύτερες. Επίσης, χρησιμοποιείται και μετά από την Χειρουργική Επέμβαση για το κάταγμα σπονδύλου.

Ο αυχενικός κηδεμόνας στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης.

Με τον ίδιο τρόπο, ο αυχενικός κηδεμόνας, ή κολάρο, βοηθάει πάρα πολύ στην συντηρητική αντιμετώπιση των καταγμάτων του αυχένα. Σταθεροποιεί και προστατεύει την σπονδυλική στήλη, και περιορίζει την αυχεναλγία (ο πόνος στον αυχένα). Χρησιμοποιείται και μετά από το χειρουργείο στον αυχένα.

Ποιες είναι οι ενδείξεις για την χειρουργική αντιμετώπιση στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης;

Οι ενδείξεις για χειρουργείο στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης είναι:

 • Τα ασταθή κατάγματα. Δηλαδή αυτά που πιθανόν να επιδεινωθούν αργότερα με την κινητοποίηση του ασθενούς και ενέχουν τον κίνδυνο βλάβης του νωτιαίου μυελού.
 • Τα κατάγματα που παρουσιάζουν νευρολογική συνδρομή από βλάβη, λόγω πίεσης του νωτιαίου μυελού ή των νευρικών ριζών, με αισθητικές και κινητικές διαταραχές στα χέρια, στον κορμό και στα πόδια.
 • Η διαταραχή στην φυσιολογική ανατομία της σπονδυλικής στήλης με σκολίωση, κυφοσκωλίωση, γωνίωση κτλ. κατά τον άξονά της.
 • Ο χρόνιος πόνος και η ενόχληση που παρεμποδίζουν τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες και την ποιότητα της ζωής του ασθενούς.
 • Άλλες βλάβες που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, όπως είναι η τρώση της μήνιγγας με αποτέλεσμα την εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ξένο σώμα, νεόπλασμα, λοίμωξη κτλ.

Η χειρουργική αντιμετώπιση για το Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης.

Η χειρουργική επέμβαση στο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης έχει σκοπό την αποκατάσταση της αστάθειας Σπονδυλικής Στήλης και την αποσυμπίεση νευρικών δομών. Πραγματοποιείται με τεχνικές αποσυμπίεσης και Σπονδυλοδεσίας, καθώς και με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως είναι η Διαδερμική Σπονδυλοδεσία.

Ειδικά για τα συμπιεστικά κατάγματα, από οστεοπόρωση ή όγκους της σπονδυλικής στήλης, οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι η Κυφοπλαστική και Σπονδυλοπλαστική. Είναι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των συμπιεστικών καταγμάτων. Οι ασθενείς μπορούν πολύ σύντομα να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους μετά την επέμβαση.

Η Σπονδυλοδεσία.

Η Σπονδυλοδεσία είναι η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των ασταθών καταγμάτων και συνήθως συνοδεύεται από τεχνικές αποσυμπίεσης. Η σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης με την Σπονδυλοδεσία, γίνεται με διάφορες τεχνικές όπως είναι η Διαυχενική, η Διασωματική, η Διαδερμική Σπονδυλοδεσία, κτλ. Η Σπονδυλοδεσία είναι η ένωση δύο σπονδύλων και πραγματοποιείται με υλικά όπως είναι οι βίδες, οι ράβδοι, οι πλάκες, οι κλωβοί, τα οστικά μοσχεύματα κτλ. Η αποσυμπίεση, που γίνεται συνήθως με Πεταλεκτομή και με Δισκεκτομή, Τρηματεκτομή κτλ., έχει σαν σκοπό την άρση της πίεσης στις νευρικές δομές. Η πίεση αυτή προκαλείται από τις καταγματικές επιφάνειες ή από τις οστικές παρασχίδες.

Διαβάστε ακόμα:
Σπονδυλοδεσία.
Πεταλεκτομή.
Δισκεκτομή.

Η Κυφοπλαστική.

Η Κυφοπλαστική είναι μια επέμβαση που γίνεται με καθοδήγηση από ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Τοποθετείται διαδερμικά μια βελόνα στον σπόνδυλο που παρουσιάζει το κάταγμα. Μέσα από την βελόνα εισάγεται ειδική συσκευή με ένα μπαλόνι στην άκρη του. Εισάγεται στο σώμα του σπόνδυλου, στην καταγματική περιοχή και σταδιακά διατείνεται (φουσκώνει). Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το ύψος που έχει μειωθεί λόγω του συμπιεστικού κατάγματος. Επίσης, αποκαθίσταται το σχήμα του σπονδύλου, ενώ παράλληλα δημιουργείται μια κοιλότητα μέσα στο σπονδυλικό σώμα. Αφού αφαιρεθεί το σύστημα με το μπαλόνι, εγχέεται οστικό τσιμέντο μέσα από την βελόνα και γεμίζει το κενό της κοιλότητας. Έχει παχύρευστη υφή που σε λίγα λεπτά στερεοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δομική ενίσχυση του σπονδύλου και η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.

Η Σπονδυλοπλαστική.

Η Σπονδυλοπλαστική είναι παρόμοια τεχνική με την κυφοπλαστική. Ο χειρουργός εισάγει οστικό τσιμέντο μέσα από την βελόνα κατευθείαν στο καταγματικό σπονδυλικό σώμα. Δεν προηγείται διάταση από συσκευή μπαλονιού.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.