Οσφυονωτιαία Παρακέντηση

Οσφυονωτιαία Παρακέντηση

 

Η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση είναι μία ιατρική πράξη που γίνεται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Πραγματοποιείται στην περιοχή της οσφύος (μέσης) με την εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας μεταξύ δύο οσφυϊκών σπονδύλων. Γίνεται για να ληφθεί δείγμα ή να αφαιρεθεί κάποια ποσότητα Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού.

Τα αποτελέσματα από την Οσφυονωτιαία Παρακέντηση λαμβάνονται με την εξέταση του δείγματος απο το Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό. Μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση πολλών παθήσεων όπως είναι η Μηνιγγίτιδα, η Υπαραχνοειδής Αιμορραγία, οι διάφορες Νεοπλασίες του Κεντρικου Νευρικού Συστήματος, το σύνδρομο Guillain–Barré, οι Απομυελινωτικές Νόσοι, η Ιδιοπαθής Ενδοκράνια Υπέρταση, ο Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πιέσεως.

Επίσης, η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση μπορεί να γίνει για την χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών όπως είναι η έγχυση αναισθητικών φαρμάκων, χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και η έγχυση αντιβιοτικού ενδοραχιαία.

Η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση έχει αντενδείξεις για την διενέργειά της. Αυτές οι αντενδείξεις είναι σε όγκο που πιέζει τον εγκέφαλο, σε αιμορραγική διάθεση, σε λοίμωξη του δέρματος στο σημείο της παρακέντησης και σε συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης. 

Πάντοτε προηγείται έλεγχος με Αξονική ή Μαγνητική Tομογραφία Eγκεφάλου.

Γίνεται σε περιβάλλον νοσοκομείου και με συνθήκες αποστείρωσης. Δεν χρειάζεται η χορήγηση γενικής αναισθησίας και ο πόνος στην Οσφυονωτιαία Παρακέντηση ελέγχεται με τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας.

Η τεχνική στην Οσφυονωτιαία Παρακέντηση:
Πραγματοποιείται στην οσφυική μοίρα με ειδική βελόνα παρακέντησης η οποία εισάγεται μεταξύ των οσφυϊκών σπονδύλων στο νωτιαίο κανάλι. Ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο έγινε η παρακέντηση γίνεται μέτρηση της πίεσης με ειδική συσκευή ή η λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο. Επίσης μπορεί να αφαιρεθεί ποσότητα υγρού ή να χορηγηθεί φαρμακευτική ουσία.

Ο πονοκέφαλος είναι η πιο συχνή επιπλοκή μετά την Οσφυονωτιαία Παρακέντηση. Σε ένα μικρό ποσοστό μπορούν να παρουσιαστούν επιπλοκές όπως η λοίμωξη, τα αιμορραγικά συμβάματα, ζάλη, ίλιγγος, οπτικές διαταραχές κτλ.

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση; 

Η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση είναι μία ιατρική πράξη που γίνεται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Πραγματοποιείται στην περιοχή της οσφύος (μέσης) με την εισαγωγή μιας λεπτής βελόνας μεταξύ δύο οσφυϊκών σπονδύλων για να ληφθεί δείγμα ή να αφαιρεθεί κάποια ποσότητα Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού.   

Για ποιο λόγο μπορεί να γίνει η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση;

Η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση μπορεί να γίνει για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα από την Οσφυονωτιαία Παρακέντηση λαμβάνονται με την εξέταση του δείγματος από το Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό. Μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση πολλών παθήσεων όπως είναι

Η Μηνιγγίτιδα.

Είναι η φλεγμονή των μηνίγγων, των μεμβρανών που περιβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Συνήθως είναι αποτέλεσμα ιογενούς, βακτηριακής ή μυκητιασικής λοίμωξης. Η υποψία μηνιγγίτιδας είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος για την διενέργεια της Οσφυονωτιαίας Παρακέντησης. Είναι η πιο αξιόπιστη εξέταση που μπορεί να την αποκλείσει ή να την επιβεβαιώσει. Ομοίως η Εγκεφαλίτιδα (η φλεγμονή του εγκεφάλου συνήθως από ιούς), αλλά και η Μυελίτιδα (η φλεγμονή του νωτιαίου μυελού). 

Η Υπαραχνοειδής Αιμορραγία.

Είναι η Αιμορραγία στον Υπαραχνοειδή χώρο. Σε περιπτώσεις χωρίς απεικονιστική επιβεβαίωση, η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση είναι πολύ σημαντική και οριστική διαγνωστική εξέταση. Η ύπαρξη ερυθροκυττάρων (σε συγκεκριμένο αριθμό) ή και η ξανθοχρωμία στην εξέταση στο Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό επιβεβαιώνουν την Υπαραχνοειδή Αιμορραγία.

Οι διάφορες Νεοπλασίες του Κεντρικου Νευρικού Συστήματος.

Με την Οσφυονωτιαία Παρακέντηση εξετάζεται το Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό για την παρουσία νεοπλασματικών κυττάρων, όπως στην λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση ή στο μυελόβλαστωμα (στην παρακολούθηση της θεραπείας).

Το σύνδρομο Guillain-Barré.

Είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, μία οξεία κατάσταση, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται σε τμήματα του νευρικού συστήματος. Παρουσιάζεται με προοδευτική μυϊκή αδυναμία, αιμωδίες και παράλυση. Στην ανάλυση του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού ανευρίσκεται φυσιολογικά μία μικρή ποσότητα πρωτεΐνης. Η αυξημένη ποσότητα πρωτεΐνης στο Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό, χωρίς αύξηση στα λευκά αιμοσφαίρια, είναι ενδεικτική του συνδρόμου Guillain – Barré

Οι Απομυελινωτικές Νόσοι.

Είναι παθήσεις στις οποίες το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται και βλάπτει τα περιβλήματα των νευρικών ινών. Για παράδειγμα τέτοιες είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Multiple Sclerosis) και η Οξεία Απομυελινωτική Πολυνευροπαθεια (Acute Demyelination Polyneuropathy). Η αυξημένη παρουσία IgG ή η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ολιγοκλωνικών ζωνών στο Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό αυξάνουν την πιθανότητα διάγνωσης της Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Η Ιδιοπαθής Ενδοκράνια Υπέρταση.

Είναι μια πάθηση του εγκεφάλου, άγνωστης μέχρι στιγμής αιτιολογίας, στην οποία η πίεση του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού είναι αυξημένη. Σε προχωρημένο στάδιο ατροφεί το οπτικό νεύρο και μπορεί να προκληθεί τύφλωση. Με την Οσφυονωτιαία Παρακέντηση μετριέται η πίεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 

Ο Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πιέσεως.

Συνηθέστερα προσβάλει ηλικιωμένους οι οποίοι παρουσιάζουν κλασική κλινική εικόνα με διαταραχές βαδίσεως, μνήμης και ακράτεια ούρων. Η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση γίνεται για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και για να διαπιστωθεί η ανταπόκριση στην παροχέτευση του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού. Γίνεται μέτρηση της πίεσης του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού και παροχετεύεται ικανή ποσότητα ΕΝΥ (ονομάζεται Εκκενωτική Οσφυονωτιαία Παρακέντηση). Εάν τα συμπτώματα του ασθενούς βελτιωθούν, τότε επιβεβαιώνεται η διάγνωση του Υδροκεφάλου

Η έγχυση σκιαγραφικού μέσου.

Με την Οσφυονωτιαία Παρακέντηση γίνεται έγχυση σκιαγραφικού μέσου στο Eγκεφαλονωτιαίο Yγρό για την διενέργεια της Μυελογραφίας και της Δεξαμενογραφίας, που είναι διαγνωστικές εξετάσεις πιο εξειδικευμένες.

Η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση γίνεται και για θεραπευτικούς σκοπούς με την χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών όπως είναι:

 • Η έγχυση αναισθητικών φαρμάκων (ενδοραχιαία αναισθησία) πριν από χειρουργική επέμβαση. 
 • Η έγχυση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό σε διάφορους όγκους του κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 
 • Η έγχυση αντιβιοτικού ενδοραχιαία, όπως στην μετεγχειρητική μηνιγγίτιδα και γενικότερα σε λοιμώξεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 

Ποιες είναι οι αντενδείξεις για την Οσφυονωτιαία Παρακέντηση

Η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση αντενδείκνυται σε περιπτώσεις όπως:

 • Σε όγκο που πιέζει τον εγκέφαλο και προκαλεί αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης. Η παρακέντηση μπορεί να προκαλέσει σε αυτή την περίπτωση εγκολεασμό, μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση.
 • Σε αιμορραγική διάθεση με διαταραχή στην πήξη του αίματος, όπως στην θρομβοπενία (μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων). Επίσης στην λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων (ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη κτλ). Η παρακέντηση μπορεί να προκαλέσει σε αυτή την περίπτωση αιμορραγικά συμβάματα.
 • Σε λοίμωξη του δέρματος στην περιοχή της οσφύος, στο σημείο της παρακέντησης. Η παρακέντηση μπορεί να προκαλέσει σε αυτή την περίπτωση λοίμωξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
 • Συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης (π.χ. μηνιγγομυελοκήλη). 

 

Πώς γίνεται η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση;

Η Οσφυονωτιαία Παρακέντηση γίνεται σε περιβάλλον νοσοκομείου και με συνθήκες αποστείρωσης. Δεν χρειάζεται η χορήγηση αναισθησίας. Μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί ήπια αναισθησία (μέθη). 

Πάντοτε προηγείται έλεγχος με Αξονική ή Μαγνητική Tομογραφία Eγκεφάλου.

Η τεχνική στην Οσφυονωτιαία Παρακέντηση γίνεται συνήθως με τον ασθενή ξαπλωμένο στο πλάι, με τα πόδια λυγισμένα στην κοιλιά, σε στάση «εμβρύου». Μπορεί να γίνει και σε καθιστή θέση. Αφού τοποθετηθεί αντισηπτικό στην περιοχή της οσφύος (μέσης) και αποστειρωθεί το πεδίο, γίνεται έγχυση τοπικής αναισθησίας.

Η παρακέντηση πραγματοποιείται στην οσφυική μοίρα με ειδική βελόνα παρακέντησης που προωθείται ανάμεσα στους μύες μέχρι την σπονδυλική στήλη. Ο πόνος στην Οσφυονωτιαία Παρακέντηση δεν είναι σημαντικός, όμως σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να ενοχλήσει τον ασθενή. Αυτός είναι ο λόγος της χορήγησης τοπικής αναισθησίας.

Στην συνέχεια εισάγεται μεταξύ των οσφυϊκών σπονδύλων στο νωτιαίο κανάλι. Συνήθως μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου οσφυϊκού σπονδύλου αλλά ανάλογα με την περίπτωση και σε άλλο επίπεδο. Με την έξοδο Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού επιβεβαιώνεται η σωστή θέση της βελόνας.

Ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο έγινε η παρακέντηση ακολουθεί η μέτρηση της πίεσης με ειδική συσκευή ή η λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο. Επίσης μπορεί να αφαιρεθεί ποσότητα υγρού (εκκενωτική παρακέντηση) ή να χορηγηθεί φαρμακευτική ουσία.

Μετά το τέλος της παρακέντησης ο ασθενής παραμένει ξαπλωμένος για μερικές ώρες ή και περισσότερο (ανάλογα με την ποσότητα υγρού που αφαιρέθηκε).

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές στην Οσφυονωτιαία Παρακέντηση;

Ο πονοκέφαλος είναι η πιο συχνή επιπλοκή μετά την Οσφυονωτιαία Παρακέντηση. Μπορεί να εμφανιστεί στο 20-40% των ασθενών και είναι παροδικός. Συνήθως ξεκινά σε μερικές ώρες, μέχρι και 48 ώρες μετά την παρακέντηση και εμφανίζεται κατά την έγερση του ασθενούς. Παρατηρείται συχνότερα σε νέους ενήλικες και ως αιτία πιθανολογείται η εκροή Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού από την θέση εισαγωγής της βελόνας (ειδικά σε επανειλημμένες παρακεντήσεις). Εάν η εκροή συνεχιστεί, ο πονοκέφαλος μπορεί να είναι σοβαρός. Βελτιώνεται όταν ο ασθενής ξαπλώσει σε ύπτια θέση.

Υπάρχουν και άλλες επιπλοκές στην Οσφυονωτιαία Παρακέντηση που μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα μικρό ποσοστό. Αυτές είναι:

 • Λοίμωξη από την εισαγωγή της βελόνας παρακέντησης. Αυτός ο κίνδυνος είναι πάντα υπαρκτός επειδή η βελόνα διαπερνάει την επιφάνεια του δέρματος. Δημιουργείται έτσι μία πιθανή πύλη εισόδου βακτηρίων στο σώμα. Γιαυτό τον λόγο λαμβάνονται αυστηρά μέτρα αντισηψίας.
 • Η παρακέντηση μπορεί να προκαλέσει αιμορραγικά συμβάματα. Ένα παράδειγμα είναι η δημιουργία αιματώματος που πιέζει τα νεύρα στην οσφυική μοίρα. Έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί άμεσα, ή αργότερα, μούδιασμα και μυρμήγκιασμα των ποδιών ή και πόνος στη μέση.
 • Επίσης ακόμα πιο σπάνια μπορεί να εμφανιστούν ζάλη, ίλιγγος, οπτικές διαταραχές (πχ διπλωπία, θάμβος οράσεως). Ακόμα, ελάττωση της ακοής, τραυματισμός νεύρου από την βελόνα παρακέντησης κτλ. 
 • Πολύ σπάνια η χημική μηνιγγίτιδα από την επίστρωση πούδρας (talκ) στα αποστειρωμένα γάντια.

 

Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού. Επίσης δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου