Κρανιοανάτρηση

xeiroyrgikes-epembaseis-egkefaloy-kranioanatrisi

Κρανιοανάτρηση

 

Τι είναι η Κρανιοανάτρηση;

H Κρανιοανάτρηση είναι η ειδική χειρουργική τεχνική κατά την οποία δημιουργείται μικρή οπή στον θόλο του κρανίου και γίνεται από Ειδικό Νευροχειρουργό. H Κρανιοανάτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορες παθήσεις του εγκεφάλου, κυρίως όμως για την παροχέτευση του Χρονίου Υποσκληριδίου Αιματώματος.

Για ποιο λόγο γίνεται η Κρανιοανάτρηση;

Οι διάφοροι λόγοι για τους οποίους διενεργείται η Κρανιοανάτρηση είναι:
Το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα.
Ο Υδροκέφαλος.
Οι όγκοι του εγκεφάλου που χρήζουν βιοψίας.
Η Ενδοκοιλιακή Αιμορραγία Εγκεφάλου.
Η τοποθέτηση καθετήρα μέτρησης Ενδοκρανίου Πιέσεως σε Εγκεφαλικό Οίδημα και σε κωματώδεις ασθενείς.
Η Κρανιοανάτρηση αποτελεί το πρώτο στάδιο της διενέργειας πιο σύνθετων νευροχειρουργικών επεμβάσεων (π.χ. Κρανιοτομία).

Πως γίνεται η Κρανιοανάτρηση;

Για την διενέργεια της Κρανιοανάτρησης, ο ασθενής είναι ξαπλωμένος συνήθως σε υπτία θέση (ανάσκελα). Μετά τη χορήγηση της αναισθησίας και την διασωλήνωση, γίνεται προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου με αντισηπτικά και αποστειρωμένα πεδία. Αυτό είναι απαραίτητο για την εξάλειψη των μικροβίων στην επιφάνεια του δέρματος και να μειωθεί έτσι ο κίνδυνος της λοίμωξης.

Διενεργείται δερματική τομή που έχει σχεδιαστεί. Απωθείται το δέρμα με ειδικό διαστολέα, επιτρέποντας την πρόσβαση στο κρανιακό θόλο για το κρανιοτρύπανο. Είναι ένα ειδικό τρυπάνι σχεδιασμένο να σταματάει αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η οπή στο κρανίο, αποτρέποντας έτσι τον τραυματισμό του εγκεφάλου. Στην περίπτωση του Χρονίου Υποσκληριδίου Αιματώματος διενεργούνται δυο κρανιοανατρήσεις για την παροχέτευση του αιματώματος. Σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται μία οπή ή περισσότερες.

Μόλις ολοκληρωθεί η Κρανιοανάτρηση αναγνωρίζεται η Σκληρά Μήνιγγα, η οποία είναι η εξωτερική μήνιγγα του εγκεφάλου και έχει σκληρή υφή. Γίνεται λοιπόν διάνοιξη της μήνιγγας στο έδαφος της Kρανιοανάτρησης και ακολουθούν τα επόμενα στάδια της χειρουργικής επέμβασης.

Η χειρουργική επέμβαση με Κρανιοανάτρηση στο Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα.

Στο Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα διενεργούνται συνήθως δύο οπές στον θόλο του κρανίου δια των οποίων το αιμάτωμα εξέρχεται με την μορφή υγρού (περιγράφεται σαν ”λάδι μηχανής”) και ξεπλένεται με άφθονη ποσότητα φυσιολογικού ορού, ωσότου γίνει διαυγές. Έτσι πραγματοποιείται η παροχέτευση του Χρονίου Υποσκληριδίου Αιματώματος. Αναφέρονται παραλλαγές της επέμβασης με μία κρανιοανάτρηση ή με σύστημα παροχέτευσης με βαλβιδικό μηχανισμό κτλ., ανάλογα με τα διδάγματα και την εμπειρία του κάθε νευροχειρουργού. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως άμεσο και ο ασθενής κινητοποιείται το συντομότερο.

Διαβάστε αναλυτικά:
Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα.

Η χειρουργική επέμβαση στον Υδροκέφαλο.

Στον Υδροκέφαλο διενεργείται μία Kρανιοανάτρηση και ανάλογα με τις ενδείξεις ακολουθεί η τοποθέτηση Εξωτερικού Κοιλιακού Συστήματος Παροχέτευσης ΕΝΥ (EVD), ή η τοποθέτηση συστήματος παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβιδικό μηχανισμό (Βαλβίδα Υδροκεφάλου) ή διενεργείται η Ενδοσκοπική Τρίτη Κοιλιοστομία (ETV).

Διαβάστε αναλυτικά:
Υδροκέφαλος.

Η χειρουργική επέμβαση στους όγκους του εγκεφάλου.

Για τους όγκους του εγκεφάλου που χρήζουν βιοψίας απαιτείται μία οπή. Μέσω αυτής της οπής τοποθετείται ένας καθετήρας, βελόνη βιοψίας. Έτσι, με ειδικές στερεοτακτικές τεχνικές λαμβάνεται μικρό δείγμα (ιστός) από τον όγκο.

Διαβάστε αναλυτικά:
Όγκος Εγκεφάλου.

Η χειρουργική επέμβαση στην Ενδοκοιλιακή Αιμορραγία Εγκεφάλου.

Στην Ενδοκοιλιακή Αιμορραγία Εγκεφάλου τοποθετείται ένας καθετήρας δια της οπής, που φτάνει στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου. Ο καθετήρας παροχετεύει το αίμα μέσα από τις κοιλίες.

Η τοποθέτηση καθετήρα μέτρησης Ενδοκρανίου Πιέσεως.

Η τοποθέτηση καθετήρα μέτρησης της Ενδοκρανίου Πιέσεως ICP δια της μίας κρανιοανάτρησης που γίνεται με λίγο διαφορετική τεχνική, σε ασθενείς με Εγκεφαλικό Οίδημα και σε κωματώδεις ασθενείς.

Άλλες επεμβάσεις.

Η Κρανιοανάτρηση αποτελεί το πρώτο στάδιο της διενέργειας πιο σύνθετων νευροχειρουργικών επεμβάσεων (π.χ. Κρανιοτομία). Διενεργούνται πολλαπλές κρανιοανατρήσεις και ακολούθως με ειδικές τεχνικές κρανιοτομίας ενώνονται σε μία.

Διαβάστε αναλυτικά:
Κρανιοτομία.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές στην Κρανιοανάτρηση;

Οι πιθανές επιπλοκές της Κρανιοανάτρησης είναι είναι ελάχιστες, μπορεί να προκύψουν είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Την μετεγχειρητική αιμορραγία.
  • Την λοίμωξη.
  • Τον τραυματισμό νευρικών δομών με νευρολογικά ελλείμματα.
  • Την επιληψία.
  • Το εγκεφαλικό οίδημα.
  • Τις καρδιολογικές/αναπνευστικές επιπλοκές ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια και επιπλοκές από την Γενική Αναισθησία.

Προς αποφυγή όλων αυτών των προβλημάτων ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Τέτοια είναι ο σωστός προεγχειρητικός έλεγχος του ασθενούς, η χορήγηση αντιβιοτικών, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων κτλ. Φυσικά, η επέμβαση γίνεται μόνο από έμπειρους νευροχειρουργούς.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.