Επισκληρίδιο Αιμάτωμα

Επισκληρίδιο Αιμάτωμα

Επισκληρίδιο Αιμάτωμα 

 

Το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα του Εγκεφάλου είναι το αιμάτωμα που προκαλείται από τη ρήξη ενός αγγείου (αρτηρίας ή φλέβας) στον Eπισκληρίδιο χώρο μεταξύ της Σκληράς Μήνιγγας και του Κρανίου. Είναι μία επείγουσα κατάσταση η οποία μπορεί να είναι απειλητική για την ζωή. Εμφανίζεται συχνότερα σε νεαρούς ασθενείς μετά από μια Βαριά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.
Από την Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση προκαλείται τραυματική ρήξη ενός αγγείου στον Eπισκληρίδιο χώρο, συνήθως από ένα κάταγμα στο Κρανίο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιμορραγία είναι αρτηριακής αιτιολογίας.

Τα συμπτώματα στο Επισκληρίδιο Αιμάτωμα είναι η κεφαλαλγία, η ζάλη, η ναυτία, ο έμετος, η αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος και άλλα. Το ”φωτεινό διάλειμμα” είναι μια χαρακτηριστική κλινική εκδήλωση που παρουσιάζεται σε σημαντικό ποσοστό. Ο ασθενής χάνει τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά και επανέρχεται χωρίς κανένα σύμπτωμα. Στην συνέχεια εμφανίζει συμπτώματα με προοδευτική επιδείνωση του επιπέδου συνειδήσεως μέχρι να πέσει σε κώμα.
Η διάγνωση γίνεται με την Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου.

Στην αντιμετώπιση του Επισκληριδίου Αιματώματος προτείνονται τα εξής:
Συντηρητική αντιμετώπιση με την παρακολούθηση του ασθενούς, όταν δεν παρουσιάζει συμπτώματα και το αιμάτωμα είναι μικρό σε μέγεθος.

Η χειρουργική επέμβαση με κρανιοτομία και αφαίρεση του αιματώματος προτείνεται σε μεγαλύτερα σε μέγεθος Επισκληρίδια Αιματώματα (>30 cm3). Διενεργείται Kρανιοτομία και αφαίρεση του αιματώματος με την μορφή πήγματος πάνω ακριβώς από την σκληρά μήνιγγα.

Εάν η επέμβαση διενεργηθεί γρήγορα χωρίς να υπάρχουν άλλες τραυματικές βλάβες, το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα είναι συνήθως άμεσο με καλή έκβαση. Σε βαρύτερες περιπτώσεις η επέμβαση αλλά και η μετεγχειρητική πορεία είναι πιο δύσκολη. 

Περισσότερα ...

 

 


Τι είναι το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα Εγκεφάλου;

Είναι το αιμάτωμα του εγκεφάλου, η συγκέντρωση δηλαδή ποσότητας αίματος με την μορφή πήγματος, που προκαλείται από τη ρήξη ενός αγγείου (αρτηρίας ή φλέβας) στον Eπισκληρίδιο χώρο μεταξύ της Σκληράς Μήνιγγας (η εξωτερική μεμβράνη που περιβάλλει τον εγκέφαλο) και του Κρανίου. Το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα είναι μία επείγουσα κατάσταση η οποία μπορεί να είναι απειλητική για την ζωή. 

 

Σε ποιους ασθενείς εμφανίζεται το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα; 

Εμφανίζεται συχνότερα σε νεαρούς ασθενείς με Βαριά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση και με συχνότητα 1 έως 3% των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων. Η πλειοψηφία των ασθενών είναι άνδρες ηλικίας 20-30 ετών. Παρουσιάζεται πολύ σπάνια έως και καθόλου σε ηλικίες άνω των 60. 

 

Ποιες είναι οι αιτίες του Επισκληριδίου Αιματώματος;

Συνήθως εμφανίζεται μετά από μια βαριά τραυματική κάκωση της κεφαλής που συνέβη σε ένα τροχαίο ατύχημα, μετά από πτώση από ύψος, σε βία κτλ. Σπανιότερα το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα εμφανίζεται αυτόματα, χωρίς κάποιο τραυματισμό. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ασθενείς με Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες, σε Όγκους, σε διαταραχές της πήξης του αίματος με αιμορραγική διάθεση κτλ.  

 

Ποιος είναι ο μηχανισμός με τον οποίο σχηματίζεται το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα;

Ο μηχανισμός με τον οποίο σχηματίζεται συνήθως το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα είναι η Κάκωση της Κεφαλής. Από την Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση προκαλείται τραυματική ρήξη ενός αγγείου (αρτηρίας ή φλέβας) στον Eπισκληρίδιο χώρο. Είναι ο χώρος μεταξύ της Σκληράς Μήνιγγας (εξωτερική μεμβράνη που περιβάλλει τον εγκέφαλο) και του Κρανίου. Την τραυματική ρήξη του αγγείου συνήθως την προκαλεί ένα κάταγμα στο Κρανίο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιμορραγία είναι αρτηριακής αιτιολογίας από κλάδο της Μέσης Μηνιγγικής Αρτηρίας. Στο 10% των περιπτώσεων η αιμορραγία είναι φλεβικής αιτιολογίας από ρήξη φλεβώδους κόλπου. Έτσι δημιουργείται ένα μικρό Επισκληρίδιο Αιμάτωμα που δεν προκαλεί συμπτώματα στην αρχική φάση. Σε πολλές περιπτώσεις η αιμορραγία σταματά από μόνη της και το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα παραμένει σταθερά μικρό. Εάν συνεχίσει να αιμορραγεί το αγγείο, το αιμάτωμα σταδιακά και με τον χρόνο μεγαλώνει και διογκώνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πίεση στον εγκέφαλο που προκαλεί νευρολογικά συμπτώματα (αδυναμία των αντίπλευρων άκρων, κτλ) έως και κώμα.  

 

pathiseis-egkefalou-episkliridio-aimatoma

 

Ποια είναι τα συμπτώματα στο Επισκληρίδιο Αιμάτωμα;

Το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα μπορεί είναι ασυμπτωματικό στην αρχή. Σταδιακά και καθώς αιμάτωμα προοδευτικά μεγαλώνει, ασκείται πίεση στον υποκείμενο εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται συμπτώματα που εξελίσσονται σε μερικά λεπτά ή και ώρες μετά την κάκωση.
Τα συμπτώματα στο Επισκληρίδιο Αιμάτωμα είναι η κεφαλαλγία, η ζάλη, η ναυτία, ο έμετος, η αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος. Επίσης οι επιληπτικές κρίσεις, οι διαταραχές του λόγου, η σύγχυση, η αστάθεια στην βάδιση και άλλα. 

 

Τι είναι το ”φωτεινό διάλειμμα” στο Επισκληρίδιο Αιμάτωμα;

Το ”φωτεινό διάλειμμα” είναι μια χαρακτηριστική κλινική εκδήλωση που παρουσιάζεται σε σημαντικό ποσοστό στο Επισκληρίδιο Αιμάτωμα. Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά την κάκωση ο ασθενής χάνει τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά, λόγω της Εγκεφαλικής Διάσεισης. Αργότερα επανέρχεται χωρίς κανένα σύμπτωμα και μπορεί να μην θυμάται το συμβάν. Στην συνέχεια και όσο μεγαλώνει το αιμάτωμα, ο εγκέφαλος πιέζεται περισσότερο και ο ασθενής αρχίζει να εμφανίζει συμπτώματα. Ακολουθεί προοδευτική επιδείνωση του επιπέδου συνειδήσεως και ο ασθενής μπορεί να πέσει σε κώμα. 

 

Πώς γίνεται η διάγνωσή στο Επισκληρίδιο Αιμάτωμα;

Τα συμπτώματα που εκδηλώνονται μέσα σε λεπτά ή ώρες απο την κάκωση, θέτουν την υποψία για τραυματική βλάβη του εγκεφάλου. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με την Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου. Σε αυτήν αναγνωρίζεται το αιμάτωμα ως υπέρπυκνη μάζα στον επισκληρίδιο χώρο. Στην Αξονική Τομογραφία αναγνωρίζονται επίσης τα κατάγματα του κρανίου καθώς και άλλες τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου που μπορεί να συνυπάρχουν. 

 

Ποια είναι η αντιμετώπιση του Επισκληριδίου Αιματώματος;

Στην αντιμετώπιση του Επισκληριδίου Αιματώματος λαμβάνονται υπόψιν πολλοί παράγοντες όπως η ηλικία, η νευρολογική κατάσταση, ο χρόνος από την κάκωση, η θέση και το μέγεθος του αιματώματος κτλ. Τελικά προτείνονται τα εξής:

Η συντηρητική αντιμετώπιση με την παρακολούθηση του ασθενούς: Συστήνεται όταν ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα και το αιμάτωμα είναι μικρό σε μέγεθος (<1cm πάχος στην αξονική τομογραφία). Τότε παρακολουθείται τακτικά η κλινική του εικόνα και το μέγεθος του αιματώματος με Αξονικές Τομογραφίες Εγκεφάλου. Σκοπός αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης είναι να επιτρέψουμε στον οργανισμό του ασθενούς να απορροφήσει το αιμάτωμα.

Η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του Επισκληριδίου Αιματώματος: Προτείνεται σε μεγαλύτερα σε μέγεθος Επισκληρίδια Αιματώματα (>30 cm3) και σε εκείνα που ανεξάρτητα από το μέγεθός τους προκαλούν συμπτώματα. Σε αυτή την περίπτωση, αφού ο ασθενής λάβει γενική αναισθησία, διενεργείται Κρανιοτομία και αφαιρείται το Επισκληρίδιο Αιματώμα. Το αιμάτωμα αναγνωρίζεται με την μορφή πήγματος πάνω ακριβώς από την Σκληρά Μήνιγγα. Μετά την αφαίρεση του αιματώματος γίνεται σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος και ακολουθεί η αφύπνιση του ασθενούς. Σε Βαριά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση ο ασθενής μπορεί να παραμείνει διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για μερικές μέρες. 

 

Ποια είναι η πρόγνωση για το Επισκληρίδιο Αιματώμα;

Η πρόγνωση για το Επισκληρίδιο Αιματώμα εξαρτάται από την αρχική νευρολογική κατάσταση και την βαρύτητα της κάκωσης (παρουσία Υποσκληριδίου Αιματώματος, Θλάσεων Εγκεφαλου κτλ). Επίσης εξαρτάται από την γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενούς αλλά και την άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Εάν η επέμβαση διενεργηθεί γρήγορα χωρίς να υπάρχουν άλλες τραυματικές βλάβες, το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα είναι συνήθως άμεσο. Έχει καλή έκβαση και ο ασθενής κινητοποιείται το συντομότερο, την πρώτη μετεγχειρητική μέρα. Αυτό συμβαίνει όταν ο υποκείμενος εγκέφαλος δεν έχει υποστεί σοβαρές βλάβες.
Σε βαρύτερες περιπτώσεις, που μπορεί να εγκατασταθούν σημεία πίεσης του εγκεφαλικού στελέχους, ή σε συνυπάρχουσες τραυματικές βλάβες ή παθολογικά ευρήματα, η κλινική κατάσταση του ασθενούς μετεγχειρητικά μπορεί να είναι βεβαρημένη. Τότε η επέμβαση αλλά και η μετεγχειρητική πορεία είναι πιο δύσκολη.

Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.