Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα 

 

Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι η συγκέντρωση αίματος μεταξύ της σκληράς και της αραχνοειδούς μήνιγγας του εγκεφάλου (υποσκληρίδιο χώρο), συνήθως από τραυματική ρήξη των φλεβών που διατρέχουν τον χώρο αυτό.

Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα προκαλείται συνήθως μετά από κάκωση της κεφαλής με τραυματική ρήξη των φλεβών που διατρέχουν τον υποσκληρίδιο χώρο. Μπορεί να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να εμφανιστούν νευρολογικά συμπτώματα, λόγω της πίεσης που ασκεί το αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Τα συμπτώματα να εξελίσσονται με τον χρόνο, μέσα σε μερικές ώρες ή το πρώτο 24ώρο. Συνήθη συμπτώματα είναι η κεφαλαλγία, η σύγχυση και η αστάθεια στην βάδιση. Επίσης η ζάλη, η ναυτία και ο έμετος. Χαρακτηριστική είναι η αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος με διαταραχές της κίνησης του χεριού και του ποδιού.

Η διάγνωση του Οξέος Υποσκληριδίου Αιματώματος γίνεται με την Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου. Αποκαλύπτει την παρουσία αίματος στον υποσκληρίδιο χώρο (μάζα υψηλής πυκνότητας).

Στην αντιμετώπιση του Οξέος Υποσκληριδίου Αιματώματος προτείνονται η παρακολούθηση και η Χειρουργική Επέμβαση.

Η παρακολούθηση προτείνεται όταν ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα και το αιμάτωμα είναι μικρό σε μέγεθος. Παρακολουθείται τακτικά με αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου. 

Η Χειρουργική Επέμβαση με κρανιοτομία και αφαίρεση του Οξέος Υποσκληριδίου Αιματώματος.
Εφόσον το υποσκληρίδιο αιμάτωμα είναι μεγάλο σε μέγεθος και προκαλεί συμπτώματα στον ασθενή, η αντιμετώπισή του είναι χειρουργική. Γίνεται με την διενέργεια κρανιοτομίας.

Η χειρουργική επέμβαση με κρανιεκτομία.
Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να γίνει κρανιεκτομία, όταν διαπιστώνεται στο χειρουργείο Εγκεφαλικό Οίδημα, δηλαδή ιδιαίτερα υψηλή πίεση στον εγκέφαλο.

 

 

Περισσότερα ...

 

 

 

Τι είναι το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα;

Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι η συγκέντρωση αίματος μεταξύ της σκληράς και της αραχνοειδούς μήνιγγας του εγκεφάλου (υποσκληρίδιο χώρο), συνήθως από τραυματική ρήξη των φλεβών που διατρέχουν τον χώρο αυτό. Παρουσιάζεται αμέσως μετά από μια Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση και αποτελεί μία βαριά τραυματική βλάβη του εγκεφάλου. 

Ποιος είναι ο μηχανισμός δημιουργίας στο Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα;

Ο μηχανισμός με τον οποίο σχηματίζεται συνήθως το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα περιλαμβάνει αρχικά την κάκωση της κεφαλής (π.χ. τροχαίο ατύχημα, πτώση κτλ). Από την κάκωση προκαλείται τραυματική ρήξη των φλεβών που διατρέχουν τον υποσκληρίδιο χώρο. Ο υποσκληρίδιος χώρος βρίσκεται μεταξύ της σκληράς και της αραχνοειδούς μήνιγγας. Έτσι δημιουργείται το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Συχνά, λόγω της κάκωσης μπορεί να προκληθούν και άλλες εγκεφαλικές βλάβες, όπως οι θλάσεις εγκεφάλου. Λόγω των χαρακτηριστικών του υποσκληριδίου χώρου, το αιμάτωμα σε αυτή την περιοχή μπορεί να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Μπορει να διογκωθεί και να προκαλέσει νευρολογικά συμπτώματα στον ασθενή (διαταραχές κίνησης χεριού, ποδιού, διαταραχές ομιλίας, βυθιότητα κτλ.). Τα νευρολογικά συμπτώματα είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί το αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

neyroxeiroyrgos-venetikidis-anastasios-pathiseis-egkefalou-oksi-yposkliridio-aimatoma-1
ΟΞΥ ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ

Τι συμπτώματα προκαλεί το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα;

Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα πολλές φορές είναι ασυμπτωματικό στην αρχή. Γρήγορα, καθώς το αιμάτωμα προοδευτικά μεγαλώνει, ασκείται πίεση στον υποκείμενο εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα είναι τα συμπτώματα να εξελίσσονται με τον χρόνο, μέσα σε μερικές ώρες ή το πρώτο 24ώρο. Σπανιότερα, μπορει να καθυστερήσουν και να εμφανιστούν τις επόμενες μέρες. Άλλοτε, όταν το είναι μικρό το αιμάτωμα, μπορεί να μην παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ή να παρουσιάζει κάποια ήπια συμπτώματα που δεν εξελίσσονται με τον χρόνο.
Συνήθη συμπτώματα είναι η κεφαλαλγία, η σύγχυση και η αστάθεια στην βάδιση. Επίσης η ζάλη, η ναυτία και ο έμετος. Χαρακτηριστική είναι η αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος με διαταραχές της κίνησης του χεριού και του ποδιού. Τέλος, μπορεί να συνυπάρχουν διαταραχές της ομιλίας, επιληπτικές κρίσεις, μειωμένο επίπεδο συνειδήσεως, βυθιότητα και κώμα. 

Πώς γίνεται η διάγνωσή στο Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα;

Η διάγνωση στο Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα, εκτός από την κλινική εξέταση του ασθενούς που μπορεί να θέσει την υποψία για εγκεφαλική βλάβη, γίνεται με την αξονική τομογραφία εγκεφάλου που αποκαλύπτει την παρουσία αίματος στον υποσκληρίδιο χώρο (μάζα υψηλής πυκνότητας). Συχνά, λόγω της βαρύτητας της κάκωσης μπορεί να ανεβρεθούν και άλλες εγκεφαλικές βλάβες όπως οι θλάσεις εγκεφάλου. 

Ποια είναι η αντιμετώπιση στο Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα;

Στην αντιμετώπιση του Οξέος Υποσκληριδίου Αιματώματος προτείνονται τα εξής: 

Η παρακολούθηση στο Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα.

Συστήνεται όταν ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα και το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι μικρό σε μέγεθος. Τότε μπορεί να παρακολουθείται τακτικά η κλινική του εικόνα και με αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου το μέγεθος του αιματώματος. Σκοπός αυτής της συντηρητικής θεραπευτικής προσέγγισης είναι να επιτρέψουμε στον οργανισμό του ασθενούς να απορροφήσει το αιμάτωμα

Η χειρουργική επέμβαση με κρανιοτομία και αφαίρεση του Οξέος Υποσκληριδίου Αιματώματος.

Εφόσον το Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι μεγάλο σε μέγεθος και προκαλεί συμπτώματα στον ασθενή, η αντιμετώπισή του είναι χειρουργική. Γίνεται με την διενέργεια Κρανιοτομίας (αφαίρεση δηλαδή ενός τμήματος του κρανίου) πάνω από την περιοχή του αιματώματος, διάνοιξη της σκληράς μήνιγγας, αφαίρεση του αιματώματος, διακοπή της αιμορραγίας, επανασυρραφή της σκληράς μήνιγγας και επανατοποθέτηση του οστού.

Η χειρουργική επέμβαση με κρανιεκτομία.

Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να γίνει Κρανιεκτομία, δηλαδή η αφαίρεση ενός μεγάλου τμήματος του κρανίου, χωρίς να επανατοποθετηθεί στο τέλος του χειρουργείου. Αυτό γίνεται όταν διαπιστώνεται στο χειρουργείο Εγκεφαλικό Οίδημα, δηλαδή ιδιαίτερα υψηλή πίεση στον εγκέφαλο.

 

Λιγότερα ..

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού. Καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.