Σπονδυλοδεσία

Σπονδυλοδεσία

Σπονδυλοδεσία 

 

Η Σπονδυλοδεσία είναι η χειρουργική επέμβαση στην Σπονδυλική Στήλη που σκοπό έχει την μόνιμη σύνδεση (οστική ενοποίηση ή αρθρόδεση) δύο ή περισσότερων σπονδύλων. Το κλινικό αποτέλεσμα είναι η σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης.

Η Σπονδυλοδεσία σαν χειρουργική τεχνική έχει ένδειξη σε πολλές παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης. Τέτοιες παθήσεις είναι οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις, η σπονδυλολίσθηση, η σπονδυλόλυση, η σπονδυλική στένωση, η σκολίωση και άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης. Επίσης, άλλες ενδείξεις είναι το κάταγμα, η σπονδυλίτιδα, η δισκοκήλη, οι όγκοι της Σπονδυλικής Στήλης, κα.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές στην Σπονδυλοδεσία στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν υλικά όπως οστικό μόσχευμα, βίδες (κοχλίες), ράβδους, πλάκες από τιτάνιο και κλωβοί. Η επέμβαση γίνεται με καθοδήγηση με ακτινοσκοπικό έλεγχο, με συστήματα πλοήγησης ή και με ρομποτικά συστήματα. Βρίσκεται υπό συνεχή διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση και γίνεται πάντα με γενική αναισθησία.
Οι σημαντικότερες τεχνικές στην σπονδυλοδεσία γίνονται με πρόσθια, οπίσθια ή πλάγια προσπέλαση και με κλασσικές ή σύγχρονες μεθόδους (Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές).

Όπως συμβαίνει σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην σπονδυλοδεσία υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν επιπλοκές. Η σημαντικότερη επιπλοκή είναι ο πόνος μετά την σπονδυλοδεσία. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις παρενέργειες μετά από την σπονδυλοδεσία και για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται από τον χειρουργό για τον περιορισμό τους. 

Αμέσως μετά το χειρουργείο, κατά την ανάρρωση, μπορεί να χρειαστεί σε μερικές περιπτώσεις να χορηγηθεί στον ασθενή φαρμακευτική αναλγητική αγωγή.

Πολύ σημαντική είναι η αποκατάσταση μετά από την Σπονδυλοδεσία. Γίνεται με φυσικοθεραπεία και με συγκεκριμένες ασκήσεις, αλλά και με το καθημερινό περπάτημα.

Προσοχή χρειάζεται από τον ασθενή στις οδηγίες του χειρουργού για την σταδιακή επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

 

Περισσότερα ...

 

 

Τι είναι Σπονδυλοδεσία;

Η Σπονδυλοδεσία είναι η χειρουργική επέμβαση στην Σπονδυλική Στήλη που σκοπό έχει την μόνιμη σύνδεση (οστική ενοποίηση ή αρθρόδεση) δύο ή περισσότερων σπονδύλων που πάσχουν (εκφυλιστικές αλλοιώσεις, κατάγματα, παρεκτόπιση, αστάθεια κτλ). Με την επέμβαση αυτή αποτρέπεται οποιαδήποτε κίνηση μεταξύ των σπονδύλων αυτών. Το κλινικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται η επέμβαση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (αυχενική, θωρακική ή οσφυϊκή). 

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις για την Σπονδυλοδεσία;

Οι ενδείξεις για την Σπονδυλοδεσία, σαν χειρουργική τεχνική, περιλαμβάνουν πολλές παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης. Συχνά η επέμβαση συνδυάζεται με άλλες χειρουργικές τεχνικές. Κύρια ένδειξη είναι η αστάθεια της Σπονδυλικής Στήλης που υπάρχει ήδη στον ασθενή ή μπορεί να προκληθεί από την πάθηση ή μετεγχειρητικά.

Τέτοιες παθήσεις είναι: 

 • Εκφυλιστικές Aλλοιώσεις της Σπονδυλικής Στήλης με επώδυνα σύνδρομα ή και συμπίεση νευρικών δομών (Νεύρων, Νωτιαίου Μυελού, Ιππουρίδας, Μυελικού Κώνου).
 • Σπονδυλολίσθηση και Σπονδυλόλυση, με παρεκτόπιση (ολίσθηση) σπονδύλου και χρόνιο πόνο με ή και χωρίς νευρολογικά προβλήματα.
 • Σπονδυλική Στένωση, η οποία ανάλογα με το επίπεδο που εμφανίζεται προκαλεί Αυχενική Μυελοπάθεια, Νευρογενή Διαλείπουσα Χωλότητα, Σπαστικότητα, κινητικές και ορθοκυστικές διαταραχές, Οσφυαλγία, Ισχιαλγία κτλ.
 • Σκολίωση και άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης.
 • Κάταγμα της Σπονδυλικής Στήλης που προκαλεί αστάθεια και ακόμα πιο σημαντικό, όταν πιέζει νευρικές δομές της Σπονδυλικής Στήλης με σοβαρό κίνδυνο μόνιμης νευρολογικής βλάβης.
 • Σπονδυλίτιδα που τελικά προκαλεί οστεόλυση και καταστροφή του σπονδυλικού σώματος και άρα αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.
 • Δισκοκήλη που σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται Σπονδυλοδεσία για την αποφυγή μετεγχειρητικής αστάθειας.
 • Όγκοι της Σπονδυλικής Στήλης που διηθούν και καταστρέφουν τους σπονδύλους και προκαλούν αστάθεια και πίεση επί των νευρικών δομών. 

 

Πως γίνεται η Σπονδυλοδεσία;

Οι σημαντικότερες χειρουργικές τεχνικές στην Σπονδυλοδεσία γίνονται με πρόσθια, οπίσθια ή πλάγια προσπέλαση και με κλασσικές ή σύγχρονες μεθόδους (Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές).

Σε αυτές χρησιμοποιούντα υλικά όπως είναι το αυτόλογο ή ετερόλογο οστικό μόσχευμα καθώς και βίδες (κοχλίες), ράβδοι, πλάκες από τιτάνιο και κλωβοί. Η τοποθέτηση των υλικών μπορεί να γίνει με καθοδήγηση με ακτινοσκοπικό έλεγχο, με διάφορα συστήματα πλοήγησης και με ρομποτικά συστήματα. Η επέμβαση βρίσκεται υπό συνεχή διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση με σύστημα καταγραφής Σωματοαισθητικών και Κινητικών Προκλητών Δυναμικών (SEP, MEP) και Ηλεκτρομυογραφίας (EMG). Γίνεται πάντα με γενική αναισθησία.

Η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής εξαρτάται από την θέση της βλάβης, το είδος της βλάβης, την αστάθεια της σπονδυλικής στήλης και από άλλους παράγοντες όπως η συνολική υγεία του ασθενούς.

Μερικές από τις πιο συχνές χειρουργικές τεχνικές στην Σπονδυλοδεσία είναι:

Η Οπίσθια Οσφυϊκή Διαυχενική Διασωματική με διαυχενικούς κοχλίες (βίδες), ράβδους, διασωματικό κλωβό και οστικό μόσχευμα. Μπορεί να γίνει μόνη της ή σε συνδυασμό με Πεταλεκτομή ή και Δισκεκτομή. Η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή ή Οσφυϊκή Αποσυμπιεστική Πεταλεκτομή, είναι η χειρουργική αφαίρεση των πετάλων των σπονδύλων. Η Οσφυϊκή Δισκεκτομή ή Μικροδισκεκτομή είναι η αφαίρεση του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Σε πολλές περιπτώσεις τοποθετείται στην θέση του δίσκου ένας ειδικός κλωβός, για την καλύτερη σύντηξη των σπονδυλικών σωμάτων και η τεχνική αυτή ονομάζεται ”Διασωματική Σπονδυλοδεσία”.

Η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία με ειδικό κλωβό (cage), οστικό μόσχευμα και μερικές φορές με πλάκα και βίδες. Διενεργείται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα για την αφαίρεση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου ή την αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού (από την κήλη του δίσκου ή το οστεόφυτο ή τον πεπαχυσμένο και οστεοποιημένο οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο).

Η Πρόσθια Αυχενική Σωματεκτομή με διατεινόμενο κλωβό, οστικό μόσχευμα με πλάκα και βίδες. Διενεργείται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα και σε διάφορες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

Η Οπίσθια Αυχενική. Γίνεται με οπίσθια προσπέλαση, με βίδες, ράβδους και οστικό μόσχευμα σε ένα ή σε περισσότερα επίπεδα. Συνήθως συμπληρώνεται με την Αυχενική Πεταλεκτομή για την διεύρυνση του σπονδυλικού σωλήνα.

 

Οσφυική Σπονδυλοδεσία
Οσφυική Σπονδυλοδεσία

 

Τι γίνεται μετά την Σπονδυλοδεσία;

Ο ασθενής, συνήθως, το πρωί της επομένης ημέρας μετά το χειρουργείο, κινητοποιείται και σηκώνεται από το κρεβάτι. Μπορεί να παρουσιάζει πόνο μετά την Σπονδυλοδεσία στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος. Οι πόνοι ελέγχονται με την χορήγηση αναλγητικών, κοινά παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη. Συνιστάται στον ασθενή ο αυχενικός κηδεμόνας (κολάρο) μαλακού τύπου ή η ζώνη οσφύος για μερικές βδομάδες.
Η νοσηλεία μετά την Σπονδυλοδεσία διαρκεί μία ημέρα (ή για 2-3 ημέρες, ανάλογα με την βαρύτητα της επέμβασης) και μετά ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι. Η νοσηλεία για μεγαλύτερες σε έκταση επεμβάσεις, όπως διορθωτικές σκολίωσης κτλ διαρκεί περισσότερες μέρες.

 

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές στην Σπονδυλοδεσία;

Η Σπονδυλοδεσία είναι γενικά μια ασφαλής επέμβαση όταν πραγματοποιείται από έμπειρο Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης. Όμως, όπως συμβαίνει σε κάθε χειρουργική επέμβαση,  ενέχει τον κίνδυνο πιθανών επιπλοκών. Ο ασθενής ενημερώνεται για αυτές καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται από τον χειρουργό για τον περιορισμό τους. 

Στις επιπλοκές μετά από την Σπονδυλοδεσία περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Το Σύνδρομο της αποτυχημένης επέμβασης στην Σπονδυλική Στήλη. Είναι η συχνότερη επιπλοκή και αναφέρεται στις περιπτώσεις που ο πόνος ή οι πόνοι στην μέση ή στο πόδι δεν βελτιώνονται μετά από Σπονδυλοδεσία. Παραμένουν με την ίδια ένταση ή παρουσιάζουν επιδείνωση και μπορεί να εμφανιστούν άμεσα μετά το χειρουργείο, ή αργότερα με σταδιακή εξέλιξη.
 • Η Ψευδάρθρωση και άλλες επιπλοκές των υλικών. Η Ψευδάρθρωση είναι η ατελής συνοστέωση (σύνδεση) των σπονδύλων που υποβλήθηκαν σε Σπονδυλοδεσία. Πιο συχνά εμφανίζεται σε καπνιστές, στον Σακχαρώδη Διαβήτη και σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις, τα υλικά (βίδες, ράβδοι, κλωβοί κτλ) μπορεί να σπάσουν ή και να μετατοπιστούν.
 • Η Λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος. Είναι υπαρκτός κίνδυνος σε κάθε χειρουργική επέμβαση. Χορηγούνται με εμπειρικά σχήματα αντιβιώσεις, διεγχειρητικά αλλά και μετεγχειρητικά, και ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα αποστείρωσης.
 • Η Αιμορραγία. Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις υπάρχει απώλεια αίματος έστω και μικρή. Σπανίως μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή να εμφανιστεί μετά το χειρουργείο.
 • Νευρολογικό έλλειμμα. Είναι σπάνιο αλλά μπορεί να υπάρξει τραυματισμός των νευρικών δομών κατά την επέμβαση.
 • Η υποδόρια συλλογή ή εκροή ΕΝΥ από το χειρουργικό τραύμα.
 • Τα Θρομβοεμβολικά επεισόδια.
 • Η ατελής σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος.

 

Ποια είναι η αποκατάσταση μετά από Σπονδυλοδεσία;

Ανάλογα με την βαρύτητα της επέμβασης, η ανάρρωση και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι σταδιακή. Πάρα πολύ βοηθάει στην αποκατάσταση μετά από την Σπονδυλοδεσία το καθημερινό περπάτημα. Είναι η πιο κατάλληλη άσκηση και δεν καταπονεί την Σπονδυλική Στήλη.
Η σύσταση για το κολάρο (αυχενικό κηδεμόνα) μαλακού τύπου ή την ζώνη οσφύος για μερικές βδομάδες μετά από Σπονδυλοδεσία, έχει σαν σκοπό να διασφαλίσει την σωστή ευθυγράμμιση και στήριξη της σπονδυλικής στήλης. Υπενθυμίζει στον ασθενή να διατηρεί την σωστή θέση και στάση του σώματος και να αποφεύγει υπερβολικές κινήσεις (υπερβολική κάμψη/έκταση ή στροφή). Αυτές οι υπερβολικές κινήσεις μπορεί να επιδεινώσουν ή να επιβραδύνουν τη διαδικασία επούλωσης. Αργότερα, μπορεί να χρειαστεί η φυσικοθεραπεία.
Χρειάζεται προσοχή στις οδηγίες του ιατρού. Η επιστροφή στην εργασία ή την οδήγηση μετά από την Σπονδυλοδεσία γίνεται μετά από ένα μήνα περίπου. Η ελαφρά γυμναστική και ακόμα περισσότερες δραστηριότητες μετά από 1,5 με 2 μήνες και τέλος, ο αθλητισμός μετά από 3 με 6 μήνες.

 

Η φυσικοθεραπεία μετά από Σπονδυλοδεσία

Η φυσικοθεραπεία μετά από την Σπονδυλοδεσία δεν είναι συγκεκριμένη αλλά εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή, ανάλογα με την πάθηση, το είδος της επέμβασης, τα μετεγχειρητικά προβλήματα και τις πιθανές επιπλοκές. Θα βοηθήσει στην ανακούφιση από τον μετεγχειρητικό πόνο, στη σταθεροποίηση και την προστασία της Σπονδυλικής Στήλης με πρόγραμμα ενδυνάμωσης των μυών που βελτιώνει την μυϊκή ισχύ και την αντοχή. Μπορεί να αποκαταστήσει την κινητικότητα και την ευελιξία της σπονδυλικής στήλης και να βελτιώσει την ισορροπία.
Η φυσικοθεραπεία στην Σπονδυλοδεσία γίνεται από έμπειρο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος παρακολουθεί την βελτίωση και τροποποιεί την θεραπεία. Μπορεί να δείξει διάφορες ασκήσεις και γενικά την σωστή θέση του σώματος στις καθημερινές δραστηριότητες. Αυτές οι ασκήσεις είναι εξειδικευμένες και μερικές μπορούν να γίνουν και στο σπίτι με τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή. Επίσης, πολύ σημαντικές ασκήσεις είναι το περπάτημα, η κολύμβηση και η ποδηλασία.
Γενικά, η Φυσικοθεραπεία βοηθάει σταδιακά τον ασθενή να ξαναγυρίσει στις δραστηριότητές του και ξαναρχίσει έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής.

Ασκήσεις μετά την Σπονδυλοδεσία:

Το περπάτημα: Είναι μια πολύ σημαντική και εύκολη άσκηση που δεν επιβαρύνει την Σπονδυλική Στήλη. Η έντασή της ελέγχεται από τον ίδιο τον ασθενή με την αλλαγή του ρυθμού της βάδισης. Είναι η περισσότερο ενδεδειγμένη άσκηση για τις πρώτες 6 εβδομάδες και μπορεί να ξεκινήσει από την πρώτη μέρα μετά την Σπονδυλοδεσία. Η απόσταση που περπατάει ο ασθενής καθημερινά μεγαλώνει και ο πόνος στην μέση υποχωρεί σταδιακά. Αυτό συμβαίνει γιατί με την κινητοποίηση των μυϊκών ομάδων που στηρίζουν την σπονδυλική στήλη αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος στους μύες στην χειρουργημένη περιοχή. Μαζί, αυξάνονται το οξυγόνο και τα θρεπτικά στοιχεία που μεταφέρονται, τα οποία είναι απαραίτητα για την διαδικασία της επούλωσης. Είναι πολύ σημαντική άσκηση και για την υγεία μας γενικότερα. Μια καθημερινή βόλτα σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να βοηθήσει παράλληλα και στην ψυχική υγεία.

Η κολύμβηση: Είναι επίσης, μια πολύ καλή άσκηση με πολύ καλά αποτελέσματα. Η κολύμβηση, ακόμα περισσότερο, εξασκεί και όλους τους μυς του σώματος. Το νερό παρέχει στήριξη στο βάρος και κάνει περισσότερο αποτελεσματική και ανεκτή την γυμναστική, χωρίς να υπάρχει καταπόνηση του οργανισμού. Η έναρξή της όμως δεν μπορεί να γίνει πριν επουλωθεί καλά η χειρουργική τομή, δηλαδή 3 με 4 εβδομάδες. Επίσης χρειάζεται προσοχή να μην εκτίθεται το τραύμα στον ήλιο για τουλάχιστον 6 μήνες.

Το ποδήλατο: Το στατικό ποδήλατο είναι μια πολύ καλή άσκηση για την αποκατάσταση στους ασθενείς με Οσφυϊκή Σπονδυλοδεσία. Γίνεται εύκολα ανεκτή λόγω της καθιστής θέσης και γιατί επιβαρύνει λιγότερο την Σπονδυλική Στήλη απ’ ότι το τρέξιμο ή άλλες ασκήσεις. Βοηθάει στην ανακούφιση από την οσφυαλγία με την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και ενδυναμώνει τους μύες. Αποτελεί μια πολύ καλή αερόβια γυμναστική για τον οργανισμό. Η έναρξή της όμως μπορεί να γίνει μετά από δύο μήνες από την επέμβαση.Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.