Σπονδυλοδεσία

Σπονδυλοδεσία 

 

Η Σπονδυλοδεσία είναι η χειρουργική επέμβαση στην Σπονδυλική Στήλη που σκοπό έχει την μόνιμη σύνδεση (οστική ενοποίηση ή αρθρόδεση) δύο ή περισσότερων σπονδύλων. Το κλινικό αποτέλεσμα είναι η σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης.

Η Σπονδυλοδεσία σαν χειρουργική τεχνική έχει ένδειξη σε πολλές παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης και συχνά συνδυάζεται με άλλες χειρουργικές τεχνικές. Τέτοιες παθήσεις είναι οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις, η σπονδυλολίσθηση, η σπονδυλόλυση, η σπονδυλική στένωση, η σκολίωση και άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης. Επίσης, το κάταγμα της Σπονδυλικής Στήλης, η σπονδυλίτιδα, η δισκοκήλη, οι όγκοι της Σπονδυλικής Στήλης, κα.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές Σπονδυλοδεσίας στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν υλικά όπως οστικό μόσχευμα, βίδες (κοχλίες), ράβδους, πλάκες από τιτάνιο και κλωβοί. Η επέμβαση γίνεται με καθοδήγηση με ακτινοσκοπικό έλεγχο, με συστήματα πλοήγησης ή και με ρομποτικά συστήματα. Βρίσκεται υπό συνεχή διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση και γίνεται πάντα με γενική αναισθησία.

Οι σημαντικότερες τεχνικές Σπονδυλοδεσίας γίνονται με πρόσθια, οπίσθια ή πλάγια προσπέλαση και με κλασσικές ή σύγχρονες μεθόδους (Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές).

Όπως συμβαίνει σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και η Σπονδυλοδεσία ενέχει τον κίνδυνο πιθανών επιπλοκών. Ο ασθενής ενημερώνεται σχετικά για αυτές και για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται από τον χειρουργό για τον περιορισμό τους.

Περισσότερα ...

 

 

Tι είναι η Σπονδυλοδεσία;

Η Σπονδυλοδεσία είναι η χειρουργική επέμβαση στην Σπονδυλική Στήλη που σκοπό έχει την μόνιμη σύνδεση (οστική ενοποίηση ή αρθρόδεση) δύο ή περισσότερων σπονδύλων που πάσχουν (εκφυλιστικές αλλοιώσεις, κατάγματα, παρεκτόπιση, αστάθεια κτλ). Με την επέμβαση αυτή αποτρέπεται οποιαδήποτε κίνηση μεταξύ των σπονδύλων αυτών. Το κλινικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται κυρίως με την σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται η Σπονδυλοδεσία. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (αυχενική, θωρακική ή οσφυϊκή)


Ποιες είναι οι ενδείξεις για την Σπονδυλοδεσία;

Η Σπονδυλοδεσία σαν χειρουργική τεχνική έχει ένδειξη σε πολλές παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης και συχνά συνδυάζεται με άλλες χειρουργικές τεχνικές.

Τέτοιες παθήσεις είναι: 

  • Εκφυλιστικές Aλλοιώσεις της Σπονδυλικής Στήλης με επώδυνα σύνδρομα ή και συμπίεση νευρικών δομών (Νεύρων, Νωτιαίου Μυελού, Ιππουρίδας, Μυελικού Κώνου).
  • Σπονδυλολίσθηση και Σπονδυλόλυση, με παρεκτόπιση (ολίσθηση) σπονδύλου και χρόνιο πόνο με ή και χωρίς νευρολογικά προβλήματα.
  • Σπονδυλική Στένωση, η οποία ανάλογα με το επίπεδο που εμφανίζεται προκαλεί Αυχενική Μυελοπάθεια, Νευρογενή Διαλείπουσα Χωλότητα, Σπαστικότητα, κινητικές και ορθοκυστικές διαταραχές, Οσφυαλγία, Ισχιαλγία κτλ.
  • Σκολίωση και άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης.
  • Κάταγμα της Σπονδυλικής Στήλης που προκαλεί αστάθεια και ακόμα πιο σημαντικό, όταν πιέζει νευρικές δομές της Σπονδυλικής Στήλης με σοβαρό κίνδυνο μόνιμης νευρολογικής βλάβης.
  • Σπονδυλίτιδα που τελικά προκαλεί οστεόλυση και καταστροφή του σπονδυλικού σώματος και άρα αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.
  • Δισκοκήλη που σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται Σπονδυλοδεσία για την αποφυγή μετεγχειρητικής αστάθειας.
  • Όγκοι της Σπονδυλικής Στήλης που διηθούν και καταστρέφουν τους σπονδύλους και προκαλούν αστάθεια και πίεση επί των νευρικών δομών. 

Πώς γίνεται το χειρουργείο σε μια Σπονδυλοδεσία; 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές Σπονδυλοδεσίας στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν υλικά όπως είναι το αυτόλογο ή ετερόλογο οστικό μόσχευμα καθώς και βίδες (κοχλίες), ράβδους, πλάκες από τιτάνιο και κλωβούς. Η τοποθέτηση των υλικών μπορεί να γίνει με καθοδήγηση με ακτινοσκοπικό έλεγχο, με διάφορα συστήματα πλοήγησης και με ρομποτικά συστήματα. Η επέμβαση βρίσκεται υπό συνεχή διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση με σύστημα καταγραφής Σωματοαισθητικών και Κινητικών Προκλητών Δυναμικών (SEP, MEP) και Ηλεκτρομυογραφίας (EMG). Γίνεται πάντα με γενική αναισθησία. 


Ποιες είναι οι σημαντικότερες χειρουργικές τεχνικές στην Σπονδυλοδεσία; 

Οι σημαντικότερες τεχνικές Σπονδυλοδεσίας είναι οι παρακάτω:

Στην Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης:
Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία (Anterior Cervical Discectomy and Fusion ή ACDF).
Πρόσθια Αυχενική Σωματεκτομή και Σπονδυλοδεσία (Anterior Cervical Corpectomy and Fusion).
Οπίσθια Αυχενική Πεταλεκτομή και Σπονδυλοδεσία (Posterior Cervical Decompression and Fusion).

Στην Θωρακική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης:
Οπίσθια Διαυχενική Σπονδυλοδεσία (θωρακική ή θωρακοοσφυϊκή)
Οπίσθια Διαδερμική Διαυχενική Σπονδυλοδεσία (Ελάχιστα Επεμβατική Τεχνική)

Στην Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης:
Οπίσθια Διαυχενική Σπονδυλοδεσία (Οσφυϊκή).
Οπίσθια Οσφυϊκή Διασωματική Σπονδυλοδεσία (Posterior Lumbar Interbody Fusion ή PLIF).
Οπίσθια Οσφυϊκή Διαρθρική Σπονδυλοδεσία (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion ή TLIF).
Οσφυϊκή Σπονδυλοδεσία 360 μοιρών, είναι επίσης γνωστή ως Προσθιοπίσθια Οσφυϊκή Σπονδυλοδεσία (360 degree ή Anterior/Posterior Lumbar Fusion)
Οπίσθια Διαδερμική Διαυχενική Σπονδυλοδεσία (Ελάχιστα Επεμβατική Τεχνική) 


Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές σε μία επέμβαση Σπονδυλοδεσίας; 

Η Σπονδυλοδεσία είναι γενικά μια ασφαλής επέμβαση όταν πραγματοποιείται από έμπειρο Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης. Όμως, όπως συμβαίνει σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και η Σπονδυλοδεσία ενέχει τον κίνδυνο πιθανών επιπλοκών. Ο ασθενής ενημερώνεται για αυτές καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται από τον χειρουργό για τον περιορισμό τους. 

 

Στις επιπλοκές σε χειρουργείο Σπονδυλοδεσίας περιλαμβάνονται τα εξής: 

Το Σύνδρομο της αποτυχημένης επέμβασης στην Σπονδυλική Στήλη. Είναι η συχνότερη επιπλοκή της Σπονδυλοδεσίας, και αναφέρεται στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται μετά το χειρουργείο.

Η Ψευδάρθρωση και άλλες επιπλοκές των υλικών Σπονδυλοδεσίας. Η Ψευδάρθρωση είναι η ατελής συνοστέωση (σύνδεση) των σπονδύλων που υποβλήθηκαν σε Σπονδυλοδεσία. Πιο συχνά εμφανίζεται σε καπνιστές, στον Διαβήτης σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις, τα υλικά της Σπονδυλοδεσίας (βίδες, ράβδοι, κλωβοί κτλ) μπορεί να σπάσουν ή και να μετατοπιστούν.

Η Λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος. Είναι υπαρκτός κίνδυνος σε κάθε χειρουργική επέμβαση. Χορηγούνται προφυλακτικά με εμπειρικά σχήματα αντιβιώσεις διεγχειρητικά αλλά και μετεγχειρητικά και ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα αποστείρωσης.

Η Αιμορραγία. Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, υπάρχει απώλεια αίματος έστω και μικρή. Σπανίως μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή να να εμφανιστεί μετά το χειρουργείο.

Νευρολογικό έλλειμμα. Είναι σπάνιο αλλά μπορεί να υπάρξει και τραυματισμός των νευρικών δομών κατά την επέμβαση.

Η Υποδόρια συλλογή ή εκροή ΕΝΥ από το χειρουργικό τραύμα.

Τα Θρομβοεμβολικά επεισόδια.

Η ατελής σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος.
Λιγότερα ..

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.