Σπονδυλολίσθηση

Σπονδυλολίσθηση

Σπονδυλολίσθηση

 

Η Σπονδυλολίσθηση είναι η παθολογική κατάσταση στην οποία η Σπονδυλική Στήλη παρουσιάζει μετατόπιση (ολίσθηση) ενός σπονδύλου (πιο σωστά της υπερκείμενης σπονδυλικής στήλης) πάνω στο υποκείμενο σπόνδυλο. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η πίεση στις νευρικές δομές στην περιοχή της βλάβης.

Τα αίτια στην Σπονδυλολίσθηση καθορίζουν πέντε βασικούς τύπους. Αυτοί είναι η Ισθμική, η Εκφυλιστική, η Τραυματική, η Δυσπλαστική, η Μετεγχειρητική και η Παθολογική. Πιο συχνές είναι η Εκφυλιστική Σπονδυλολίσθηση και η Ισθμική.

Μερικοί ασθενείς μπορούν να μην έχουν συμπτώματα από την Σπονδυλολίσθηση, κυρίως στα αρχικά στάδια της πάθησης. Το συχνότερο σύμπτωμα είναι ο επίμονος ή και έντονος πόνος στη μέση (οσφυαλγία). Ο πόνος στην μέση από την Σπονδυλολίσθηση μπορεί να επεκταθεί στα πόδια και μπορεί να αναπτυχθούν επίσης μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή αδυναμία στα πόδια.

Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς δεν χρειάζονται καμία θεραπευτική αντιμετώπιση. Οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται στην Συντηρητική Θεραπεία για την Σπονδυλολίσθηση. Περιλαμβάνει τη φυσικοθεραπεία για την Σπονδυλολίσθηση, την άσκηση, την χορήγηση αναλγητικής φαρμακευτικής αγωγής καθώς και επισκληρίδiες εγχύσεις στερoειδών.

Σπάνια, ένα μικρό ποσοστό ασθενών θα υποβληθούν σε χειρουργική θεραπεία. Η Χειρουργική Επέμβαση στην Σπονδυλολίσθηση προτείνεται σε έντονα συμπτώματα με πόνο στη μέση ή και τα πόδια που δεν βελτιώθηκαν με τη συντηρητική αγωγή. Ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι να αποκαταστήσει την αστάθεια στην Σπονδυλική Στήλη και να μειώσει την πίεση στις νευρικές δομές.

Η Χειρουργική Επέμβαση για την Σπονδυλολίσθηση  γίνεται με τεχνικές αποσυμπίεσης και Σπονδυλοδεσίας. Η αποσυμπίεση γίνεται συνήθως με Πεταλεκτομή. Η Σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης γίνεται με τεχνικές Σπονδυλοδεσίας όπως Διαυχενική Σπονδυλοδεσία, Διασωματική Σπονδυλοδεσία, Διαδερμική Σπονδυλοδεσία κτλ. 

 

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Σπονδυλολίσθηση

Η Σπονδυλολίσθηση είναι η παθολογική κατάσταση της Σπονδυλικής Στήλης στην οποία παρουσιάζεται μετατόπιση (ολίσθηση) ενός σπονδύλου (πιο σωστά της υπερκείμενης σπονδυλικής στήλης) πάνω στον υποκείμενο σπόνδυλο. Συνήθως η μετατόπιση είναι πρόσθια (προσθιολίσθηση) και σπανιότερα οπίσθια (οπισθιολίσθηση) ή πλάγια (πλαγιολίσθηση). Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ο πόνος στην μέση (οσφυαλγία) και η πίεση στις νευρικές δομές στην περιοχή της βλάβης. 

Ποια είναι τα αίτια στην Σπονδυλολίσθηση

Ανάλογα με την αιτία που την προκαλεί, η Σπονδυλολίσθηση διακρίνεται σε πέντε βασικούς τύπους (ταξινόμηση κατά Wiltse): 

Ισθμική ή Λυτική

Είναι η συχνότερη μορφή και είναι αποτέλεσμα μιας προηγούμενης κατάστασης που ονομάζεται Σπονδυλόλυση. Στην Σπονδυλόλυση παρουσιάζεται ένα μικρό κάταγμα στο λεπτό τμήμα του σπονδυλικού τόξου, τον ισθμό (pars interarticularis), που βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος του σπονδύλου. Το κάταγμα οφείλεται συνήθως σε καταπόνηση του ισθμού (λυτική μορφή) και σπανιότερα σε τραυματισμό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε Σπονδυλολίσθηση. 

Εκφυλιστική

Εμφανίζεται μετά από εκφυλιστικές αλλοιώσεις στη Σπονδυλική Στήλη. Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις παρουσιάζονται στις αρθρικές αποφύσεις, στους συνδέσμους και στον μεσοσπονδύλιο δίσκο. Ένα παράδειγμα είναι οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι οι οποίοι απορροφούν τους κραδασμούς της Σπονδύλικής Στήλης. Με την πάροδο του χρόνου αφυδατώνονται και γίνονται πιο λεπτοί. Αυτές οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις διευκολύνουν τον σπόνδυλο να φύγει από τη θέση του. Τελικά οδηγούν σε αστάθεια και μετατόπιση προς τα εμπρός ενός σπονδύλου σε σχέση με τον υποκείμενο. 

Τραυματική

Είναι συνήθως αποτέλεσμα ενός τραύματος που προκαλεί κατάγματα στην σπονδυλική στήλη. Μπορεί να συμβεί για παράδειγμα στις αποφυσιακές αρθρώσεις και να οδηγήσει σε μετατόπιση-ολίσθηση του σπονδύλου. 

Δυσπλαστική ή Συγγενής

Οφείλεται σε συγγενείς ανωμαλίες των αρθρικών αποφύσεων των σπονδύλων. Συνήθως εμφανίζεται στον πέμπτο οσφυϊκό και πρώτο ιερό σπόνδυλο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται έλλειψη ή ατελής ανάπτυξη αρθρικών αποφύσεων με παθολογική μεταβολή του προσανατολισμού των αρθρικών αποφύσεων. Οι αρθρώσεις είναι περισσότερο προσανατολισμένες στον οβελιαίο άξονα παρά στον φυσιολογικό στεφανιαίο άξονα. Συχνά συνυπάρχει Δισχιδής Ράχη

Ιατρογενής ή Μετεγχειρητική

Η Ιατρογενής ή Μετεγχειρητική εμφανίζεται αρκετές φορές μετά από επεμβάσεις στην Σπονδυλική Στήλη. 

Παθολογική

Eμφανίζεται μετά από διάφορες βλάβες στους σπονδύλους όπως για παράδειγμα είναι οι όγκοι, η οστεοπόρωση, η νόσος Paget, το σύνδρομο Marfan, η αρθρογρύπωση κ.α.  και γενικά είναι σπάνια.  

Πιο συχνή είναι η Εκφυλιστική και η Ισθμική Σπονδυλολίσθηση


Οι βαθμοί στην Σπονδυλολίσθηση

Η Σπονδυλολίσθηση μπορεί να περιγραφεί ανάλογα με το βαθμό της σοβαρότητάς της. Μια κοινή μέθοδος βαθμολόγησης είναι η ταξινόμηση Meyerding. Γίνεται ακτινολογικά με τις πλάγιες (προφίλ) ακτινογραφίες της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Η προσθιοπίσθια διάμετρος του σώματος του σπονδύλου, πάνω στον οποίο γίνεται η ολίσθηση, διαιρείται σε 4 τμήματα. Αυτά 4 τμήματα προσδιορίζουν τους αντίστοιχους βαθμούς σπονδυλολίσθησης. Η ολίσθηση βαθμολογείται μετρώντας το ποσοστό του σώματος του άνω σπονδύλου που ολισθαίνει προς τα εμπρός, σε σχέση με τον κάτω σπόνδυλο. Έτσι καθορίζεται η Σπονδυλολίσθηση πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού κτλ, (μερικοί βαθμολογούν έως το 5).  

Σπονδυλολίσθηση 1ου, 2ου, 3ου κτλ. Βαθμού στην ταξινόμηση κατά Myerding:  

  • βαθμός I (1ου βαθμού): λιγότερο από 25% ολίσθηση, όταν δεν ξεπερνά το 1/4 της διαμέτρου του σώματος του σπονδύλου.
  • βαθμός II (2ου βαθμού): 26-50% ολίσθηση, από 1/4 μέχρι 1/2 της διαμέτρου.
  • III (3ου βαθμού): 51-75% ολίσθηση από 1/2 μέχρι 3/4 της διαμέτρου.
  • IV (4ου βαθμού): 76-100% ολίσθηση μεγαλύτερη των 3/4 της διαμέτρου.
  • V (5ου βαθμού): πάνω από 100% ολίσθηση, ξεπερνά τη διάμετρο του σώματος του σπονδύλου και αναφέρεται ως Σπονδυλόπτωση. Πρόκειται για κάτι πολύ σπάνιο και πρακτικά προκαλεί παραπληγία.

Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι 1ου και 2ου βαθμού.

 

ΒΑΘΜΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

 

Ποια είναι τα συμπτώματα στην Σπονδυλολίσθηση

Σε μερικούς ασθενείς η Σπονδυλολίσθηση μπορεί να είναι πολύ ήπια και να μην έχουν συμπτώματα, ειδικά στα αρχικά στάδια της πάθησης. Όσο εξελίσσεται η μετατόπιση σπονδύλου οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να περιορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Το συχνότερο σύμπτωμα στην Σπονδυλολίσθηση είναι ο πόνος, επίμονος ή και έντονος, που εντοπίζεται στην μέση. Συνήθως επιδεινώνεται μετά από άσκηση ή κόπωση, την ορθοστασία, το περπάτημα και τις κινήσεις της Σπονδυλικής Στήλης. Υποχωρεί ή ελαττώνεται με την κατάκλιση. Τέλος, ο πόνος στην Σπονδυλολίσθηση έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή τόσο στη στάση του σώματος, όσο και στο περπάτημα. Ο πόνος στην μέση (οσφυαλγία) μπορεί να επεκτείνεται προς τα πόδια, τους μηρούς και τους γλουτούς. Μερικοί ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν επίσης μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή αδυναμία στα πόδια λόγω συμπίεσης των νεύρων. 

Σπονδυλολίσθηση

Ποια είναι η θεραπεία για την Σπονδυλολίσθηση;

Η θεραπεία για την Σπονδυλολίσθηση εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως την ηλικία, την αιτιολογία, τον πόνο, τον βαθμό σπονδυλολίσθησης, τα συμπτώματα και την γενικότερη κατάσταση της υγείας. Η μετατόπιση σπονδύλου αντιμετωπίζεται με συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία. Χρειάζεται σωστή μελέτη και αξιολόγηση της κατάστασης για την επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπείας.

Η Συντηρητική Θεραπεία για την Σπονδυλολίσθηση.

Η Συντηρητική Θεραπεία προτείνεται στους περισσότερους ασθενείς, είτε παρουσιάζουν, είτε όχι νευρολογικά συμπτώματα. Οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία. Περιλαμβάνει την χορήγηση αναλγητικής φαρμακευτικής αγωγής, την ζώνη οσφύος, τον περιορισμό των δραστηριοτήτων, την φυσικοθεραπεία, τις ασκήσεις, την παρακολούθηση καθώς και τις επισκληρίδιες εγχύσεις στεροειδών. Η πλειοψηφία των ασθενών δεν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.  

Η ζώνη οσφύος στην Σπονδυλολίσθηση.

Στην οξεία φάση, όταν η οσφυαλγία είναι έντονη, συστήνεται η χρήση οσφυϊκού αντιλορδωτικού κηδεμόνα, ο οποίος σταθεροποιεί την μέση και ελαττώνει τον πόνο. Η οσφυϊκή ζώνη για την Σπονδυλολίσθηση εφαρμόζεται κάθε φορά που ο ασθενής είναι όρθιος ή περπατάει. Πρέπει να αποφεύγεται η μακροχρόνια χρήση της ζώνης και η εφαρμογή της να συνοδεύεται από πρόγραμμα ασκήσεων. Αυτό γίνεται γιατί μπορεί να παρουσιαστεί ατροφία των μυών της μέσης με επιδείνωση των συμπτωμάτων. Σε γενικές γραμμές, η οσφυαλγία στην Σπονδυλολίσθηση 1ου και 2ου βαθμού ανταποκρίνεται καλά σε αυτή την θεραπεία.  

Η Φυσικοθεραπεία στην Σπονδυλολισθηση.

Οι ασθενείς με Σπονδυλολίσθηση περιορίζουν τις δραστηριότητές τους. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία, η οποία με την σειρά της οδηγεί σε περισσότερο πόνο.

Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στην βελτίωση της αιμάτωσης των παρασπονδυλικών μυών και την λύση του μυϊκού σπασμού στην οσφυϊκή χώρα. Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής χαλαρώνει και ανακουφίζεται από τον πόνο στην μέση και βελτιώνεται η ευλυγισία, η αντοχή και η ισορροπία. Περιλαμβάνει μεθόδους όπως μαλάξεις, ηλεκτροθεραπεία, TENS, υπέρηχοι, διαθερμίες, Laser κτλ.

Σε δεύτερο χρόνο εφαρμόζονται ειδικές ασκήσεις που βοηθούν στην σταθεροποίηση και την προστασία της σπονδυλικής στήλης με την βελτίωση της μυϊκής ισχύος και της αντοχής. Ένα πρόγραμμα ασκήσεων ενδυνάμωσης των ραχιαίων και κοιλιακών μυών μπορεί να αποκαταστήσει την ευελιξία της σπονδυλικής στήλης, να βελτιώσει την ισορροπία, να σταθεροποιήσει την Σπονδυλολίσθηση και να έχει τελικά ευεργετικό αποτέλεσμα στην πορεία της νόσου.

Γίνεται από έμπειρο φυσιοθεραπευτή, ο οποίος εξατομικεύει το πρόγραμμα, δείχνει και προσαρμόζει τις διάφορες ασκήσεις ανάλογα με τις ανάγκες, παρακολουθεί την βελτίωση, την σωστή θέση του σώματος και γενικά εποπτεύει την σταδιακή αποκατάσταση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. 

Οι ασκήσεις στην Σπονδυλολίσθηση.

Εκτός από την φυσικοθεραπεία, που μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς, υπάρχουν και άλλες θεραπευτικές ασκήσεις για την Σπονδυλολίσθηση. Αυτές είναι το περπάτημα, η κολύμβηση, το ποδήλατο και άλλες συγκεκριμένες ασκήσεις στο σπίτι. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τον πόνο και τα άλλα ήπια συμπτώματα της πάθησης.

Το περπάτημα και η Σπονδυλολίσθηση.

Το περπάτημα είναι μια πολύ σημαντική και εύκολη άσκηση στην Σπονδυλολίσθηση που δεν επιβαρύνει την Σπονδυλική Στήλη. Η ένταση της άσκησης ελέγχεται από τον ίδιο τον ασθενή με αλλαγή του ρυθμού της βάδισης. Είναι πολύ σημαντική και ιδανική άσκηση για την υγεία μας γενικότερα. Μια καθημερινή βόλτα σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να βοηθήσει παράλληλα και στην ψυχική υγεία.

Η κολύμβηση.

Είναι επίσης, πολύ καλή άσκηση με πολύ καλά αποτελέσματα. Η κολύμβηση, ακόμα περισσότερο, εξασκεί και όλους τους μυς του σώματος. Το νερό παρέχει στήριξη στο βάρος και κάνει περισσότερο αποτελεσματική και ανεκτή την άσκηση, χωρίς να υπάρχει καταπόνηση του οργανισμού.

Το ποδήλατο στην Σπονδυλολίσθηση.

Το στατικό ποδήλατο είναι μια πολύ καλή άσκηση αφού γίνεται εύκολα ανεκτή λόγω της καθιστής θέσης. Βοηθάει στην ανακούφιση από την οσφυαλγία με την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και την ενδυνάμωση των μυών. Περιορίζει την εξέλιξη της Σπονδυλολίσθησης και αποτελεί μια πολύ καλή αερόβια γυμναστική για τον οργανισμό.

 

Το Χειρουργείο για την Σπονδυλολίσθηση.

Σπάνια, ένα μικρό ποσοστό ασθενών δεν θα επωφεληθούν με συντηρητική θεραπεία και τελικά θα υποβληθούν σε χειρουργική Θεραπεία. Η Χειρουργική Επέμβαση στην Σπονδυλολίσθηση προτείνεται σε ασθενείς με έντονα συμπτώματα με πόνο στη μέση ή και τα πόδια που δεν βελτιώθηκαν με την συντηρητική αγωγή. Δηλαδή, όταν ο πόνος επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή δραστηριότητα ή και όταν προκαλεί προοδευτική νευρολογική επιδείνωση. Ο σκοπός της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι να αποκαταστήσει την αστάθεια της Σπονδυλικής Στήλης και να μειώσει την πίεση στις νευρικές δομές (νευρικές ρίζες, Ιππουρίδα).

Η Χειρουργική Επέμβαση για την Σπονδυλολίσθηση πραγματοποιείται με τεχνικές αποσυμπίεσης και Σπονδυλοδεσίας. Η αποσυμπίεση, που γίνεται συνήθως με Πεταλεκτομή και μπορεί να συμπληρωθεί με Δισκεκτομή, Τρηματεκτομή κτλ. έχει σαν σκοπό την άρση της πίεσης στις νευρικές δομές. Η Σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης γίνεται με διάφορες τεχνικές Σπονδυλοδεσίας όπως είναι η Διαυχενική Σπονδυλοδεσία, η Διασωματική Σπονδυλοδεσία, η Διαδερμική Σπονδυλοδεσία κτλ.

 

Λιγότερα ..

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.