Σπονδυλολίσθηση

Σπονδυλολίσθηση

Σπονδυλολίσθηση

 

Η Σπονδυλολίσθηση είναι η παθολογική κατάσταση της Σπονδυλικής Στήλης στην οποία παρουσιάζεται μετατόπιση (ολίσθηση) ενός σπονδύλου (πιο σωστά της υπερκείμενης σπονδυλικής στήλης) πάνω στον υποκείμενο σπόνδυλο. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η πίεση στις νευρικές δομές στην περιοχή της βλάβης.

Οι αιτίες της Σπονδυλολίσθησης καθορίζουν πέντε βασικούς τύπους Σπονδυλολίσθησης. Αυτοί είναι η Ισθμική, η Εκφυλιστική, η Τραυματική, η Δυσπλαστική, η Μετεγχειρητική και η Παθολογική Σπονδυλολίσθηση. Πιο συχνή είναι η Εκφυλιστική και η Ισθμική Σπονδυλολίσθηση.

Μερικοί ασθενείς μπορεί να μην έχουν συμπτώματα, ειδικά στα αρχικά στάδια της πάθησης. Το συχνότερο σύμπτωμα της Σπονδυλολίσθησης είναι ο επίμονος ή και έντονος πόνος στην μέση (οσφυαλγία). Ο πόνος στην μέση μπορεί να επεκτείνεται προς τα πόδια και μπορεί να αναπτύξουν επίσης μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή αδυναμία στα πόδια.
Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με Σπονδυλολίσθηση δεν χρειάζονται καμία θεραπευτική αντιμετώπιση.

Οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται στην Συντηρητική Θεραπεία για την Σπονδυλολίσθηση. Περιλαμβάνει την φυσιοθεραπεία, την άσκηση, την χορήγηση αναλγητικής φαρμακευτικής αγωγής καθώς και επισκληρίδιες εγχύσεις στεροειδών.

Σπάνια, ένα μικρό ποσοστό ασθενών με Σπονδυλολίσθηση θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Η Χειρουργική Επέμβαση για την Σπονδυλολίσθηση προτείνεται σε έντονα συμπτώματα με πόνο στη μέση ή και τα πόδια που δεν βελτιώθηκαν με την συντηρητική αγωγή. Ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι να αποκαταστήσει την αστάθεια της Σπονδυλικής Στήλης και να μειώσει την πίεση στις νευρικές δομές.

Η Χειρουργική Επέμβαση για την Σπονδυλολίσθηση πραγματοποιείται με τεχνικές αποσυμπίεσης και Σπονδυλοδεσίας. Η αποσυμπίεση γίνεται συνήθως με Πεταλεκτομή. Η Σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης γίνεται με τεχνικές Σπονδυλοδεσίας όπως Διαυχενική Σπονδυλοδεσία, Διασωματική Σπονδυλοδεσία, Διαδερμική Σπονδυλοδεσία κτλ.

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Σπονδυλολίσθηση;

Η Σπονδυλολίσθηση είναι η παθολογική κατάσταση της Σπονδυλικής Στήλης στην οποία παρουσιάζεται μετατόπιση (ολίσθηση) ενός σπονδύλου (πιο σωστά της υπερκείμενης σπονδυλικής στήλης) πάνω στον υποκείμενο σπόνδυλο. Συνήθως η μετατόπιση είναι πρόσθια (προσθιολίσθηση) και σπανιότερα οπίσθια (οπισθιολίσθηση) ή πλάγια (πλαγιολίσθηση). Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η πίεση στις νευρικές δομές στην περιοχή της βλάβης. 

Ποιες είναι οι αιτίες της Σπονδυλολίσθησης;

Υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες της Σπονδυλολίσθησης που καθορίζουν πέντε βασικούς τύπους Σπονδυλολίσθησης (ταξινόμηση κατά Wiltse). Αυτοί είναι:

Η Ισθμική ή Λυτική Σπονδυλολίσθηση. 

Είναι η συχνότερη μορφή και είναι αποτέλεσμα μιας προηγούμενης κατάστασης που ονομάζεται Σπονδυλόλυση. Στην σπονδυλόλυση παρουσιάζεται ένα μικρό κάταγμα στο λεπτό τμήμα του σπονδυλικού τόξου, τον ισθμό (pars interarticularis), που βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος του σπονδύλου. Το κάταγμα οφείλεται συνήθως σε καταπόνηση του ισθμού (λυτική μορφή) και σπανιότερα σε τραυματισμό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε Σπονδυλολίσθηση.

Η Εκφυλιστική Σπονδυλολίσθηση.

Εμφανίζεται μετά από εκφυλιστικές αλλοιώσεις στη Σπονδυλική Στήλη. Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις παρουσιάζονται στις αρθρικές αποφύσεις, στους συνδέσμους και στον μεσοσπονδύλιο δίσκο. Ένα παράδειγμα είναι οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι οι οποίοι απορροφούν τους κραδασμούς της Σπονδύλικής Στήλης. Με την πάροδο του χρόνου αφυδατώνονται και γίνονται πιο λεπτοί. Αυτές οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις διευκολύνουν τον σπόνδυλο να φύγει από τη θέση του. Τελικά οδηγούν σε αστάθεια και μετατόπιση προς τα εμπρός ενός σπονδύλου σε σχέση με τον υποκείμενο. Έτσι εμφανίζεται η Σπονδυλολίσθηση.

Η Τραυματική Σπονδυλολίσθηση.

Είναι συνήθως αποτέλεσμα ενός τραύματος που προκαλεί κατάγματα στην σπονδυλική στήλη. Μπορεί να συμβεί για παράδειγμα στις αποφυσιακές αρθρώσεις και να οδηγήσει σε μετατόπιση-ολίσθηση του σπονδύλου.

Η Δυσπλαστική ή Συγγενής Σπονδυλολίσθηση.

Η Δυσπλαστική ή Συγγενής Σπονδυλολίσθηση οφείλεται σε συγγενείς ανωμαλίες των αρθρικών αποφύσεων των σπονδύλων. Συνήθως εμφανίζεται στον πέμπτο οσφυϊκό και πρώτο ιερό σπόνδυλο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται έλλειψη ή ατελής ανάπτυξη αρθρικών αποφύσεων με παθολογική μεταβολή του προσανατολισμού των αρθρικών αποφύσεων. Οι αρθρώσεις είναι περισσότερο προσανατολισμένες στον οβελιαίο άξονα παρά στον φυσιολογικό στεφανιαίο άξονα. Συχνά συνυπάρχει Δισχιδής Ράχη.

Η Ιατρογενής ή Μετεγχειρητική Σπονδυλολίσθηση.

Η Ιατρογενής ή Μετεγχειρητική εμφανίζεται αρκετές φορές μετά από επεμβάσεις στην Σπονδυλική Στήλη.

Η Παθολογική Σπονδυλολίσθηση.

Eμφανίζεται μετά από διάφορες βλάβες στους σπονδύλους όπως για παράδειγμα είναι οι όγκοι, η οστεοπόρωση, η νόσος Paget, το σύνδρομο Marfan, η αρθρογρύπωση κ.α. Γενικά είναι σπάνια.

Πιο συχνή είναι η Εκφυλιστική και η Ισθμική Σπονδυλολίσθηση.  

Ποια είναι τα συμπτώματα της Σπονδυλολίσθησης;

Σε μερικούς ασθενείς η Σπονδυλολίσθηση μπορεί να είναι πολύ ήπια και να μην έχουν συμπτώματα, ειδικά στα αρχικά στάδια της πάθησης. Όσο εξελίσσεται η Σπονδυλολίσθηση, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να περιορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες.
Το συχνότερο σύμπτωμα της Σπονδυλολίσθησης είναι ο επίμονος ή και έντονος πόνος στην μέση (οσφυαλγία). Συνήθως επιδεινώνεται μετά από άσκηση ή κόπωση, την ορθοστασία και τις κινήσεις της σπονδυλικής στήλης. Υποχωρεί ή ελαττώνεται με την κατάκλιση. Εντοπίζεται στην οσφυϊκή μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Ο πόνος έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή τόσο στη στάση του σώματος, όσο και στην βάδιση.
Ο πόνος στην μέση μπορεί να επεκτείνεται προς τα πόδια, τους μηρούς και τους γλουτούς. Μερικοί ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν επίσης μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή αδυναμία στα πόδια λόγω συμπίεσης των νεύρων.  

Ποια είναι η Θεραπευτική αντιμετώπιση στην Σπονδυλολίσθηση;

Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με Σπονδυλολίσθηση δεν χρειάζονται καμία θεραπεία.

Η Συντηρητική Θεραπεία για την Σπονδυλολίσθηση.

Η Συντηρητική Θεραπεία προτείνεται στις περισσότερες περιπτώσεις είτε παρουσιάζουν, είτε όχι νευρολογικά συμπτώματα. Οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως την φυσιοθεραπεία, την άσκηση, την χορήγηση αναλγητικής φαρμακευτικής αγωγής καθώς και επισκληρίδιες εγχύσεις στεροειδών. Η πλειοψηφία των ασθενών με Εκφυλιστική Σπονδυλολίσθηση δεν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. 

Η Χειρουργική Αντιμετώπιση της Σπονδυλολίσθησης.

Σπάνια, ένα μικρό ποσοστό ασθενών δεν θα επωφεληθούν με συντηρητική θεραπεία και τελικά θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.
Η Χειρουργική Επέμβαση για την Σπονδυλολίσθηση προτείνεται σε ασθενείς με έντονα συμπτώματα με πόνο στη μέση ή και τα πόδια που δεν βελτιώθηκαν με την συντηρητική αγωγή. Όταν δηλαδή ο πόνος επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή δραστηριότητα ή και όταν προκαλεί προοδευτική νευρολογική επιδείνωση. Ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι να αποκαταστήσει την αστάθεια της Σπονδυλικής Στήλης και να μειώσει την πίεση στις νευρικές δομές (νευρικές ρίζες, Ιππουρίδα).

Η Χειρουργική Επέμβαση για την Σπονδυλολίσθηση πραγματοποιείται με τεχνικές αποσυμπίεσης και Σπονδυλοδεσίας. Η αποσυμπίεση, που γίνεται συνήθως με Πεταλεκτομή και μπορεί να συμπληρωθεί με Δισκεκτομή, Τρηματεκτομή κτλ. έχει σαν σκοπό την άρση της πίεσης στις νευρικές δομές. Η Σταθεροποίηση της Σπονδυλικής Στήλης γίνεται με διάφορες τεχνικές Σπονδυλοδεσίας όπως Διαυχενική Σπονδυλοδεσία, Διασωματική Σπονδυλοδεσία, Διαδερμική Σπονδυλοδεσία κτλ.

 

Λιγότερα ..

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.