Σπονδυλική Στένωση

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ

Σπονδυλική Στένωση

 

Η Σπονδυλική Στένωση είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία παρουσιάζεται μείωση του εύρους του Σπονδυλικού Σωλήνα. Το αποτέλεσμα είναι η συμπίεση του νωτιαίου μυελού ή των νωτιαίων νεύρων. Παράλληλα μπορεί να συνυπάρχει και στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων.

Τα αίτια στην Σπονδυλική Στένωση είναι κυρίως οι φυσιολογικές επιπτώσεις της γήρανσης (εκφυλιστικές αλλοιώσεις). Είναι οι αλλαγές στην φυσιολογία και την ανατομία της σπονδυλικής στήλης που παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Διακρίνεται σε Αυχενική Σπονδυλική Στένωση και Οσφυϊκή Σπονδυλική Στένωση.

Στην Σπονδυλική Στένωση τα συμπτώματα παρουσιάζονται σταδιακά.  Στα αρχικά στάδια μπορεί να μην παρουσιάζεται κανένα σύμπτωμα, παρά τα ακτινολογικά ευρήματα. Παρόλα αυτά όμως, σε πολλές περιπτώσεις, όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα, παρουσιάζουν με τον χρόνο σταδιακή επιδείνωση. Ο πόνος στην μέση ή στον αυχένα είναι το κύριο χαρακτηριστικό στην πάθηση. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ριζοπάθεια ή και Νευρογενή Διαλείπουσα Χωλότητα. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις προκαλεί μυελοπάθεια και ιππουριδική συνδρομή. Για παράδειγμα, το περπάτημα στην Σπονδυλική Στένωση επηρεάζεται σημαντικά. Όταν η στένωση εμφανίζεται στον αυχένα, παρουσιάζεται σπαστικότητα στο βάδισμα και οφείλεται στην Αυχενική Μυελοπάθεια. Όταν η βλάβη βρίσκεται στην μέση, το περπάτημα περιορίζεται σε απόσταση με πόνο στην μέση και τα πόδια, με αιμωδίες, κράμπες και καυσαλγίες στα πόδια που οφείλονται στην Νευρογενή Διαλείπουσα Χωλότητα.

Στην βαριά ή παραμελημένη Σπονδυλική Στένωση εμφανίζονται επιπλοκές. Η σημαντικότερη επιπλοκή είναι να γίνουν μόνιμες οι βλάβες και τα συμπτώματα που παρουσιάστηκαν.

Στην διάγνωση για την Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα είναι απαραίτητες οι απεικονιστικές εξετάσεις: απλές Ακτινογραφίες, Αξονική Τομογραφία και Μαγνητική Τομογραφία. Πολλές φορές είναι απαραίτητος και ο Νευροφυσιολογικός Έλεγχος.

Η Συντηρητική Θεραπεία στην Σπονδυλική Στένωση έχει ένδειξη όταν τα συμπτώματα είναι ήπια και περιλαμβάνει την διαχείριση της στάσης του σώματος, την φαρμακευτική αγωγή, την φυσικοθεραπεία, τις διάφορες ασκήσεις κτλ,. Επίσης, περιλαμβάνει την παρακολούθηση της κατάστασης με τακτικά ραντεβού.

Η χειρουργική επέμβαση στην Σπονδυλική Στένωση.

Η χειρουργική επέμβαση στην Οσφυϊκή Στένωση είναι η Οσφυϊκή Αποσυμπιεστική Πεταλεκτομή. Μπορεί να συμπληρωθεί, ανάλογα με την βαρύτητα της πάθησης, με Οσφυϊκή Δισκεκτομή (Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή ) ή και με Οσφυϊκή Σπονδυλοδεσία.

Στην Αυχενική Στένωση οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία και η Οπίσθια Αυχενική Πεταλεκτομή και Σπονδυλοδεσία.

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Σπονδυλική Στένωση;

Η Σπονδυλική Στένωση είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία παρουσιάζεται μείωση του εύρους του Σπονδυλικού Σωλήνα. Η Στένωση της Σπονδυλικής Στήληςέχει σαν αποτέλεσμα την συμπίεση του νωτιαίου μυελού ή των νωτιαίων νεύρων. Στα αγγλικά ονομάζεται spinal stenosis. Παράλληλα μπορεί να συνυπάρχει και στένωση σπονδυλικών τρημάτων.  

Ποια είναι τα αίτια στην Σπονδυλική Στένωση

Η φυσιολογία και η ανατομία της σπονδυλικής στήλης αλλάζει με την ηλικία. Αυτές οι φυσιολογικές επιπτώσεις της γήρανσης (εκφυλιστικές αλλοιώσεις) είναι η αιτία στην Σπονδυλική Στένωση ή στην Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα. Πιο συγκεκριμένα, οι σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις γίνονται υπερτροφικοί. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη οστεόφυτων στα σπονδυλικά σώματα που γειτνιάζουν με τις κινητικές περιοχές και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Στην κατάσταση αυτή συμβάλλει και η προβολή (κήλη) του μεσοσπονδυλίου δίσκου, καθώς και η Σπονδυλολίσθηση. Περισσότεροι παράγοντες προκαλούν μεγαλύτερη στένωση και πιο έντονα συμπτώματα από την πίεση επί του νωτιαίου μυελού και των νωτιαίων νεύρων.

“Κύρια αιτία στην Στένωση του Σπονδυλικού Σωλήνα, είναι οι χρόνιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις της Σπονδυλικής Στήλης.”

Επίσης τα τροχαία ατυχήματα και γενικά οι κακώσεις στην σπονδυλική στήλη με εξάρθρημα ή κάταγμα των σπονδύλων. Αυτά προκαλούν βλάβη στον νωτιαίο μυελό και τα νωτιαία νεύρα.

Ένα μικρό ποσοστό ασθενών, συχνότερα οι άνδρες, παρουσιάζουν συγγενείς αλλοιώσεις στην σπονδυλική στήλη. Οι αλλοιώσεις αυτές προκαλούν μεταγενέστερα στένωση, μια κατάσταση που είναι γνωστή ως συγγενής σπονδυλική στένωση. Οι ασθενείς αυτοί εκδηλώνουν σε νεότερη ηλικία τα πρώτα συμπτώματα, συνήθως μεταξύ 30 και 50 ετών. 

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ, ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

Ποια είναι τα είδη στην στένωση της σπονδυλικής στήλης;

Ανάλογα με την μοίρα της σπονδυλικής στήλης που παρουσιάζει την στένωση, διακρίνουμε την Αυχενική και την Οσφυϊκή Σπονδυλική Στένωση. Αυτοί οι δύο τύποι μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή. Είναι πολύ σπάνια στην θωρακική μοίρα. Η Αυχενική Στένωση ή Αυχενική Σπονδύλωση είναι η στένωση στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
Η Οσφυϊκή Στένωση ή Οσφυϊκή Σπονδύλωση  είναι η στένωση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και ανευρίσκεται συχνότερα από την Αυχενική. 

Ποια είναι τα συμπτώματα στην Σπονδυλική Στένωση;

Στα αρχικά στάδια μπορεί να μην παρουσιάζει συμπτώματα η Σπονδυλική Στένωση, παρά τα ακτινολογικά ευρήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εμφάνιση των συμπτωμάτων είναι σταδιακή και με την πάροδο του χρόνου αυτά συνεχώς επιδεινώνονται. Ο πόνος στην μέση ή στον αυχένα είναι το κύριο σύμπτωμα στην πάθηση. Η στένωση μπορεί να προκαλέσει ριζοπάθεια ή και νευρογενή διαλείπουσα χωλότητα, ως αποτέλεσμα της πίεσης στις νευρικές ρίζες. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις προκαλεί μυελοπάθεια στον αυχένα και ιππουριδική συνδρομή στην οσφυϊκή μοίρα. Για παράδειγμα, το περπάτημα στην Σπονδυλική Στένωση επηρεάζεται σημαντικά. Περιορίζεται σε όλο και μικρότερες αποστάσεις και συνοδεύεται από πόνο στα πόδια ή παρουσιάζει σπαστικότητα, διαταραχές στην ισορροπία και τον συντονισμό των κινήσεων (αστάθεια βάδισης). 

Ποια είναι τα συμπτώματα στην Οσφυϊκή Στένωση της σπονδυλικής στήλης;

Τα συμπτώματα στην Οσφυϊκή Στένωση της σπονδυλικής στήλης εκδηλώνονται με χρόνιο πόνο στη μέση που συνοδεύεται από πόνο στα πόδια, στην περιοχή των γλουτών, στους μηρούς και στις γάμπες. Η αδυναμία, το μούδιασμα και αίσθηση καψίματος στα πόδια, επίσης, συνοδεύουν την κλινική εικόνα. Χαρακτηριστικά επιδεινώνονται με την βάδιση, την φυσική άσκηση ή την όρθια στάση. Αντίθετα, υφίονται με το κάθισμα, το σκύψιμο ή την κλίση προς τα εμπρός.
Επίσης το περπάτημα στην Στένωση της Σπονδυλικής Στήλης περιορίζεται σε όλο και μικρότερες αποστάσεις και διακόπτεται από την ανάγκη του ασθενούς να καθίσει. Είναι το σημαντικότερο από τα συμπτώματα στην Στένωση της Οσφυϊκής Μοίρας, η Νευρογενής Διαλείπουσα Χωλότητα (neurogenic intermittent claudication). Η αιτία της είναι η τοπική φλεγμονή και η συμπίεση των νεύρων στον σπονδυλικό σωλήνα. Συνήθως αφορά και τα δύο πόδια. Η πάθηση είναι πιο συχνή στις γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες. Σπανιότερα, σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να αναπτυχθεί πόνος στην ηρεμία και απώλεια της κινητικής λειτουργίας των ποδιών. Σε προχωρημένα στάδια οι ασθενείς εμφανίζουν απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας του εντέρου ή και της ουροδόχου κύστης, καθώς και διαταραχές στην σεξουαλική λειτουργία. 

Ποια είναι τα συμπτώματα στην Αυχενική Στένωση της σπονδυλικής στήλης;

Στην Αυχενική Στένωση της σπονδυλικής στήλης τα συμπτώματα αναπτύσσονται αργά και παρουσιάζουν σταθερή εξέλιξη για αρκετά χρόνια. Σε ορισμένους ασθενείς όμως η εξέλιξη μπορεί να είναι πιο γρήγορη. Είναι συνδυασμός συμπτωμάτων της αυχενικής ριζοπάθειας και μυελοπάθειας. Αυτά είναι ο πόνος στον αυχένα ή και στα χέρια, αιμωδία, υπαισθησία και αδυναμία στα χέρια ή και τα πόδια. Χαρακτηριστική είναι η δυσχέρεια στο περπάτημα. Το περπάτημα στην Σπονδυλική Στένωση στον Αυχένα δυσχεραίνεται με την εμφάνιση σπαστικότητας και διαταραχών στην ισορροπία, καθώς άλλων προβλημάτων συντονισμού των κινήσεων (αστάθεια βάδισης). Η εκτέλεση των λεπτών κινήσεων όπως το γράψιμο, το κούμπωμα των ρούχων κτλ. είναι δυσχερής. Σε προχωρημένες καταστάσεις παρουσιάζεται διαταραχή στην λειτουργία των σφιγκτήρων του εντέρου και της ουροδόχου κύστης, καθώς και της σεξουαλικής λειτουργίας. 

Ποιες είναι οι επιπλοκές στην Σπονδυλική Στένωση;

Στην βαριά ή παραμελημένη Σπονδυλική Στένωση εμφανίζονται πολλές επιπλοκές. Η κύρια επιπλοκή που παρουσιάζεται είναι να γίνουν μόνιμες οι βλάβες και τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν, δηλαδή η αιμωδία, η μυική αδυναμία, η διαταραχή στο περπάτημα, τα προβλήματα ισορροπίας και αστάθειας, η διαταραχή στην λειτουργία των σφιγκτήρων του εντέρου και της ουροδόχου κύστης και η παράλυση (με την μορφή τετραπάρεσης ή παραπάρεσης και ακόμα περισσότερο τετραπληγίας ή παραπληγίας). 

 

Ποιες είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις στην Σπονδυλική Στένωση;

Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνονται απεικονιστικές εξετάσεις. Πολλές φορές είναι απαραίτητος και ο Νευροφυσιολογικός Έλεγχος.

Η Μαγνητική Τομογραφία είναι η σημαντικότερη εξέταση. Παρέχει λεπτομερή απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης σε τρεις διαστάσεις. Ελέγχονται με μεγάλη λεπτομέρεια ο νωτιαίος μυελός, οι ρίζες των οσφυϊκών νεύρων και οι ανατομικές δομές της περιοχής. Στην Σπονδυλική Στένωση μπορεί να αναδείξει την μείωση των διαστάσεων του σπονδυλικού σωλήνα και των σπονδυλικών τρημάτων καθώς και τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις (τα οστεόφυτα, την κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, την υπερτροφία του ωχρού συνδέσμου και των αρθρώσεων κτλ). Μπορεί να δείξει την πίεση επί των νεύρων ή στον νωτιαίο μυελό. Επίσης ελέγχεται η φυσιολογική λόρδωση που μπορεί να διαταραχθεί και να παρουσιάζει ευθειασμό, σκολίωση, στροφοσκολίωση, σπονδυλολίσθηση κτλ. Τέλος, μπορεί να αναδείξει και άλλες παθολογικές καταστάσεις καλύτερα από κάθε άλλη εξέταση.

Η Αξονική Τομογραφία  δείχνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις λεπτομέρειες της οστικής ανατομίας. Μπορεί να αναδείξει σχήμα και το μέγεθος της Σπονδυλικής Στήλης, εάν παρουσιάζει ευθειασμό, σκολίωση, στροφοσκολίωση, σπονδυλολίσθηση κτλ. Επίσης ελέγχει την μείωση των διαστάσεων του σπονδυλικού σωλήνα και των σπονδυλικών τρημάτων καθώς και τα οστεόφυτα, την κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, την υπερτροφία του ωχρού συνδέσμου και των αρθρώσεων. Βοηθάει πολύ όταν δεν είναι δυνατό να γίνει η Μαγνητική Τομογραφία πχ. λόγω μεταλλικού αντικειμένου στο σώμα, βηματοδότες κτλ. και είναι μία επαρκής διαγνωστική εξέταση.

Οι απλές Ακτινογραφίες. Μπορούν να αναδείξουν την δομή των οστών, την αρχιτεκτονική της σπονδυλικής στήλης και την κατάσταση των αρθρώσεων. Είναι διαγνωστική εξέταση με μικρότερη ακρίβεια από την Μαγνητική ή την Αξονική Τομογραφία. Παρέχει όμως σημαντικές πληροφορίες για την ανατομία της Σπονδυλικής Στήλης στην όρθια θέση. Οι ακτινογραφίες είναι σημαντικές κυρίως στην παρακολούθηση του ασθενούς.

Ο Νευροφυσιολογικός Έλεγχος είναι μερικές φορές απαραίτητος για την αξιολόγηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων, κυρίως όμως για διαφοροδιαγνωστικούς σκοπούς.

 

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ, ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΟΙΡΑ, Ο3Ο4, Ο4Ο5

 

Ποια είναι η θεραπεία στην Σπονδυλική Στένωση;

Η αντιμετώπιση στη Σπονδυλική Στένωση έχει σκοπό την ανακούφιση από τον πόνο και την αποκατάσταση των νευρολογικών προβλημάτων. Επίσης, η βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας των άνω και των κάτω άκρων. Τελικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ασθενούς. Για την θεραπεία στην Σπονδυλική Στένωση γίνεται προσεκτική μελέτη των εξετάσεων καθώς και η νευρολογική αξιολόγηση του ασθενούς.

Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια ή δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα, η αντιμετώπιση στην Σπονδυλική Στένωση είναι η Συντηρητική Θεραπεία. Αυτή περιλαμβάνει την φαρμακευτική αγωγή, την διαχείριση της στάσης του σώματος, την ζώνη οσφύος ή τον αυχενικό κηδεμόνα. Επίσης, την φυσικοθεραπεία, τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, την απώλειας βάρους, κτλ. Σημαντική είναι η παρακολούθηση της κατάστασης με τακτικά ραντεβού.

Επιλεκτικά, εάν η συντηρητική θεραπεία αποτύχει να ελέγξει τον πόνο, εάν υπάρχει κίνδυνος νευρολογικής βλάβης, εάν ο πόνος και η ενόχληση παρεμποδίζουν τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες και την ποιότητα της ζωής του ασθενούς, τότε ο χειρουργός μπορεί να προτείνει την ενδεδειγμένη Χειρουργική Επέμβαση

Ποια Φάρμακα χορηγούνται στην Σπονδυλική Στένωση;

Η χρήση των Παυσίπονων Φαρμάκων (αναλγητικά από του στόματος αγωγή) συχνά οδηγεί σε σημαντική ανακούφιση του πόνου από την Σπονδυλική Στένωση. Τέτοια σκευάσματα είναι τα απλά αναλγητικά, τα μυοχαλαρωτικά, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Την αγωγή πάντοτε συμπληρώνει η γαστροπροστασία. Χρειάζεται προσοχή στην μακροχρόνια χρήση τους γιατί μπορεί να είναι επιβλαβής για τον οργανισμό. Υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι η μακροχρόνια χορήγηση μπορεί πραγματικά να ωφελήσει τον ασθενή. Τα απλά αναλγητικά βοηθούν στους πόνους και τα μυοχαλαρωτικά μπορούν να λύσουν τον μυϊκό σπασμό και να βελτιώσουν την κατάσταση. Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα μειώνουν την τοπική φλεγμονή και παράλληλα τον πόνο στην Σπονδυλική Στένωση.
Οι Επισκληρίδιες Εγχύσεις Φαρμάκων στην μέση μπορεί να βοηθήσουν να μειωθεί η φλεγμονή και ο
πόνος τοπικά. Μπορούν να προσφέρουν περισσότερο χρόνο για την συντηρητική αντιμετώπιση.
Πάντοτε η φαρμακευτική αγωγή χορηγείται και τροποποιείται από Ιατρό. 

Η ζώνη οσφύος στην Σπονδυλική Στένωση.

Στην οξεία φάση, όταν η οσφυαλγία είναι έντονη, συστήνεται η ζώνη οσφύος, η οποία σταθεροποιεί την μέση και ελαττώνει τον πόνο. Εφαρμόζεται κάθε φορά που ο ασθενής είναι όρθιος ή περπατάει. Πρέπει να αποφεύγεται η μακροχρόνια χρήση της ζώνης και η εφαρμογή της να συνοδεύεται από πρόγραμμα ασκήσεων. Αυτό γίνεται γιατί μπορεί να παρουσιαστεί ατροφία των μυών της μέσης με επιδείνωση των συμπτωμάτων. Γενικά όμως η χρήση της ζώνης δεν αποτελεί θεραπεία αλλά προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα.

Ο αυχενικός κηδεμόνας στην Σπονδυλική Στένωση.

Με τον ίδιο τρόπο, ο αυχενικός κηδεμόνας βοηθάει πάρα πολύ στην οξεία φάση, όταν η αυχεναλγία (ο πόνος στον αυχένα) είναι έντονη. Και εδώ, η χρήση του αυχενικού κολάρου δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά προσφέρει μόνο ανακούφιση, σημαντική, από τον πόνο.  

Η Φυσικοθεραπεία στην Σπονδυλική Στένωση.

Οι ασθενείς με Στένωση της Σπονδυλικής Στήλης περιορίζουν τις δραστηριότητές τους. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε μυϊκή αδυναμία, η οποία με την σειρά της οδηγεί σε περισσότερο πόνο.
Η Φυσικοθεραπεία στην Σπονδυλική Στένωση (μαλάξεις, ηλεκτροθεραπεία, TENS, υπέρηχοι, διαθερμίες κτλ.) μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση και την προστασία της σπονδυλικής στήλης (βελτίωση της μυϊκής ισχύος και της αντοχής με πρόγραμμα ενδυνάμωσης). Μπορεί να αποκαταστήσει την ευελιξία της σπονδυλικής στήλης, να βελτιώσει την ισορροπία και να έχει τελικά ευεργετικό αποτέλεσμα. Συνήθως διαρκεί τέσσερις έως έξι εβδομάδες.
Η φυσικοθεραπεία γίνεται από έμπειρο φυσιοθεραπευτή, ο οποίος παρακολουθεί την βελτίωση και μπορεί να δείξει διάφορες ασκήσεις και γενικά την σωστή θέση του σώματος στις καθημερινές δραστηριότητες. Μπορεί πολλές φορές να βοηθήσει τον ασθενή να ξαναγυρίσει στις δραστηριότητές του και ξαναρχίσει έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, το περπάτημα στην Σπονδυλική Στένωση βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση των συμπτωμάτων και στην πορεία της νόσου. 

Ασκήσεις για τη Σπονδυλική Στένωση

Εκτός από τη φυσικοθεραπεία, που μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με Σπονδυλική Στένωση, υπάρχουν ασκήσεις θεραπευτικές για την πάθηση. Αυτές είναι το περπάτημα, η κολύμβηση, το ποδήλατο και άλλες συγκεκριμένες ασκήσεις για το σπίτι. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τον πόνο και τα άλλα ήπια συμπτώματα της πάθησης. 

Το περπάτημα.

Το περπάτημα είναι μια πολύ σημαντική και εύκολη άσκηση που δεν επιβαρύνει την σπονδυλική στήλη. Η ένταση της άσκησης ελέγχεται από τον ίδιο ασθενή με την αλλαγή του ρυθμού της βάδισης. Είναι πολύ σημαντική άσκηση και για την υγεία μας γενικότερα. Μια καθημερινή βόλτα σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να βοηθήσει παράλληλα και στην ψυχική υγεία. 

Η κολύμβηση

Είναι επίσης, πολύ καλή άσκηση με πολύ καλά αποτελέσματα. Η κολύμβηση, ακόμα περισσότερο, εξασκεί και όλους τους μυς του σώματος. Το νερό παρέχει στήριξη στο βάρος και κάνει περισσότερο αποτελεσματική και ανεκτή την άσκηση, χωρίς να υπάρχει καταπόνηση του οργανισμού. 

Το ποδήλατο.

Το στατικό ποδήλατο είναι μια πολύ καλή άσκηση στην Σπονδυλική Στένωση αφού γίνεται εύκολα ανεκτή λόγω της καθιστής θέσης. Βοηθάει στην ανακούφιση από την οσφυαλγία με την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και ενδυναμώνει τους μύες. Περιορίζει την εξέλιξη της νόσου και αποτελεί μια πολύ καλή αερόβια γυμναστική για τον οργανισμό.  

 

Ποια είναι η Χειρουργική Θεραπεία για την Σπονδυλική Στένωση;

Το Χειρουργείο στην Σπονδυλική Στένωση έχει ένδειξη όταν η συντηρητική αντιμετώπιση δεν βελτιώνει τα συμπτώματα. Δηλαδή, όταν συνεχίζουν τα συμπτώματα όπως ο πόνος, η αδυναμία ή το μούδιασμα στα άνω και τα κάτω άκρα. Επίσης, όταν υπάρχει δυσχέρεια στην ορθοστάτηση, στο περπάτημα και ορθοκυστικές διαταραχές. Στο σύνολό τους τα συμπτώματα αυτά περιορίζουν την καθημερινή δραστηριότητα ή υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς. 

Το χειρουργείο στην Οσφυϊκή Σπονδυλική Στένωση.

Η Χειρουργική Επέμβαση για την Στένωση του Οσφυικού Σπονδυλικού Σωλήνα είναι η Οσφυϊκή Αποσυμπιεστική Πεταλεκτομή. Δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση των πετάλων των σπονδύλων που παρουσιάζουν την στένωση. Στην Οσφυϊκή Πεταλεκτομή μπορεί να προστεθεί, ανάλογα με την βαρύτητα, η Οσφυϊκή Δισκεκτομή και η Οσφυϊκή Σπονδυλοδεσία.

Το χειρουργείο στην Αυχενική Σπονδυλική Στένωση.

Η Χειρουργική Επέμβαση στην Αυχενική Στένωση γίνεται με πρόσθια ή με οπίσθια προσπέλαση, ενίοτε και με συνδυασμό των δύο τεχνικών. Στην πρόσθια προσπέλαση πραγματοποιείται η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία σε ένα ή περισσότερα επίπεδα με αποτέλεσμα την αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού (από την κήλη του δίσκου ή το οστεόφυτο ή τον πεπαχυσμένο και οστεοποιημένο οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο). Στην οπίσθια προσπέλαση γίνεται η Οπίσθια Αυχενική Πεταλεκτομή σε ένα ή σε περισσότερα επίπεδα. Σκοπός είναι η διεύρυνση του νωτιαίου σωλήνα και είναι μια πολύ καλή επιλογή για ορισμένους ασθενείς. Την επέμβαση συνήθως συμπληρώνει η οπίσθια αυχενική σπονδυλοδεσία

Τι γίνεται μετά το χειρουργείο για την Σπονδυλική Στένωση;

Ο ασθενής, συνήθως, το πρωί της επομένης ημέρας κινητοποιείται και σηκώνεται από το κρεβάτι. Μένει μία ημέρα στο νοσοκομείο (ή για 2-3 ημέρες, ανάλογα με την επέμβαση) και μετά μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι.

Μετεγχειρητικά μπορεί να παρουσιάζει πόνο στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος και γιαυτό χορηγούνται αναλγητικά, κοινά παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη. 

Ποια είναι η αποκατάσταση μετά από χειρουργείο για την Σπονδυλική Στένωση;

Ανάλογα με την βαρύτητα της επέμβασης, η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι σταδιακή. Πάρα πολύ βοηθάει στην μετεγχειρητική αποκατάσταση το καθημερινό περπάτημα. Είναι η πιο κατάλληλη άσκηση και δεν καταπονεί την Σπονδυλική Στήλη. Αργότερα, μπορεί να χρειαστεί και η φυσικοθεραπεία με κάποιες ειδικές ασκήσεις.

Χρειάζεται προσοχή στις οδηγίες του ιατρού (περιορισμός της εργασίας, οδήγησης, άρση βάρους, κτλ.). Η επιστροφή στην εργασία ή την οδήγηση γίνεται μετά από ένα μήνα περίπου. Η ελαφρά γυμναστική και περισσότερες δραστηριότητες μετά από 1,5 με 2 μήνες. Ο αθλητισμός μετά από 3 με 6 μήνες, όταν η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Σπονδυλική Στένωση ICD-10: M48.0

Λιγότερα ..

 

 

 

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.