Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση – ΚΕΚ 

Συχνές είναι οι τραυματικές κακώσεις της κεφαλής και ένα απλό χτύπημα στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Τέτοιες βλάβες μπορεί να είναι ένας ελαφρύς, επιπολής τραυματισμός της κεφαλής, μια εκδορά ή κεφαλαιμάτωμα (καρούμπαλο) ή θλαστικό τραύμα. Σε βαρύτερες περιπτώσεις προκαλεί τραυματισμό στο κρανίο ή στον εγκέφαλο, δηλαδή μία Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση ή ΚΕΚ.

Συμβαίνουν μετά από πτώσεις, σε τροχαία ατυχήματα, σε βίαιες επιθέσεις, σε πλήξη της κεφαλής από αντικείμενα, σε δυνάμεις επιβράδυνσης-επιτάχυνσης, κτλ.

Στις Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις περιλαμβάνονται η Εγκεφαλική Διάσειση, τα Κατάγματα του Κρανίου, τα Υποσκληρίδια ή Επισκληρίδια Αιματώματα, το Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα, η Θλάση του Εγκεφάλου,  η Τραυματική Υπαραχνοειδής Αιμορραγία, κ.α. 

Περισσότερα ...

 

Η Εγκεφαλική Διάσειση μετά από μία Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.

Η Εγκεφαλική Διάσειση είναι η παροδική διαταραχή της λειτουργίας του εγκεφάλου που προκαλείται από τραυματισμό της κεφαλής. Στην Αξονική Τομογραφία του Εγκεφάλου δεν ανευρίσκονται τραυματικές βλάβες στον εγκέφαλο. Είναι ο συχνότερος τύπος Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης και μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή Εγκεφαλική Διάσειση. Στις διάφορες τραυματικές κακώσεις της κεφαλής παρουσιάζεται ένας μηχανισμός γρήγορης κίνησης της κεφαλής μπρος-πίσω ή δεξιά-αριστερά και κατά την κίνηση αυτή, συχνά, ο εγκέφαλος συγκρούεται με την εσωτερική ανένδοτη επιφάνεια του κρανίου. Αυτός ο μηχανισμός παρουσιάζεται και χωρίς πλήξη (χτύπημα) στο κεφάλι, όπως όταν παρουσιάζονται δυνάμεις επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στο σώμα. Επίσης μπορεί να συμβεί στο λεγόμενο σύνδρομο ανατάραξης του μωρού (shaken baby syndrome).

Τα ευρήματα που χαρακτηρίζουν κυρίως την Εγκεφαλική Διάσειση είναι η απώλεια της συνείδησης για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι το πολύ 1 ώρα (δεν είναι πάντα απαραίτητο) και η περιτραυματική αμνησία. Ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα όπως είναι ο πονοκέφαλος (κεφαλαλγία), η ναυτία, ο έμετος και η ζάλη. Επίσης παρουσιάζει διαταραχές της συγκέντρωσης, διαταραχή της συμπεριφοράς και του λόγου, σύγχυση, λήθαργο κτλ. Τα συμπτώματα στην Εγκεφαλική Διάσειση μπορεί να παρουσιαστούν αμέσως μετά τον τραυματισμό ή να εμφανιστούν μετά από ώρες ή ημέρες.

 

Το Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα.

Το Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα συγκαταλέγεται στις τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου και προκαλείται από κακώσεις της κεφαλής. Το αποτέλεσμα της κάκωσης είναι η τραυματική ρήξη των αρτηριών της σκληράς μήνιγγας ή των φλεβών στον υποσκληρίδιο χώρο και η δημιουργεία αιματώματος σε αυτόν τον χώρο. Διακρίνεται σε Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα , Υποξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα και Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα.

Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα παρουσιάζεται άμεσα (μέσα σε λεπτά ή μερικές ώρες) μετά την Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση. Μπορεί να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Το Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα προκαλεί συμπτώματα στον ασθενή όπως ειναι οι διαταραχές της κίνησης του χεριού και του ποδιού. Επίσης, προκαλεί διαταραχές της ομιλίας, επιληπτικές κρίσεις, βυθιότητα, κώμα κτλ.). Η αντιμετώπισή του Οξέος Υποσκληριδίου Αιματώματος είναι επείγουσα χειρουργική επέμβαση (είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση). Γίνεται με συγκεκριμένη τεχνική (κρανιοτομία και αφαίρεση του Οξέος Υποσκληριδίου Αιματώματος). Το ποσοστό της θνησιμότητας στο Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι υψηλό.

Το Υποξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Το Υποξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα παρουσιάζεται μετά από λιγότερο σοβαρή Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση. Η εξέλιξη του αιματώματος απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο (από 48 ώρες έως και 2 εβδομάδες). Συχνά αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση. Παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σχέση με το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι ασυμπτωματικό στην αρχή και εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό ώστε τα συμπτώματά του και η νευρολογική του εικόνα να εμφανίζονται προοδευτικά μετά από εβδομάδες ή και μήνες όσο το αιμάτωμα μεγαλώνει. Συνήθη συμπτώματα στο Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι η κεφαλαλγία, η σύγχυση, η αστάθεια στην βάδιση, οι διαταραχές του λόγου. Επίσης είναι η ζάλη, η ναυτία, ο έμετος, η αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος, επιληπτικές κρίσεις κτλ. Η θεραπεία γίνεται συνήθως με χειρουργική επέμβαση (κρανιοανατρήση και παροχέτευση του Χρονίου Υποσκληριδίου Αιματώματος). Σπάνια, μπορεί να είναι συντηρητική η αντιμετώπιση στο Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα όπως σε μικρά ασυμπτωματικά αιματώματα. Το ποσοστό θνησιμότητας στο Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι μικρότερο σε σχέση με το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

 

Το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα.

Το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα παρουσιάζεται μετά από μια κάκωση της κεφαλής (π.χ. τροχαίο ατύχημα). Η κάκωση έχει ως αποτέλεσμα κάποιο κάταγμα στο κρανίο και τον τραυματισμό ενός αγγείου (συνήθως αρτηρίας). Έτσι συγκεντρώνεται αίμα και δημιουργείται αιμάτωμα (πήγμα) μεταξύ του κρανίου και της σκληράς μήνιγγας. Λόγω της αρτηριακής του προέλευσης έχει την τάση να αυξάνεται ταχέως σε μέγεθος, με αποτέλεσμα να πιέζει τον εγκέφαλο.
Το Επισκληρίδιο Αιμάτωμα προκαλεί συμπτώματα όπως διαταραχές της κίνησης και αδυναμία του αντίπλευρου χεριού και ποδιού. Επίσης προκαλεί διαταραχές της ομιλίας, βυθιότητα, επιληπτικές κρίσεις, κτλ. Αν μείνει χωρίς αντιμετώπιση ο ασθενής, είναι πιθανό να πέσει σε κώμα και να επέλθει ο θάνατος. Η διάγνωση του Επισκληριδίου Αιματώματος γίνεται με την Αξονική Τομογραφία του Εγκεφάλου.

Η αντιμετώπιση του είναι πολλές φορές χειρουργική. Το χειρουργείο για το Επισκληριδίο Αιμάτωμα είναι η επέμβαση της κρανιοτομίας. Σε ένα μικρό ποσοστό των ασθενών με Επισκληρίδιο Αιμάτωμα η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική. Προϋπόθεση αποτελεί το αιμάτωμα να είναι μικρό και να μην επηρεάζει νευρολογικά τον ασθενή. Πρέπει όμως να παραμένει εντός του νοσοκομείου υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Αυτό γιατί αν παρουσιαστεί επιδείνωση θα χρειαστεί άμεση χειρουργική παρέμβαση.

 

Το Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα μετά από μία Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.

Το Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα: παρουσιάζεται μετά από βαριά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ) με αποτέλεσμα την ρήξη αγγείων (αρτηρίες η φλέβες) και την συγκέντρωση αίματος (αιμάτωμα) μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα (στο εσωτερικό δηλαδή του εγκεφάλου).
Το Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα παρουσιάζει συμπτώματα ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου όπου βρίσκεται το αιμάτωμα και ανάλογα με το μέγεθός του. Εάν είναι μεγάλο και ασκεί πίεση στις γειτονικές του δομές, μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του εγκεφάλου. Ο ασθενής μπορεί να πέσει σε κώμα και τελικά να καταλήξει.
Η διάγνωση γίνεται με την Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου.

Η αντιμετώπιση του Τραυματικού Ενδοεγκεφαλικού Αιμάτωματος είναι χειρουργική, εφόσον είναι μεγάλο και προκαλεί συμπτώματα. Η χειρουργική επέμβαση για το Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα είναι η κρανιοτομία. Η αφαίρεση δηλαδή ενός τμήματος του κρανίου και ακολούθως αφαίρεση του αιματώματος μέσα στον εγκέφαλο.

 

Η Εγκεφαλική Θλάση στην Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.

Η Εγκεφαλική Θλάση ή Αιμορραγική Θλάση του εγκεφάλου είναι ο εστιακός τραυματισμός του εγκεφαλικού παρεγχύματος. Προκαλείται μετά από τραυματισμό της κεφαλής. Η Αιμορραγική θλαση που λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις ονομάζεται Τραυματικό Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα.
Τα συμπτώματα στην Εγκεφαλική Θλάση έχουν να κάνουν με την θέση αυτής στον εγκέφαλο. Μπορεί ο ασθενής να παρουσιάζει μυική αδυναμία (χέρι ή πόδι), διαταραχή της ομιλίας της συμπεριφοράς ή και του επιπέδου συνείδησης. Συχνά οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν διαδοχικά επεισόδια διέγερσης και επιθετικότητας, υπνηλίας ή βυθιότητας. Μπορεί επίσης να εκδηλώσουν επιληπτικές κρίσεις λόγω ερεθισμού του εγκεφαλικού φλοιού.

Γενικά οι Εγκεφαλικές Θλάσεις αντιμετωπίζονται συντηρητικά, δεν χρήζουν δηλαδή χειρουργικής αντιμετώπισης. Η ανάρρωση τους είναι ικανοποιητική αν και μερικές φορές απαιτεί αρκετές ημέρες νοσηλείας. Κάποιες φορές όμως παρουσιάζουν έντονο εγκεφαλικό οίδημα. Το εγκεφαλικό οίδημα μπορεί να πιέζει και να παρεκτοπίζει τον υγιείς δομές, καθώς επίσης και να αυξάνει την ενδοκράνια πίεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκτός από την φαρμακευτική αποιδηματική αγωγή, μπορεί να χρειαστεί και χειρουργική επέμβαση κρανιεκτομίας. Η αφαίρεση δηλαδή ενός τμήματος του κρανίου ώστε να δοθεί χώρος στον εγκέφαλο και να διατηρηθεί χαμηλή η ενδοκράνια πίεση.

 

Η Τραυματική Υπαραχνοειδής Αιμορραγία μετά ααπο μια Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση.

Η Τραυματική Υπαραχνοειδής Αιμορραγία συμβαίνει μετά από μία κάκωση της κεφαλής. Προκαλείται από τον τραυματισμό μικρών αγγείων στην επιφάνεια του εγκεφάλου. Τα αγγεία αυτά βρίσκονται στον υπαραχνοειδή χώρο, μεταξύ της αραχνοειδούς και της χοριοειδούς μήνιγγας.
Η συλλογή αίματος σε αυτή την περίπτωση είναι διάχυτη και η Τραυματική Υπαραχνοειδής Αιμορραγία δεν χρήζει χειρουργικής επέμβασης. Μπορεί να δράσει ερεθιστικά στον εγκέφαλο και να προκαλέσει Επιληπτικές Κρίσεις ή διαταραχή του επιπέδου συνείδησης (βυθιότητα, υπνηλία, κώμα). Η αντιμετώπισή της Τραυματικής Υπαραχνοειδούς Αιμορραγίας είναι συντηρητική.

Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου