Αυχενική Πεταλεκτομή

Οπίσθια Αυχενική Πεταλεκτομή (και Σπονδυλοδεσία).

Αυχενική ΠεταλεκτομήΟπίσθια Αυχενική Πεταλεκτομή) με ή χωρίς Σπονδυλοδεσία ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση που γίνεται στον αυχένα. Γίνεται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της Στένωσης του Σπονδυλικού Σωλήνα (Αυχενική Στένωση ή Σπονδύλωση). Η επέμβαση περιλαμβάνει την αφαίρεση μέρους του πετάλου (οπίσθιο τμήμα του σπονδύλου). Έχει σαν αποτέλεσμα την αποσυμπίεση του Νωτιαίου Μυελού και των αυχενικών Νευρικών Ριζών.

Η Αυχενική Πεταλεκτομή προτείνεται στους ασθενείς όταν αποτύχουν οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας και όταν ο ασθενής παρουσιάζει Συμπτώματα Αυχενικής Μυελοπάθειας. Αυτά είναι η μυϊκή αδυναμία, οι αισθητικές διαταραχές ή η αιμωδία (μούδιασμα) στα χέρια και στα πόδια. Επίσης, διαταραχές στην βάδιση, στην ούρηση και την κένωση. Αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις μέρος μια πιο σύνθετης επέμβασης πχ. σε Όγκους, στα Τραύματα κτλ. της Σπονδυλικής Στήλης.

Ο σκοπός της Αυχενικής Πεταλεκτομής είναι η αποσυμπίεση των αυχενικών νευρικών δομών (του νωτιαίου μυελού και των αυχενικών ριζών) και η πρόληψη της περαιτέρω νευρολογικής βλάβης.

Στην επέμβαση αυτή (Οπίσθια Αυχενική Πεταλεκτομή) γίνεται χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου, διεγχειρητικού ακτινολογικού συστήματος C-arm και ειδικών εργαλείων.

Γίνεται με γενική αναισθησία και με σύστημα συνεχούς διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης. Μέσω μιας μικρής δερματικής τομής στον αυχένα στην μέση γραμμή αφαιρείται το οπίσθιο τμήμα του σπονδύλου (πέταλο) που δημιουργεί το πρόβλημα, με αποτέλεσμα την διεύρυνση του νωτιαίου σωλήνα και την αποσυμπίεση των αυχενικών νευρικών δομών (του νωτιαίου μυελού, και των αυχενικών ριζών). Σε αρκετές περιπτώσεις η επέμβαση συμπληρώνεται με σύστημα σπονδυλοδεσίας (Οπίσθια Αυχενική Πεταλεκτομή και Σπονδυλοδεσία).

Ελάχιστες είναι οι επιπλοκές της Αυχενικής Πεταλεκτομής και η επέμβαση αυτή θεωρείται ασφαλής. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο με βελτίωση έως και πλήρη ύφεση του πόνου στα άκρα αλλά και την σταδιακή βελτίωση της αιμωδίας και της αδυναμίας στην πλειοψηφία των ασθενών.

Οι ασθενείς συνήθως μένουν για μία ημέρα στο νοσοκομείο μετά την χειρουργική επέμβαση. Το πρωί της επομένης ημέρας κινητοποιούνται άμεσα και μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι (η νοσηλεία συνήθως διαρκεί περίπου 2 ημέρες).

 

 

Περισσότερα ...

 

 

Τι είναι η Αυχενική Πεταλεκτομή;

Αυχενική ΠεταλεκτομήΟπίθια Αυχενική Πεταλεκτομή) με ή χωρίς Σπονδυλοδεσία ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση στον αυχένα που γίνεται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της Στένωσης του Σπονδυλικού Σωλήνα (Αυχενική Στένωση ή Σπονδύλωση). Η επέμβαση περιλαμβάνει την αφαίρεση μέρους του πετάλου (οπίσθιο τμήμα του σπονδύλου), διευρύνοντας έτσι τον νωτιαίο σωλήνα (για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος) με αποτέλεσμα την αποσυμπίεση του Νωτιαίου Μυελού και των αυχενικών Νευρικών Ριζών. Ο Χειρουργός της Σπονδυλικής Στήλης μπορεί να συνδυάσει την Αυχενική Πεταλεκτομή με Σπονδυλοδεσία (Οπίσθια Αυχενική Πεταλεκτομη και Σπονδυλοδεσία).

 

Σε ποιους ασθενείς προτείνεται η Αυχενική Πεταλεκτομή;

Η Αυχενική Πεταλεκτομή προτείνεται στους ασθενείς όταν:
1. Αποτύχουν οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας όπως είναι η φυσικοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή.
2. Στην Αυχενική Σπονδυλική Στένωση όταν ο ασθενής παρουσιάζει Συμπτώματα Αυχενικής Μυελοπάθειας (μυϊκή αδυναμία, αισθητικές διαταραχές ή αιμωδία (μούδιασμα) στα χέρια και στα πόδια, διαταραχές στην βάδιση, στην ούρηση και την κένωση), αλλά και σε μεμονωμένες ή συνδυασμένες περιπτώσεις με στένωση των μεσοσπονδυλίων τρημάτων, σπονδυλολίσθηση ή σπονδυλόλυση, δισκοπάθεια και ριζοπάθεια.
3. Επίσης, αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις, μέρος μια πιο σύνθετης επέμβασης, προσδίδοντας στον χειρουργό πρόσβαση στο σπονδυλικό κανάλι όπως πχ. σε Όγκους (Συμπίεση νωτιαίου μυελού από όγκο), σε Εκφυλιστικές Αλλοιώσεις, στα Τραύματα (αιματώματα, κατάγματα), σε Αγγειοδυσπλασίες, κτλ. της Σπονδυλικής Στήλης.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την μόνη κατάλληλη θεραπεία.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της Αυχενικής Πεταλεκτομής;

Ο σκοπός της Αυχενικής Πεταλεκτομής είναι η αποσυμπίεση των αυχενικών νευρικών δομών (του νωτιαίου μυελού και των αυχενικών ριζών) με την αφαίρεση του οπίσθιου τμήματος του σπονδύλου (πέταλο) με αποτέλεσμα την διεύρυνση του νωτιαίου σωλήνα (αποσυμπίεση του Νωτιαίου Μυελού και των αυχενικών Νευρικών Ριζών) και την πρόληψη της περαιτέρω νευρολογικής βλάβης. Πρέπει να γίνεται από έμπειρο Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης αλλά και με την χρήση νεότερων και σύγχρονων τεχνικών μέσων όπως είναι το χειρουργικό μικροσκόπιο, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση κτλ.

 

Ποια είναι η χειρουργική τεχνική της Οπίσθιας Αυχενικής Πεταλεκτομής;

Κατά την επέμβαση αυτή (χειρουργείο στον αυχένα) πραγματοποιείται αποσυμπίεση της αυχενικής μοίρας με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου, διεγχειρητικού ακτινολογικού συστήματος C-arm και ειδικών εργαλείων. Γίνεται με γενική αναισθησία και με τον ασθενή σε πρηνή θέση (μπρούμυτα). Μετά την αναισθησία τοποθετείται στον ασθενή σύστημα συνεχούς διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης. Στην συνέχεια, μέσω μιας μικρής δερματικής τομής στον αυχένα στην μέση γραμμή παρασκευάζονται οι παρασπονδυλικοί μύες και με διεγχειρητικές ακτινογραφίες επιβεβαιώνεται το σωστό επίπεδο της βλάβης. Γίνεται η αφαίρεση του οπίσθιου τμήματος του σπονδύλου (πέταλο) που δημιουργεί το πρόβλημα, με αποτέλεσμα την διεύρυνση του νωτιαίου σωλήνα και την αποσυμπίεση των αυχενικών νευρικών δομών (του νωτιαίου μυελού, και των αυχενικών ριζών).

Σε αρκετές περιπτώσεις, εάν υπάρχουν ενδείξεις αστάθειας ή εάν συνυπάρχει μετατόπιση σπονδύλων, η επέμβαση συμπληρώνεται με σύστημα σπονδυλοδεσίας (Οπίσθια Αυχενική Πεταλεκτομή και Σπονδυλοδεσία) για την σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, ειδικά όταν η πεταλεκτομή γίνεται σε περισσότερα επίπεδα ή όταν υπάρχει τραύμα ( πχ κάταγμα). Ακολουθεί η επιμελής αιμόσταση και η σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος.

Σαν επέμβαση ανοιχτού χειρουργείου, οι απώλεια αίματος διεγχειρητικά είναι ελάχιστη. Η μέθοδος αυτή είναι ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές και η νοσηλεία διαρκεί περίπου 2 ημέρες. Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι άμεσο με βελτίωση έως και πλήρη ύφεση του πόνου στα άκρα αλλά και την σταδιακή βελτίωση της αιμωδίας και της αδυναμίας στην πλειοψηφία των ασθενών. Ο ασθενής συνήθως κινητοποιείται από την πρώτη ημέρα.

Είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι αρθρώσεις, οι σύνδεσμοι και οι μύες άθικτοι στο βαθμό που επιτρέπεται για να μην επηρεαστεί η ανατομία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται μετεγχειρητικά η λεγόμενη αστάθεια της σπονδυλικής στήλης με τα προβλήματά της.

 

Τι γίνεται μετά το χειρουργείο του Αυχένα (Πεταλεκτομή);

Οι ασθενείς συνήθως μένουν για μία ημέρα στο νοσοκομείο μετά την χειρουργική επέμβαση. Το πρωί της επομένης ημέρας κινητοποιούνται άμεσα και μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι. Συνιστάται η χρήση του αυχενικού κηδεμόνα (κολλάρο) μαλακού τύπου για μερικές βδομάδες. Σκοπό έχει να διασφαλίσει στον ασθενή την σωστή ευθυγράμμιση (λόρδωση) της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, υπενθυμίζεται στον ασθενή να διατηρεί την σωστή θέση και στάση του σώματος και να αποφεύγει υπερβολικές και άβολες κινήσεις. Αυτές μπορεί να επιδεινώσουν ή να επιβραδύνουν τη διαδικασία επούλωσης. Η επάνοδός του στις καθημερινές φυσιολογικές δραστηριότητες είναι γρήγορη, με προσοχή πάντα στις οδηγίες του ιατρού. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμό της εργασίας, της οδήγησης, της άρσης βάρους, προσοχή στον ύπνο, στο λούσιμο κτλ. Θα υπάρχει παρακολούθηση με ραντεβού για ένα μήνα περίπου.

 

Ποια είναι η αποκατάσταση μετά από το χειρουργείο στον Αυχένα (Πεταλεκτομή);

Σε γενικές γραμμές παρουσιάζεται βελτίωση σχετικά γρήγορα μετά το χειρουργείο που διαρκεί από βδομάδες μέχρι και μερικούς μήνες. Υπάρχουν όμως και μερικές περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση μετά από το χειρουργείο στον Αυχένα δεν είναι πλήρης. Ακόμα πιο σπάνια συνεχίζεται η επιδείνωση, ειδικά σε βαριές νευρολογικά περιπτώσεις, και συνιστάται πρόγραμμα φυσικοθεραπείας ενδυνάμωσης μετά την πεταλεκτομή.

 

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της Αυχενικής Πεταλεκτομής;

Η Αυχενική Πεταλεκτομή είναι γενικά μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση και οι περισσότεροι χειρουργοί σπονδυλικής στήλης είναι εξοικειωμένοι με την επέμβαση.
Οι επιπλοκές της επέμβασης στον αυχένα (της Αυχενικής Πεταλεκτομής) είναι γενικά σπάνιες και μπορεί να προκύψουν είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά το μετεγχειρητικό αιμάτωμα, τη λοίμωξη, τον τραυματισμό νευρικών δομών, την αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν καρδιολογικές και αναπνευστικές επιπλοκές, θρομβοεμβολικά επεισόδια και επιπλοκές από την Γενική Αναισθησία.
Προς αποφυγή όλων αυτών των προβλημάτων ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και εφαρμόζονται νεότερες τεχνικές. Τέτοια είναι η χορήγηση αντιβιοτικών, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και εξειδικευμένων εργαλείων κτλ. Φυσικά, η επέμβαση πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης.

 

Ποια είναι η πρόληψη για την αποφυγή της υποτροπής της Αυχενικής Πεταλεκτομής;

Η πρόληψη για την αποφυγή της πάθησης περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, ασκήσεις, γυμναστική και ενδυνάμωση για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης καθώς και την επίγνωση της μηχανικής του σώματος με σκοπό την διατήρηση της σωστής στάσης του σώματος στις διάφορες δραστηριότητες.

 

Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.