Οσφυϊκή Πεταλεκτομή

Οσφυϊκή Πεταλεκτομή

 

Εισαγωγή:

Οσφυϊκή Πεταλεκτομή (ή Οσφυϊκή Αποσυμπίεση) ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση που γίνεται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της στένωσης του οσφυϊκού σπονδυλικού σωλήνα. Η επέμβαση περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου ή μέρους του πετάλου (οπίσθιο τμήμα του σπονδύλου).

Τι είναι η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή;

Οσφυϊκή Πεταλεκτομή (ή Οσφυϊκή Αποσυμπίεση) ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση που γίνεται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της στένωσης του οσφυϊκού σπονδυλικού σωλήνα (Οσφυϊκή Στένωση). Η επέμβαση περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου ή μέρους του πετάλου (οπίσθιο τμήμα του σπονδύλου) για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος στις νευρικές ρίζες (τα νεύρα στον σπονδυλικό σωλήνα).

Πότε προτείνεται η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή;

Η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή προτείνεται στον ασθενή όταν:

  • Αποτύχουν οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας όπως είναι η φυσικοθεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή ή και οι επισκληρίδιες εγχύσεις φαρμάκων (στεροειδών) για 8 έως 12 εβδομάδες.
  • Όταν παρουσιάζει μυϊκή αδυναμία ή αιμωδία (μούδιασμα) στα πόδια στην όρθια θέση με αδυναμία στην βάδιση που υφίονται όταν καθίσει ή σκύψει προς τα εμπρός.
  • Όταν παρουσιάζονται διαταραχές στην ούρηση και την κένωση.
  • Επίσης, αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις μέρος μια πιο σύνθετης επέμβασης, προσδίδοντας στον χειρουργό πρόσβαση στο σπονδυλικό κανάλι όπως πχ. σε όγκους της Σπονδυλικής Στήλης ή στην οσφυϊκή δισκεκτομή (θυριδοποίηση, ημιπεταλεκτομή κτλ. )

Ποιος είναι ο σκοπός της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής;

Ο σκοπός της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής είναι η αποσυμπίεση των οσφυϊκών νευρικών δομών. Πραγματοποιείται χειρουργική αφαίρεση του οπίσθιου τμήματος του σπονδύλου (πέταλο) με αποτέλεσμα την διεύρυνση του νωτιαίου σωλήνα. Επιτυγχάνεται έτσι ανακούφιση του πόνου και της αδυναμίας στα πόδια αλλά και πρόληψη της περαιτέρω νευρολογικής βλάβης.

Πρέπει να γίνεται από έμπειρο Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης. Απαραίτητη είναι και η χρήση νεότερων και σύγχρονων τεχνικών μέσων όπως είναι το χειρουργικό μικροσκόπιο, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση κτλ.

Πως γίνεται η επέμβαση της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής;

Κατά την επέμβαση αυτή γίνεται χειρουργική αποσυμπίεση με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων.

Μέσω μιας μικρής δερματικής τομής στην μέση αφαιρείται μικρό τεμάχιο του οστού πάνω από τη ρίζα του νεύρου (Θυριδοποίηση). Στην συνέχεια αφαιρείται το δισκικό υλικό του μεσοσπονδυλίου δίσκου που δημιουργεί το πρόβλημα στην ρίζα του νεύρου (Δισκεκτομή). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποσυμπίεση της ρίζας από την πίεση που δεχόταν. Ενίοτε μπορεί να συμπληρωθεί και με μερική διεύρυνση του μεσοσπονδυλίου τρήματος (Μερική Τρηματεκτομή).

Σαν επέμβαση ανοιχτού χειρουργείου, η απώλεια αίματος διεγχειρητικά είναι πραγματικά ελάχιστη. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές και η νοσηλεία περιορίζεται στο ελάχιστο (1 με 2 ημέρες).

Ο ασθενής κινητοποιείται από την πρώτη ημέρα. Παρουσιάζεται άμεσα βελτίωση έως και πλήρη ύφεση του πόνου, αλλά και σταδιακή βελτίωση της αδυναμίας στο πόδι στην πλειοψηφία των ασθενών.

Είναι σημαντικό ότι όλες οι αρθρώσεις, οι σύνδεσμοι και οι μύες παραμένουν άθικτοι. Έτσι, η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή δεν επηρεάζει την ανατομία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Το αποτέλεσμα είναι να μην παρουσιάζεται μετεγχειρητικά η λεγόμενη αστάθεια της σπονδυλικής στήλης με τα προβλήματά της, δηλαδή τις υποτροπές.

Πόσο επιτυχής είναι η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή;

Τα ποσοστά επιτυχίας της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής για την στένωση του σπονδυλικού σωλήνα είναι πολύ υψηλά. Το 85% έως 90% των ασθενών με στένωση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης παρουσιάζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο στα πόδια. Το 75% έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα έως και 10 χρόνια μετεγχειρητικά.

Τι γίνεται μετά το χειρουργείο;

Οι ασθενείς συνήθως μένουν για μια ημέρα στο νοσοκομείο μετά την χειρουργική επέμβαση. Το πρωί της επομένης ημέρας κινητοποιούνται άμεσα και μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι.

Γρήγορη είναι και η επάνοδός τους στις καθημερινές δραστηριότητες. Χρειάζεται προσοχή στις οδηγίες του ιατρού, όπως ο περιορισμός της εργασίας, της οδήγησης, της άρσης βάρους κτλ.

Οι ασθενείς παρακολουθούνται με τακτικά ραντεβού για ένα μήνα περίπου.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής;

Οι επιπλοκές στην Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή μπορεί να προκύψουν είτε διεγχειρητικά, είτε μετεγχειρητικά. Οι κυριότερες επιπλοκές είναι:

  • Η λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος. Είναι μια σπάνια επιπλοκή στην Οσφυϊκή Δισκεκτομή. Ο κίνδυνος είναι μικρότερος από το 1% και η επιπλοκή ελέγχεται με την αντιβιοτική αγωγή και τις σύγχρονες τεχνικές αποστείρωσης.
  • Η αιμορραγία κατά την διάρκεια της επέμβασης και το μετεγχειρητικό αιμάτωμα. Είναι επίσης σπάνιες επιπλοκές, λιγότερο από το 1% των περιστατικών και αντιμετωπίζονται με πολλούς τρόπους.
  • Διάφορα προβλήματα όπως είναι η ατελής σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος, η διάσπαση του τραύματος κτλ. Ο τραυματισμός της σκληράς μήνιγγας κατά την διάρκεια της επέμβασης μπορεί να οδηγήσει σε εκροή (διαρροή) ή συλλογή Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού.
  • Η υποτροπή της δισκοκήλης. Ο κίνδυνος για υποτροπή στην Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή είναι λιγότερο από 4,5%. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί επανεπέμβαση.
  • Η παραμονή των συμπτωμάτων μετά την επέμβαση ή η εμφάνιση τους ξανά, μέσα σε λίγα χρόνια, μετά την επέμβαση. Ο ριζιτικός πόνος μπορεί να παραμείνει ή να αλλάξει χαρακτήρα, δηλαδή να γίνει ηπιότερος, να εμφανιστεί αιμωδία ή καυσαλγία κτλ. Προκαλούνται από την αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, την υποτροπή της δισκοκήλης, την δημιουργία ουλώδους ιστού κτλ.
  • Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. Eίναι μια επικίνδυνη επιπλοκή που προκαλείται από τον σχηματισμό θρόμβων αίματος μέσα στις φλέβες των ποδιών. Μπορεί να προκαλέσουν πνευμονική εμβολή ή και θάνατο, εάν οι θρόμβοι αποκολληθούν και μεταφερθούν με την κυκλοφορία στους πνεύμονες. Η πρόληψη για την αποφυγή της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση περιλαμβάνει την κινητοποίηση του ασθενούς το συντομότερο, τις αντιθρομβωτικές κάλτσες και την χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη.

Στατιστικά, η πιθανότητα να παρουσιαστούν αυτές οι επιπλοκές στην Οσφυϊκή Δισκεκτομή είναι μικρή, λόγω των σύγχρονων τεχνικών και της εμπειρίας που υπάρχει. Για να περιοριστούν οι επιπλοκές ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και εφαρμόζονται νεότερες τεχνικές όπως είναι η χορήγηση αντιβιοτικών, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και εξειδικευμένων εργαλείων κτλ. Φυσικά, η επέμβαση γίνεται μόνο από έμπειρους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης.

Πόσο επιτυχής είναι η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;

Το ποσοστό επιτυχίας της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής γενικά είναι υψηλό. Μια εκτεταμένη μελέτη δείχνει καλά ή άριστα αποτελέσματα για το 84% των ασθενών συνολικά. Στην διεθνή βιβλιογραφία επίσης επισημαίνονται καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με την συντηρητική θεραπεία σε ασθενείς νεότερης ηλικίας.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.