Οσφυϊκή Πεταλεκτομή

Η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή

Οσφυϊκή ΠεταλεκτομήΟσφυϊκή Αποσυμπίεση) ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση που γίνεται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της στένωσης του οσφυϊκού σπονδυλικού σωλήνα (Οσφυϊκή Στένωση) και περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου ή μέρους του πετάλου (οπίσθιο τμήμα του σπονδύλου).

Η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή προτείνεται στον ασθενή που παρουσιάζει συμπτώματα Νευρογενούς Διαλείπουσας Χωλότητας όταν αποτύχουν οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας, όταν παρουσιάζει μυϊκή αδυναμία ή αιμωδία (μούδιασμα) στα πόδια και όταν παρουσιάζονται διαταραχές στην ούρηση και την κένωση.

Το ποσοστό επιτυχίας της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής για την στένωση του σπονδυλικού σωλήνα είναι πολύ υψηλό.

Ο σκοπός της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής είναι η αποσυμπίεση των οσφυϊκών νευρικών δομών (του νωτιαίου μυελού, της ιππουρίδας και των οσφυικών ριζών) με την αφαίρεση του οπίσθιου τμήματος του σπονδύλου (πέταλο) με αποτέλεσμα την διεύρυνση του νωτιαίου σωλήνα και την ανακούφιση του πόνου και της αδυναμίας στα πόδια.

Η επέμβαση αυτή γίνεται με γενική αναισθησία και με τον ασθενή σε πρηνή θέση (μπρούμυτα). Μέσω μιας μικρής δερματικής τομής πίσω στην μέση (3-5 cm) γίνεται η αφαίρεση του οπίσθιου τμήματος του σπονδύλου (πέταλο) με αποτέλεσμα την διεύρυνση του νωτιαίου σωλήνα και την αποσυμπίεση των οσφυϊκών νευρικών δομών. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές και η νοσηλεία περιορίζεται στο ελάχιστο (1 με 2 ημέρες).

Οι ασθενείς συνήθως μένουν για μία ημέρα στο νοσοκομείο και το πρωί της επομένης ημέρας κινητοποιούνται άμεσα.

Οι επιπλοκές της επέμβασης είναι γενικά σπάνιες και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: το μετεγχειρητικό αιμάτωμα, τη λοίμωξη, τον τραυματισμό νευρικών δομών, την αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, τη βλάβη του Γειτονικού Διαστήματος, καρδιολογικές/αναπνευστικές επιπλοκές, θρομβοεμβολικά επεισόδια και επιπλοκές από την Γενική Αναισθησία.

Περισσότερα ...

 

 

Τι είναι η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή;

Οσφυϊκή Πεταλεκτομή (ή Οσφυϊκή Αποσυμπίεση) ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση που γίνεται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της στένωσης του οσφυϊκού σπονδυλικού σωλήνα (Οσφυϊκή Στένωση). Η επέμβαση περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου ή μέρους του πετάλου (οπίσθιο τμήμα του σπονδύλου) για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος στις νευρικές ρίζες (τα νεύρα στον σπονδυλικό σωλήνα).

Πότε προτείνεται η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή;

Η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή προτείνεται στον ασθενή που παρουσιάζει συμπτώματα νευρογενούς διαλείπουσας χωλότητας όταν:

  • Αποτύχουν οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας όπως είναι η φυσικοθεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή ή και οι επισκληρίδιες εγχύσεις φαρμάκων (στεροειδών) για 8 έως 12 εβδομάδες.
  • Όταν παρουσιάζει μυϊκή αδυναμία ή αιμωδία (μούδιασμα) στα πόδια στην όρθια θέση με αδυναμία στην βάδιση που υφίονται όταν καθίσει ή σκύψει προς τα εμπρός.
  • Όταν παρουσιάζονται διαταραχές στην ούρηση και την κένωση.

Επίσης, αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις μέρος μια πιο σύνθετης επέμβασης, προσδίδοντας στον χειρουργό πρόσβαση στο σπονδυλικό κανάλι όπως πχ. σε όγκους της Σπονδυλικής Στήλης ή στην οσφυϊκή δισκεκτομή (θυριδοποίηση, ημιπεταλεκτομή κτλ. )

Πόσο επιτυχής είναι η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή;

Τα ποσοστά επιτυχίας της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής για την στένωση του σπονδυλικού σωλήνα είναι πολύ υψηλά. Το 85% έως 90% των ασθενών με στένωση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης να παρουσιάζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο στα πόδια. Το 75% να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα έως και 10 χρόνια μετεγχειρητικά.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής;

Ο σκοπός της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής είναι η αποσυμπίεση των οσφυϊκών νευρικών δομών. Πραγματοποιείται χειρουργική αφαίρεση του οπίσθιου τμήματος του σπονδύλου (πέταλο) με αποτέλεσμα την διεύρυνση του νωτιαίου σωλήνα. Επιτυγχάνεται έτσι ανακούφιση του πόνου και της αδυναμίας στα πόδια αλλά και πρόληψη της περαιτέρω νευρολογικής βλάβης. Πρέπει να γίνεται από έμπειρο Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης. Απαραίτητη είναι και η χρήση νεότερων και σύγχρονων τεχνικών μέσων όπως είναι το χειρουργικό μικροσκόπιο, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση κτλ.

Πώς γίνεται τεχνικά η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή;

Κατά την επέμβαση αυτή γίνεται χειρουργική αποσυμπίεση συχνά με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου, διεγχειρητικού ακτινολογικού συστήματος C-arm και ειδικών εργαλείων. Γίνεται με γενική αναισθησία και με τον ασθενή σε πρηνή θέση (μπρούμυτα). Μετά την αναισθησία τοποθετείται στον ασθενή σύστημα συνεχούς διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης.

Στην συνέχεια, μέσω μιας μικρής δερματικής τομής πίσω στην μέση (3-5 cm), παρασκευάζονται οι παρασπονδυλικοί μύες και με διεγχειρητικές ακτινογραφίες επιβεβαιώνεται το σωστό επίπεδο της βλάβης. Γίνεται η αφαίρεση του οπίσθιου τμήματος του σπονδύλου (πέταλο) πάνω από τον σάκο, που δημιουργεί το πρόβλημα. Επιτυγχανεται έτσι η διεύρυνση του νωτιαίου σωλήνα και η αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού, της ιππουρίδας και των οσφυϊκών ριζών. Ακολουθεί η επιμελής αιμόσταση και η σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος. Σαν επέμβαση ανοιχτού χειρουργείου, οι απώλεια αίματος διεγχειρητικά είναι πραγματικά ελάχιστη. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές και η νοσηλεία περιορίζεται στο ελάχιστο (1 με 2 ημέρες).

Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι άμεσο με βελτίωση έως και πλήρη ύφεση του πόνου. Επίσης αναμένεται σταδιακή βελτίωση της αδυναμίας στα πόδια στην πλειοψηφία των ασθενών. Ο ασθενής κινητοποιείται από την πρώτη ημέρα.

Χρειάζεται να διατηρηθούν οι αρθρώσεις, οι σύνδεσμοι και οι μύες άθικτοι για να μην επηρεαστεί η ανατομία της σπονδυλικής στήλης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται μετεγχειρητικά η λεγόμενη αστάθεια της σπονδυλικής στήλης με τα προβλήματά της.

Τι γίνεται μετά το χειρουργείο;

Οι ασθενείς συνήθως μένουν για μία ημέρα στο νοσοκομείο μετά την χειρουργική επέμβαση. Το πρωί της επομένης ημέρας κινητοποιούνται άμεσα και μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι. Γρήγορη είναι και η επάνοδός τους στις καθημερινές φυσιολογικές δραστηριότητες. Χρειάζεται προσοχή στις οδηγίες του ιατρού (περιορισμός της εργασίας, οδήγησης, άρση βάρους, κτλ.) για ένα μήνα περίπου.

 

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής;

Η Οσφυϊκή Πεταλεκτομή είναι γενικά μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση. Το σύνολο σχεδόν των χειρουργών σπονδυλικής στήλης είναι εξοικειωμένοι με την επέμβαση.
Οι επιπλοκές της επέμβασης είναι γενικά σπάνιες και μπορεί να προκύψουν είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά το μετεγχειρητικό αιμάτωμα, τη λοίμωξη, τον τραυματισμό νευρικών δομών, την αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, τη βλάβη του Γειτονικού Διαστήματος, καρδιολογικές/αναπνευστικές επιπλοκές, θρομβοεμβολικά επεισόδια και επιπλοκές από την Γενική Αναισθησία.
Προς αποφυγή όλων αυτών των προβλημάτων ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και εφαρμόζονται νεότερες τεχνικές όπως είναι η χορήγηση αντιβιοτικών, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και εξειδικευμένων εργαλείων κτλ, και φυσικά, η επέμβαση γίνεται μόνο από έμπειρους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης.

 

Ποια είναι η πρόληψη για την αποφυγή της υποτροπής της Οσφυϊκής Πεταλεκτομής;

Για την αποφυγή της πάθησης προτείνεται πρόγραμμα φυσικοθεραπείας με ασκήσεις, γυμναστική και ενδυνάμωση για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Απαραίτητη είναι και η επίγνωση της μηχανικής του σώματος για την διατήρηση της σωστής στάσης του σώματος στις διάφορες δραστηριότητες.

Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.