Αυχενική Δισκεκτομή

Η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή

Η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή είναι μια επέμβαση που πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση των παθήσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν πίεση στις αυχενικές νευρικές ρίζες ή τον νωτιαίο μυελό. Σε αυτήν πραγματοποιείται Δισκεκτομή με την χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου

Ο χειρουργός πραγματοποιεί δερματική τομή στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου και μετά την ακτινοσκοπική επιβεβαίωση του επιπέδου της βλάβης πραγματοποιεί την Δισκεκτομή με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών τεχνικών και εργαλείων. Αφαιρείται το δισκικό υλικό καθώς και τα οστικά τεμάχια (οστεόφυτα) που προκαλούν την παθολογία. Ελέγχεται επίσης το μεσοσπονδύλιο τρήμα. Στην συνέχεια, για την πλήρωση του κενού που δημιουργήθηκε από την αφαίρεση του μεσοσπονδυλίου δίσκου τοποθετείται ειδικό μόσχευμα (τεχνητός κλωβός, ειδικά μοσχεύματα κτλ). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Σπονδυλοδεσία.

Η χειρουργική επέμβαση απαιτεί σύντομη παραμονή στην κλινική (1 έως 3 ημέρες) και σταδιακή ανάρρωση έως και 6 εβδομάδες.

Μετά το χειρουργείο συνιστάται η χρήση του αυχενικού κηδεμόνα (κολλάρο) μαλακού τύπου για μερικές βδομάδες.

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή;
Η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή είναι μια επέμβαση που πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση των παθήσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν πίεση στις αυχενικές νευρικές ρίζες ή τον νωτιαίο μυελό. Σε αυτήν πραγματοποιείται Δισκεκτομή με την χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου για την αποσυμπίεση των νευρικών ριζών ή και του νωτιαίου μυελού και στην συνέχεια ακολουθεί Διασωματική Σπονδυλοδεσία με ειδικό κλωβό ενισχυμένο με οστικό μόσχευμα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων. Η επέμβαση προτείνεται όταν οι συντηρητικές θεραπείες έχουν αποτύχει.

Ποια είναι η χειρουργική τεχνική της Πρόσθιας Αυχενικής Δισκεκτομής;
Ο χειρουργός αφού καθορίσει το ακριβές διάστημα που θα χειρουργήσει με την βοήθεια ακτινοσκοπικού ελέγχου, πραγματοποιεί δερματική τομή στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου παρά την μέση γραμμή (συνήθως δεξιά). Παρασκευάζει τα ανατομικά στοιχεία του τραχήλου μέχρι τον λεγόμενο προσπονδυλικό χώρο, οπότε, μετά την οριστική ακτινοσκοπική επιβεβαίωση του επιπέδου της βλάβης, ακολουθεί η Δισκεκτομή με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου, ειδικών τεχνικών και εργαλείων.
Αφαιρείται το δισκικό υλικό (ο μεσοσπονδύλιος δίσκος με την κήλη που παρουσιάζει) καθώς και οστικά τεμάχια (οστεόφυτα) που προκαλούν την παθολογία. Ελέγχεται επίσης το μεσοσπονδύλιο τρήμα (το οστικό κανάλι απ΄όπου εξέρχονται οι νευρικές ρίζες) από πιθανά υπολείμματα δίσκου και μερικές φορές, όταν παρουσιάζει στένωση, μπορεί να διευρυνθεί με ειδικό εργαλείο. Το αποτέλεσμα αυτών των χειρουργικών χειρισμών είναι η εξάλειψη της πίεσης επί των ριζών και του νωτιαίου μυελού.
Στην συνέχεια, για την πλήρωση του κενού που δημιουργήθηκε από την αφαίρεση του μεσοσπονδυλίου δίσκου και για να αποκατασταθεί η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης, τοποθετείται ειδικό μόσχευμα (τεχνητός κλωβός, ειδικά μοσχεύματα κτλ) που έχει σαν σκοπό την διατήρηση του ύψους του μεσοσπονδυλίου διαστήματος και την αποκατάσταση της ανατομίας το συντομότερο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Σπονδυλοδεσία. Όταν πρόκειται για περισσότερα επίπεδα, αλλά και σε διάφορες ακόμα περιπτώσεις, για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα, μπορεί να συμπληρωθεί με την τοποθέτηση ειδικής πλάκας τιτανίου στην πρόσθια επιφάνεια των σπονδυλικών σωμάτων.
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να τοποθετηθεί, αντί του κλασικού κλωβού, τεχνητός δίσκος που επιτρέπει σε ορισμένο βαθμό μέρος της κινητικότητας μεταξύ των σπονδύλων. Η επέμβαση ονομάζεται αυχενική αρθροπλαστική, έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή.
Η επέμβαση τελειώνει με έναν τελευταίο ακτινοσκοπικό έλεγχο και ακολουθεί συρραφή του τραύματος με ειδικές τεχνικές πλαστικής χειρουργικής. Κατά την διάρκεια του χειρουργείου, ο ασθενής βρίσκεται σε συνεχή Νευροπαρακολούθηση για τον έλεγχο της ακεραιότητας των νευρικών ριζών.
Η χειρουργική επέμβαση απαιτεί σύντομη παραμονή στην κλινική (1 έως 3 ημέρες) και σταδιακή ανάρρωση έως και 6 εβδομάδες.

Μετά το χειρουργείο τι πρέπει να προσέχουμε;
Μετά το χειρουργείο συνιστάται η χρήση του αυχενικού κηδεμόνα (κολλάρο) μαλακού τύπου για μερικές βδομάδες. Σκοπό έχει να διασφαλίσει στον ασθενή την σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, υπενθυμίζει στον ασθενή να διατηρεί την σωστή θέση και στάση του σώματος και να αποφεύγει υπερβολικές άβολες κινήσεις (ξαφνική και υπερβολική κάμψη/έκταση ή στροφή) που μπορεί να επιδεινώσουν ή να επιβραδύνουν τη διαδικασία επούλωσης. Πρέπει να είναι ακόμα πιο πολύ προσεχτικός στα ταξίδια (π.χ. με αυτοκίνητο), στον ύπνο, στο λούσιμο ή στο ντους καθώς και σε άλλες δραστηριότητες.

Λιγότερα ..

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.