Αυχενική Δισκεκτομή

Η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή

Η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή είναι μια επέμβαση που πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση των παθήσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν πίεση στις αυχενικές νευρικές ρίζες ή τον νωτιαίο μυελό. Σε αυτήν πραγματοποιείται Δισκεκτομή με την χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου

Ο χειρουργός πραγματοποιεί δερματική τομή στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου. Eπιβεβαιώνεται ακτινοσκοπικά το επίπεδο της βλάβης και πραγματοποιείται Δισκεκτομή με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών τεχνικών και εργαλείων. Αφαιρείται το δισκικό υλικό καθώς και τα οστικά τεμάχια (οστεόφυτα) που προκαλούν την παθολογία. Ελέγχεται επίσης το μεσοσπονδύλιο τρήμα. Στο κενό που δημιουργήθηκε από την αφαίρεση του μεσοσπονδυλίου δίσκου τοποθετείται ειδικό μόσχευμα (τεχνητός κλωβός, ειδικά μοσχεύματα κτλ). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Σπονδυλοδεσία.

Η χειρουργική επέμβαση απαιτεί σύντομη παραμονή στην κλινική (1 έως 3 ημέρες) και σταδιακή ανάρρωση έως και 6 εβδομάδες.

Μετά το χειρουργείο συνιστάται η χρήση του αυχενικού κηδεμόνα (κολλάρο) μαλακού τύπου για μερικές βδομάδες.

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή;

Η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή είναι μια επέμβαση που πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση των παθήσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν πίεση στις αυχενικές νευρικές ρίζες ή τον νωτιαίο μυελό. Πραγματοποιείται Δισκεκτομή με την χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου για την αποσυμπίεση των νευρικών ριζών ή και του νωτιαίου μυελού. Στην συνέχεια ακολουθεί Διασωματική Σπονδυλοδεσία με ειδικό κλωβό ενισχυμένο με οστικό μόσχευμα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων. Η επέμβαση προτείνεται όταν οι συντηρητικές θεραπείες έχουν αποτύχει.

Ποια είναι η χειρουργική τεχνική της Πρόσθιας Αυχενικής Δισκεκτομής;

Ο χειρουργός καθορίζει το ακριβές διάστημα που θα χειρουργήσει με την βοήθεια ακτινοσκοπικού ελέγχου. Ακολουθεί δερματική τομή στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου παρά την μέση γραμμή (συνήθως δεξιά). Παρασκευάζει τα ανατομικά στοιχεία του τραχήλου μέχρι τον λεγόμενο προσπονδυλικό χώρο και γίνεται ακτινοσκοπική επιβεβαίωση του επιπέδου της βλάβης.

Ακολουθεί η Δισκεκτομή με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου, ειδικών τεχνικών και εργαλείων. Αφαιρείται το δισκικό υλικό (ο μεσοσπονδύλιος δίσκος με την κήλη που παρουσιάζει) καθώς και οστικά τεμάχια (οστεόφυτα) που προκαλούν την παθολογία. Ελέγχεται επίσης το μεσοσπονδύλιο τρήμα (το οστικό κανάλι απ΄όπου εξέρχονται οι νευρικές ρίζες) από πιθανά υπολείμματα δίσκου. Μερικές φορές, όταν παρουσιάζει στένωση, μπορεί να διευρυνθεί με ειδικό εργαλείο. Το αποτέλεσμα αυτών των χειρουργικών χειρισμών είναι η εξάλειψη της πίεσης επί των ριζών και του νωτιαίου μυελού.

Στο κενό που δημιουργήθηκε από την αφαίρεση του δίσκου και για να αποκατασταθεί η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης, τοποθετείται ειδικό μόσχευμα (τεχνητός κλωβός, ειδικά μοσχεύματα κτλ). Σκοπός είναι η διατήρηση του ύψους του μεσοσπονδυλίου διαστήματος και η αποκατάσταση της ανατομίας το συντομότερο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Σπονδυλοδεσία.

Η επέμβαση μπορεί να συμπληρωθεί με την τοποθέτηση ειδικής πλάκας τιτανίου στην πρόσθια επιφάνεια των σπονδυλικών σωμάτων. Αυτό γίνεται όταν πρόκειται για περισσότερα επίπεδα, αλλά και σε διάφορες ακόμα περιπτώσεις, για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να τοποθετηθεί, αντί του κλασικού κλωβού, τεχνητός δίσκος. Επιτρέπει σε ορισμένο βαθμό μέρος της κινητικότητας μεταξύ των σπονδύλων. Η επέμβαση ονομάζεται αυχενική αρθροπλαστική, έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή. 


Η επέμβαση τελειώνει με έναν τελευταίο ακτινοσκοπικό έλεγχο και ακολουθεί συρραφή του τραύματος με ειδικές τεχνικές πλαστικής χειρουργικής. Κατά την διάρκεια του χειρουργείου, ο ασθενής βρίσκεται σε συνεχή Νευροπαρακολούθηση για τον έλεγχο της ακεραιότητας των νευρικών ριζών.

Η χειρουργική επέμβαση απαιτεί σύντομη παραμονή στην κλινική (1 έως 3 ημέρες) και σταδιακή ανάρρωση έως και 6 εβδομάδες.

Μετά το χειρουργείο τι πρέπει να προσέχουμε;

Μετά το χειρουργείο συνιστάται η χρήση του αυχενικού κηδεμόνα (κολλάρο) μαλακού τύπου για μερικές βδομάδες. Σκοπό έχει να διασφαλίσει στον ασθενή την σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Υπενθυμίζει στον ασθενή να διατηρεί την σωστή θέση και στάση του σώματος, να αποφεύγει υπερβολικές κινήσεις (υπερβολική κάμψη/έκταση ή στροφή). Μπορεί να επιδεινώσουν ή να επιβραδύνουν τη διαδικασία επούλωσης. Πρέπει να είναι ακόμα πιο πολύ προσεχτικός στην οδηγηση, στον ύπνο ή στο ντους καθώς και σε άλλες δραστηριότητες.

Λιγότερα ..

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.