Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή

Η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή

Η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος της σπονδυλικής στήλης που πραγματοποιείται σε ασθενείς με κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου της οσφυϊκής μοίρας. Σε αυτήν την επέμβαση, ο χειρουργός αφαιρεί τον δίσκο που παρουσιάζει την κήλη για να αποσυμπιέσει την νωτιαία ρίζα που πάσχει. Θεωρείται γενικά η αποτελεσματικότερη και η ασφαλέστερη μέθοδος για την αφαίρεση της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Τεχνικά είναι μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιεί όμως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, μπορεί να γίνει με μια πολύ μικρή δερματική τομή και δεν προκαλεί διαταραχές στην ανατομία των ιστών της περιοχής.

Χειρουργική θεραπεία χρειάζονται όσοι ακολούθησαν συντηρητική θεραπεία χωρίς αποτέλεσμα, εμφανίζουν επανειλημμένες υποτροπές, αδυναμία, προοδευτικά επιδεινούμενες νευρολογικές βλάβες, Ιππουριδική Συνδρομή, έντονο πόνο που επηρεάζει τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Ο σκοπός της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής είναι η αποσυμπίεση της οσφυϊκής ρίζας με την αφαίρεση της κήλης για την ανακούφιση του πόνου που προκαλείται από την πίεση στο νεύρο και την πρόληψη της περαιτέρω νευρολογικής βλάβης όπως η αδυναμία στο πόδι. Γίνεται με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων.

Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές και η νοσηλεία περιορίζεται στο ελάχιστο (1 με 2 ημέρες). Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι άμεσο με βελτίωση έως και πλήρη ύφεση του πόνου αλλά και την σταδιακή βελτίωση της αδυναμίας στο πόδι στην πλειοψηφία των ασθενών. Το πρωί της επομένης ημέρας κινητοποιούνται άμεσα.

Το ποσοστό επιτυχίας της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής είναι γενικά υψηλό, με μια εκτεταμένη ιατρική μελέτη να δείχνει καλά ή άριστα αποτελέσματα συνολικά για το 84% των ασθενών.

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;
Είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος της σπονδυλικής στήλης που πραγματοποιείται σε ασθενείς με κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου της οσφυϊκής μοίρας. Σε αυτήν την επέμβαση, ο χειρουργός αφαιρεί τον δίσκο που παρουσιάζει την κήλη για να αποσυμπιέσει την νωτιαία ρίζα που πάσχει.
Η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή θεωρείται γενικά η αποτελεσματικότερη και η ασφαλέστερη μέθοδος για την αφαίρεση της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου που πιέζει ένα νεύρο, έχει μακρά ιστορία πολλών ετών και οι περισσότεροι χειρουργοί της σπονδυλικής στήλης είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την προσπέλαση. Αποτελεί το gold standard στην αντιμετώπιση της δισκοκήλης παγκοσμίως και είναι η μέθοδος με τα καλύτερα αποτελέσματα στην διεθνή βιβλιογραφία.
Τεχνικά είναι μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιεί όμως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, μπορεί να γίνει με μια πολύ μικρή δερματική τομή και δεν προκαλεί διαταραχές στην ανατομία των ιστών της περιοχής.

Σε ποιους ασθενείς προτείνεται η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;
Η χειρουργική θεραπεία είναι αναπόφευκτη όταν η συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει.
Χειρουργική θεραπεία χρειάζονται όσοι:
Ακολούθησαν συντηρητική θεραπεία για δύο μήνες χωρίς αποτέλεσμα (έξι έως οχτώ εβδομάδες).
Εμφανίζουν επανειλημμένες υποτροπές καθ όλη την διάρκεια του έτους.
Εμφανίζουν αδυναμία σε κάποια κίνηση του ποδιού.
Παρουσιάζουν προοδευτικά επιδεινούμενες νευρολογικές βλάβες οι οποίες επιδεινώνονται όπως αδυναμία στα κάτω άκρα, μούδιασμα κτλ.
Παρουσιάζουν Ιππουριδική Συνδρομή (απώλεια ελέγχου της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου), και είναι ένδειξη για επείγουσα χειρουργική αποσυμπίεση εντός 24-48 ωρών και όχι αναμονή έξι εβδομάδων.
Παρουσιάζουν έντονο πόνο που επηρεάζει τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Ποιος είναι ο σκοπός της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής;
Ο σκοπός της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής είναι η αποσυμπίεση της οσφυϊκής ρίζας με την αφαίρεση της κήλης για την ανακούφιση του πόνου που προκαλείται από την πίεση στο νεύρο και την πρόληψη της περαιτέρω νευρολογικής βλάβης όπως η αδυναμία στο πόδι. Πρέπει να γίνεται από έμπειρο Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης αλλά και με την χρήση νεότερων και σύγχρονων τεχνικών μέσων όπως είναι το χειρουργικό μικροσκόπιο, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση κτλ.

Πώς γίνεται τεχνικά η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;
Κατά την επέμβαση αυτή γίνεται χειρουργική αποσυμπίεση με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων. Μέσω μιας μικρής δερματικής τομής στην μέση γίνεται η αφαίρεση μικρού τεμαχίου του οστού πάνω από τη ρίζα του νεύρου (Θυριδοποίηση) και δισκικού υλικού του μεσοσπονδυλίου δίσκου που δημιουργεί το πρόβλημα κάτω από τη ρίζα του νεύρου (Δισκεκτομή), ελευθερώνοντας έτσι την ρίζα από την πίεση που δεχόταν. Ενίοτε μπορεί να συμπληρωθεί και με μερική διεύρυνση του μεσοσπονδυλίου τρήματος (Μερική Τρηματεκτομή). Σαν επέμβαση ανοιχτού χειρουργείου, οι απώλεια αίματος διεγχειρητικά είναι πραγματικά ελάχιστη. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές και η νοσηλεία περιορίζεται στο ελάχιστο (1 με 2 ημέρες). Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι άμεσο με βελτίωση έως και πλήρη ύφεση του πόνου αλλά και την σταδιακή βελτίωση της αδυναμίας στο πόδι στην πλειοψηφία των ασθενών. Ο ασθενής κινητοποιείται από την πρώτη ημέρα.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλες οι αρθρώσεις, οι σύνδεσμοι και οι μύες παραμένουν άθικτοι και έτσι η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή δεν επηρεάζει την ανατομία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται μετεγχειρητικά η λεγόμενη αστάθεια της σπονδυλικής στήλης με τα προβλήματά της, δηλαδή τις υποτροπές.

Τι γίνεται μετά το χειρουργείο;
Οι ασθενείς συνήθως μένουν για μία ημέρα στο νοσοκομείο μετά την χειρουργική επέμβαση. Το πρωί της επομένης ημέρας κινητοποιούνται άμεσα και μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι. Γρήγορη είναι και η επάνοδός τους στις καθημερινές φυσιολογικές δραστηριότητες με προσοχή στις οδηγίες του ιατρού (περιορισμός της εργασίας, οδήγησης, άρση βάρους, παρακολούθηση με ραντεβού και άλλες οδηγίες) για ένα μήνα περίπου.

Πόσο επιτυχής είναι η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;
Το ποσοστό επιτυχίας της χειρουργικής επέμβασης της σπονδυλικής στήλης με την Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή είναι γενικά υψηλό, με μια εκτεταμένη ιατρική μελέτη να δείχνει καλά ή άριστα αποτελέσματα συνολικά για το 84% των ασθενών. Στην διεθνή βιβλιογραφία επίσης επισημαίνονται καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με την συντηρητική θεραπεία σε ορισμένες περιπτώσεις σε νεότερης ηλικίας ασθενείς.

Ποια είναι η πρόληψη για την αποφυγή της υποτροπής της Οσφυϊκής Δισκοκήλης;
Η πρόληψη για την αποφυγή της πάθησης περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας ασκήσεις, γυμναστική και ενδυνάμωση για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης καθώς και την επίγνωση της μηχανικής του σώματος με σκοπό την διατήρηση της σωστής στάσης του σώματος στις διάφορες δραστηριότητες.

Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.