Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία

Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή

Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία

 

Τι είναι η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία;

Η Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία είναι μια επέμβαση που πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση των παθήσεων της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης που προκαλούν πίεση στις αυχενικές νευρικές ρίζες ή στον νωτιαίο μυελό. Είναι η συχνότερη εγχείρηση για κήλη στον αυχένα.

Γίνεται με πρόσθια προσπέλαση στον αυχένα και πραγματοποιείται Δισκεκτομή με την χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου για την αποσυμπίεση των νευρικών ριζών και του νωτιαίου μυελού. Στην συνέχεια ακολουθεί Διασωματική Σπονδυλοδεσία. Η αλλαγή του δίσκου στον αυχένα γίνεται με ειδικό κλωβό ενισχυμένο με οστικό μόσχευμα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων.

Ποιες είναι οι ενδείξεις για την Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία;

Η χειρουργική αντιμετώπιση προτείνεται σε ορισμένους ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα όπως αυχεναλγία, ριζοπάθεια και μυελοπάθεια από την αυχενική Σπονδύλωση, την κήλη ή την προβολή του μεσοσπονδυλίου δίσκου ή τα οστεόφυτα, στην Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Επίσης, στις ενδείξεις για την Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή συγκαταλέγονται, λιγότερο συχνά, ασθενείς με τραυματική κάκωση ή κάταγμα, νεόπλασμα ή λοίμωξη αυχενικού σπονδύλου.

Το χειρουργείο για την αποσυμπίεση της κήλης στον αυχένα, δηλαδή η Αυχενική Δισκεκτομή, έχει ένδειξη σε ασθενείς που:

 • Ακολούθησαν συντηρητική θεραπεία για δύο μήνες χωρίς αποτέλεσμα (έξι έως οχτώ εβδομάδες).
 • Εμφανίζουν επανειλημμένες υποτροπές καθ όλη την διάρκεια του έτους.
 • Εμφανίζουν αδυναμία σε κάποια κίνηση του χεριού.
 • Παρουσιάζουν προοδευτικά επιδεινούμενες νευρολογικές βλάβες οι οποίες επιδεινώνονται όπως αδυναμία στα χέρια, μούδιασμα κτλ.
 • Παρουσιάζουν Αυχενική Μυελοπάθεια, κλινική ή απεικονιστική. Είναι ένδειξη για επείγουσα χειρουργική αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού.
 • Παρουσιάζουν έντονο πόνο ή άλλα συμπτώματα (Αυχενικό Σύνδρομο) που επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες και την ποιότητα της ζωής τους.

Πως γίνεται το χειρουργείο;

Ο χειρουργός καθορίζει το ακριβές διάστημα που θα χειρουργήσει με την βοήθεια ακτινοσκοπικού ελέγχου. Ακολουθεί δερματική τομή στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου παρά την μέση γραμμή (συνήθως δεξιά). Παρασκευάζει τα ανατομικά στοιχεία του τραχήλου μέχρι τον λεγόμενο προσπονδυλικό χώρο και γίνεται ακτινοσκοπική επιβεβαίωση του επιπέδου της βλάβης.

Ακολουθεί η Δισκεκτομή με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου, ειδικών τεχνικών και εργαλείων. Αφαιρείται το δισκικό υλικό (ο μεσοσπονδύλιος δίσκος με την κήλη που παρουσιάζει) καθώς και οστικά τεμάχια (οστεόφυτα) που προκαλούν την παθολογία. Ελέγχεται επίσης το μεσοσπονδύλιο τρήμα (το οστικό κανάλι απ΄όπου εξέρχονται οι νευρικές ρίζες) από πιθανά υπολείμματα δίσκου. Μερικές φορές, όταν παρουσιάζει στένωση, μπορεί να διευρυνθεί με ειδικό εργαλείο. Το αποτέλεσμα αυτών των χειρουργικών χειρισμών είναι η εξάλειψη της πίεσης επί των ριζών και του νωτιαίου μυελού.

Στο κενό που δημιουργήθηκε από την αφαίρεση του δίσκου και για να αποκατασταθεί η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης, τοποθετείται ειδικό μόσχευμα (τεχνητός κλωβός, ειδικά μοσχεύματα κτλ.). Σκοπός είναι η διατήρηση του ύψους του μεσοσπονδυλίου διαστήματος και η αποκατάσταση της ανατομίας το συντομότερο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Σπονδυλοδεσία.

Η επέμβαση μπορεί να συμπληρωθεί με την τοποθέτηση ειδικής πλάκας τιτανίου στην πρόσθια επιφάνεια των σπονδυλικών σωμάτων. Αυτό γίνεται όταν πρόκειται για περισσότερα επίπεδα, αλλά και σε διάφορες ακόμα περιπτώσεις, για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να τοποθετηθεί, αντί του κλασικού κλωβού, τεχνητός δίσκος. Επιτρέπει σε ορισμένο βαθμό μέρος της κινητικότητας μεταξύ των σπονδύλων. Η επέμβαση ονομάζεται αυχενική αρθροπλαστική, έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή.

Η επέμβαση τελειώνει με έναν τελευταίο ακτινοσκοπικό έλεγχο και ακολουθεί συρραφή του τραύματος με ειδικές τεχνικές πλαστικής χειρουργικής. Κατά την διάρκεια του χειρουργείου, ο ασθενής βρίσκεται σε συνεχή Νευροπαρακολούθηση για τον έλεγχο της ακεραιότητας των νευρικών ριζών.

Ποιες είναι οι επιπλοκές στην Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή;

Οι επιπλοκές στην Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή μπορεί να προκύψουν είτε διεγχειρητικά, είτε μετεγχειρητικά. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Την παραμονή των συμπτωμάτων για τα οποία έγινε η επέμβαση. Ο ριζιτικός πόνος μπορεί να παραμείνει ή να αλλάξει χαρακτήρα, δηλαδή να γίνει ηπιότερος, να εμφανιστεί αιμωδία ή καυσαλγία κτλ. (1.3%).
 • Την λοίμωξη. Μια από τις επιπλοκές σε χειρουργείο αυχένα που όμως είναι σημαντικά ελεγχόμενη με την αντιβιοτική αγωγή.
 • Την αιμορραγία κατά την διάρκεια της επέμβασης και το μετεγχειρητικό αιμάτωμα (0.4%-5.6%).
 • Την επιδείνωση της προϋπάρχουσας αυχενικής μελοπάθειας μετά το χειρουργείο (0.2%-3.3%).
 • Τον τραυματισμό του οισοφάγου (0.3%-0.9%) ή της τραχείας.
 • Την δυσκολία στην κατάποση (1.7%-9.5%), δυσφαγία, που συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο από δύο τρεις ημέρες. Σπανίως μπορεί να κρατήσει βδομάδες η μήνες και ακόμα πιο σπάνια, μπορεί να είναι μόνιμη.
 • Τραυματισμό κάποιου νεύρου. Για παράδειγμα μπορεί να παρουσιαστεί βράχος φωνής από τραυματισμό του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (0.9%-3.1%).
 • Την ψευδάρθρωση που είναι η ανεπιτυχής συνοστέωση των σπονδύλων μετεγχειρητικά. Όσο περισσότερα είναι τα επίπεδα της επέμβασης τόσο πιο πιθανό είναι να εμφανιστεί.
 • Την ατελή σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος και άλλα προβλήματα όπως είναι η εκροή ή η συλλογή ΕΝΥ (0.5%-1.7%), η διάσπαση του τραύματος κτλ.
 • Την αστάθεια της Σπονδυλικής Στήλης και την βλάβη του Γειτονικού Διαστήματος (2.7%) που μπορεί να παρουσιαστεί και μετά από μια δεκαετία.

Στατιστικά είναι μικρή η πιθανότητα να παρουσιαστούν αυτές οι επιπλοκές σε εγχείρηση αυχένα λόγω των σύγχρονων τεχνικών και της εμπειρίας που υπάρχει.

Για να περιοριστούν οι επιπλοκές ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και εφαρμόζονται νεότερες τεχνικές όπως είναι η χορήγηση αντιβιοτικών, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και εξειδικευμένων εργαλείων κτλ. Φυσικά, η επέμβαση γίνεται μόνο από έμπειρους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης.

Μετά το χειρουργείο στην Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή.

Μετεγχειρητικά μπορεί να εμφανιστεί πόνος στην χειρουργική τομή ή στον αυχένα και γι’αυτό χορηγούνται αναλγητικά φάρμακα. Μετά το χειρουργείο συνιστάται η χρήση του κολλάρου (αυχενικός κηδεμόνας) μαλακού τύπου.

Ο ασθενής παραμένει στο κρεβάτι και κινητοποιείται την επόμενη ημέρα. Το περπάτημα μετά από την Αυχενική Δισκεκτομή πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν.

Η χειρουργική επέμβαση απαιτεί σύντομη παραμονή στην κλινική οπότε ο ασθενής εξέρχεται την πρώτη μέρα μετά το χειρουργείο στον Αυχένα. Σπανίως μπορεί να χρειαστούν περισσότερες ημέρες νοσηλείας (1 έως 3), ειδικά εάν η Δισκεκτομή γίνεται σε περισσότερα επίπεδα.

Τι πρέπει να προσέχουμε μετά το χειρουργείο;

Οι συμβουλές για την αποκατάσταση μετά από Δισκεκτομή δίδονται από τον χειρουργό, μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο. Συνιστάται η χρήση του αυχενικού κηδεμόνα (κολλάρο) μαλακού τύπου για μερικές βδομάδες. Σκοπό έχει να διασφαλίσει στον ασθενή την σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Υπενθυμίζει στον ασθενή να διατηρεί την σωστή θέση και στάση του σώματος και να αποφεύγει υπερβολικές κινήσεις (υπερβολική κάμψη/έκταση ή στροφή). Μπορεί να επιδεινώσουν ή να επιβραδύνουν τη διαδικασία επούλωσης.

Η οδήγηση επιτρέπεται μετά από 6 εβδομάδες από την Δισκεκτομή. Η επιστροφή στην εργασία επιτρέπεται μετά απο 1 ή 2 μήνες από την Αυχενική Δισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία και εξαρτάται από το χειρουργείο και το είδος της εργασίας. Η ελαφρά γυμναστική επιτρέπεται μετά από ένα μήνα και με τις οδηγίες του χειρουργού. Η έντονη γυμναστική και ο αθλητισμός μετά από 3 μήνες.

Γενικά ο ασθενής πρέπει να είναι προσεχτικός στις διάφορες καθημερινές δραστηριότητες κατά την σταδιακή ανάρρωση.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.