Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή

Η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή

Η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος της σπονδυλικής στήλης. Πραγματοποιείται σε ασθενείς με κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου της οσφυϊκής μοίρας. Σε αυτήν ο χειρουργός αφαιρεί τον δίσκο που παρουσιάζει την κήλη για να αποσυμπιέσει την νωτιαία ρίζα που πάσχει. Θεωρείται γενικά η αποτελεσματικότερη και η ασφαλέστερη μέθοδος για την αφαίρεση της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Τεχνικά είναι μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιεί όμως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Μπορεί να γίνει με μια πολύ μικρή δερματική τομή και δεν προκαλεί διαταραχές στην ανατομία των ιστών της περιοχής.

Χειρουργική θεραπεία χρειάζονται όσοι ακολούθησαν συντηρητική θεραπεία χωρίς αποτέλεσμα, εμφανίζουν επανειλημμένες υποτροπές, αδυναμία. Επίσης όσοι εμφανίζουν προοδευτικά επιδεινούμενες νευρολογικές βλάβες, Ιππουριδική Συνδρομή, έντονο πόνο που επηρεάζει τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Ο σκοπός της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής είναι η αποσυμπίεση της οσφυϊκής ρίζας με την αφαίρεση της κήλης. Επιτυγχάνεται η ανακούφιση του πόνου που προκαλείται από την πίεση στο νεύρο και η πρόληψη της περαιτέρω νευρολογικής βλάβης. Γίνεται με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων.

Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές και η νοσηλεία περιορίζεται στο ελάχιστο (1 με 2 ημέρες). Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι άμεσο με βελτίωση έως και πλήρη ύφεση του πόνου. Επίσης παρουσιάζεται σταδιακή βελτίωση της αδυναμίας στο πόδι στην πλειοψηφία των ασθενών. Το πρωί της επομένης ημέρας οι ασθενείς κινητοποιούνται άμεσα.

Το ποσοστό επιτυχίας της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής είναι γενικά υψηλό. Μια εκτεταμένη ιατρική μελέτη να δείχνει καλά ή άριστα αποτελέσματα συνολικά για το 84% των ασθενών.

Περισσότερα ...

 

 

Τι είναι η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;

Είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος της σπονδυλικής στήλης που πραγματοποιείται σε ασθενείς με κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου της οσφυϊκής μοίρας. Σε αυτήν ο χειρουργός αφαιρεί τον δίσκο που παρουσιάζει την κήλη για να αποσυμπιέσει την νωτιαία ρίζα που πάσχει.
Η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή θεωρείται η αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη μέθοδος αφαίρεσης της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου που πιέζει ένα νεύρο. Εχει μακρά ιστορία πολλών ετών και οι περισσότεροι χειρουργοί της σπονδυλικής στήλης είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την προσπέλαση. Αποτελεί το gold standard στην αντιμετώπιση της δισκοκήλης παγκοσμίως και είναι η μέθοδος με τα καλύτερα αποτελέσματα στην διεθνή βιβλιογραφία.
Τεχνικά είναι μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιεί όμως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Μπορεί να γίνει με μια πολύ μικρή δερματική τομή και δεν προκαλεί διαταραχές στην ανατομία των ιστών της περιοχής.

 

Σε ποιους ασθενείς προτείνεται η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;

Το χειρουργείο στην Οσφυϊκή Δισκοκήλη συνιστάται στους ασθενείς που εμφανίζουν μυική αδυναμία σε κάποια κίνηση του ποδιού. Επίσης, η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή προτείνεται σε ασθενείς οι οποίοι:

 • Ακολούθησαν συντηρητική θεραπεία για δύο μήνες χωρίς αποτέλεσμα (έξι έως οχτώ εβδομάδες).
 • Εμφανίζουν επανειλημμένες υποτροπές καθόλη την διάρκεια του έτους.
 • Παρουσιάζουν προοδευτικά επιδεινούμενες νευρολογικές βλάβες οι οποίες επιδεινώνονται, όπως είναι η αδυναμία στα κάτω άκρα, το μούδιασμα κτλ.
 • Παρουσιάζουν Ιππουριδική Συνδρομή (απώλεια ελέγχου της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου). Είναι ένδειξη για επείγουσα χειρουργική αποσυμπίεση εντός 24-48 ωρών και όχι αναμονή έξι εβδομάδων.
 • Παρουσιάζουν έντονο πόνο που επηρεάζει τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής;

Ο σκοπός της Οσφυϊκής Μικροδισκεκτομής είναι η αποσυμπίεση της οσφυϊκής ρίζας με την αφαίρεση της κήλης. Επιτυγχάνεται η ανακούφιση του πόνου που προκαλείται από την πίεση στο νεύρο και η πρόληψη της περαιτέρω νευρολογικής βλάβης. Γίνεται με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων.
Πρέπει να γίνεται από έμπειρο Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης. Επίσης γίνεται χρήση νεότερων και σύγχρονων τεχνικών μέσων όπως είναι το χειρουργικό μικροσκόπιο, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση κτλ.

Πώς γίνεται τεχνικά η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;

Κατά την επέμβαση αυτή γίνεται χειρουργική αποσυμπίεση με την χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων. Μέσω μιας μικρής δερματικής τομής στην μέση αφαιρείται μικρό τεμάχιο του οστού πάνω από τη ρίζα του νεύρου (Θυριδοποίηση). Στην συνέχεια αφαιρείται δισκικό υλικό του μεσοσπονδυλίου δίσκου που δημιουργεί το πρόβλημα κάτω από τη ρίζα του νεύρου (Δισκεκτομή). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποσυμπίεση της ρίζας από την πίεση που δεχόταν. Ενίοτε μπορεί να συμπληρωθεί και με μερική διεύρυνση του μεσοσπονδυλίου τρήματος (Μερική Τρηματεκτομή). Σαν επέμβαση ανοιχτού χειρουργείου, οι απώλεια αίματος διεγχειρητικά είναι πραγματικά ελάχιστη. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές και η νοσηλεία περιορίζεται στο ελάχιστο (1 με 2 ημέρες).

Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι άμεσο. Παρουσιάζεται βελτίωση έως και πλήρη ύφεση του πόνου και σταδιακή βελτίωση της αδυναμίας στο πόδι στην πλειοψηφία των ασθενών. Ο ασθενής κινητοποιείται από την πρώτη ημέρα.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλες οι αρθρώσεις, οι σύνδεσμοι και οι μύες παραμένουν άθικτοι. Έτσι, η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή δεν επηρεάζει την ανατομία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Το αποτέλεσμα είναι να μην παρουσιάζεται μετεγχειρητικά η λεγόμενη αστάθεια της σπονδυλικής στήλης με τα προβλήματά της, δηλαδή τις υποτροπές.

 

Τι γίνεται μετά το χειρουργείο;

Οι ασθενείς συνήθως μένουν για μία ημέρα στο νοσοκομείο μετά την χειρουργική επέμβαση. Το πρωί της επομένης ημέρας κινητοποιούνται άμεσα και μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι. Γρήγορη είναι και η επάνοδός τους στις καθημερινές φυσιολογικές δραστηριότητες. Χρειάζεται προσοχή στις οδηγίες του ιατρού όπως περιορισμός της εργασίας, της οδήγησης, της άρσης βάρους κτλ. Οι ασθενείς παρακολουθούνται με ραντεβού για ένα μήνα περίπου.

 

Ποιες είναι οι επιπλοκές στην Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;

Οι επιπλοκές στην Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή μπορεί να προκύψουν είτε διεγχειρητικά, είτε μετεγχειρητικά. Οι κυριότερες επιπλοκές είναι:

 • Η λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος. Είναι μια σπάνια επιπλοκή στην Οσφυϊκή Δισκεκτομή. Ο κίνδυνος είναι μικρότερος από το 1% και η επιπλοκή ελέγχεται με την αντιβιοτική αγωγή και τις σύγχρονες τεχνικές αποστείρωσης.
 • Η αιμορραγία κατά την διάρκεια της επέμβασης και το μετεγχειρητικό αιμάτωμα. Είναι επίσης σπάνιες επιπλοκές, λιγότερο από το 1% των περιστατικών και αντιμετωπίζονται με πολλούς τρόπους.
 • Διάφορα προβλήματα όπως είναι η ατελής σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος, η διάσπαση του τραύματος κτλ. Ο τραυματισμός της σκληράς μήνιγγας κατά την διάρκεια της επέμβασης μπορεί να οδηγήσει σε εκροή (διαρροή) ή η συλλογή Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού.
 • Η υποτροπή της δισκοκήλης. Ο κίνδυνος για υποτροπή στην Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή είναι λιγότερο από 4,5%. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί επανεπέμβαση.
 • Η παραμονή των συμπτωμάτων μετά την επέμβαση ή η εμφάνιση τους ξανά μέσα σε λίγα χρόνια μετά την επέμβαση. Ο ριζιτικός πόνος μπορεί να παραμείνει ή να αλλάξει χαρακτήρα, δηλαδή να γίνει ηπιότερος, να εμφανιστεί αιμωδία ή καυσαλγία κτλ. Προκαλούνται από την αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, την υποτροπή της δισκοκήλης, την δημιουργία ουλώδους ιστού κτλ.
 • Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. Eίναι μια επικίνδυνη επιπλοκή που προκαλείται από τον σχηματισμό θρόμβων αίματος μέσα στις φλέβες των ποδιών. Μπορεί να προκαλέσουν πνευμονική εμβολή ή και θάνατο εάν οι θρόμβοι αποκολληθούν και μεταφερθούν με την κυκλοφορία στους πνεύμονες. Η πρόληψη για την αποφυγή της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση περιλαμβάνει την κινητοποίηση του ασθενούς το συντομότερο, τις αντιθρομβωτικές κάλτσες και την χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη.

Στατιστικά, η πιθανότητα να παρουσιαστούν αυτές οι επιπλοκές στην Οσφυϊκή Δισκεκτομή είναι μικρή, λόγω των σύγχρονων τεχνικών και της εμπειρίας που υπάρχει. Για να περιοριστούν οι επιπλοκές ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και εφαρμόζονται νεότερες τεχνικές όπως είναι η χορήγηση αντιβιοτικών, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και εξειδικευμένων εργαλείων κτλ. Φυσικά, η επέμβαση γίνεται μόνο από έμπειρους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης.

Πόσο επιτυχής είναι η Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή;

Το ποσοστό επιτυχίας της χειρουργικής επέμβασης της σπονδυλικής στήλης με την Οσφυϊκή Μικροδισκεκτομή είναι γενικά υψηλό. Μια εκτεταμένη ιατρική μελέτη να δείχνει καλά ή άριστα αποτελέσματα συνολικά για το 84% των ασθενών. Στην διεθνή βιβλιογραφία επίσης επισημαίνονται καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με την συντηρητική θεραπεία σε ορισμένες περιπτώσεις σε νεότερης ηλικίας ασθενείς.

 

Ποια είναι η πρόληψη για την αποφυγή της υποτροπής της Οσφυϊκής Δισκοκήλης;

Η πρόληψη για την αποφυγή της πάθησης περιλαμβάνει πρόγραμμα φυσικοθεραπείας ασκήσεις, γυμναστική και ενδυνάμωση για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Απαραίτητη είναι η επίγνωση της μηχανικής του σώματος με σκοπό την διατήρηση της σωστής στάσης του σώματος στις διάφορες δραστηριότητες.

Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.