Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου

Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου

Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου

 

Εισαγωγή.

Η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου είναι ο συχνότερος τύπος από τις κύστεις του εγκεφάλου. Είναι καλοήθης κύστη και περιέχει Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό. Προκύπτει από αναδιπλώσεις που κάνει η αραχνοειδής μήνιγγα (μια από τις μήνιγγες του εγκεφάλου) με αποτέλεσμα τον σχηματισμό της κύστης.

Τι είναι η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου;

Η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου είναι μια κοιλότητα που περιβάλλεται από σάκο (αραχνοειδή μήνιγγα) και περιέχει Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό. Προκύπτει από αναδιπλώσεις της αραχνοειδούς μήνιγγας και είναι ο συχνότερος τύπος από τις κύστεις του εγκεφάλου. Η Αραχνοειδής Κύστη μπορεί να ανευρεθεί και στον νωτιαίο μυελό (Αραχνοειδής Κύστη Σπονδυλικής Στήλης).

Συνιστά καλοήθη βλάβη και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί σε μέγεθος και να πιέσει τις γειτονικές ανατομικές δομές του εγκεφάλου ή τα κρανιακά νεύρα. Τότε μπορεί να προκαλέσει διάφορα συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, ναυτία, έμετο, επιληπτικές κρίσεις, κτλ.

Διαβάστε ακόμα:
Κύστη Εγκεφάλου.

Σε ποια θέση στον εγκέφαλο αναπτύσσεται;

Η Αραχνοειδής Κύστη αναπτύσσεται σε διάφορες θέσεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπου δηλαδή υπάρχει η αραχνοειδής μήνιγγα του εγκεφάλου. Πιο συχνά ανευρίσκεται στον εγκέφαλο και σπανιότερα στον νωτιαίο μυελό (αραχνοειδής κύστη στη σπονδυλική στήλη).

Στον εγκέφαλο μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε. Οι πιο συχνές είναι η αραχνοειδής κύστη του κροταφικού λοβού και η αραχνοειδής κύστη του οπίσθιου κρανιακού βόθρου (της παρεγκεφαλίδας).

Ποια είναι τα αίτια στην Αραχνοειδή Κύστη Εγκεφάλου;

Η Αραχνοειδής Κύστη προκύπτει από τις αναδιπλώσεις της αραχνοειδούς μήνιγγας. Η αραχνοειδής μήνιγγα είναι μια από τις τρεις μήνιγγες που καλύπτουν τον εγκέφαλο (σκληρά, αραχνοειδής και χοριοειδής μήνιγγα). Το αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός μιας κύστης που περιέχει Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό.

Συνήθως είναι συγγενής και εμφανίζεται κατά τη γέννηση (πρωτογενής αραχνοειδής κύστη). Ο τραυματισμός της αραχνοειδούς μήνιγγας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δευτερογενή αραχνοειδή κύστη. Πιστεύεται ότι η λοίμωξη και το χειρουργείου εγκεφάλου αποτελούν επίσης αιτίες για την ανάπτυξη της κύστης.

Η κληρονομικότητα επίσης ενοχοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις. Η αραχνοειδής κύστη παρουσιάζεται συχνότερα σε οικογένειες με διάφορες γενετικές διαταραχές όπως είναι το σύνδρομο Marfan.

Με ποιες εξετάσεις γίνεται η διάγνωση στην Αραχνοειδή Κύστη Εγκεφάλου;

Η διάγνωση γίνεται με και με την Αξονική και την Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου. Χρειάζεται πάντοτε η Μαγνητική Τομογραφία με σκιαγραφικό μέσο για την επιβεβαίωση της βλάβης. Οι εξετάσεις αναδεικνύουν την θέση και τα ανατομικά χαρακτηριστικά της κύστης.

Τι συμπτώματα προκαλεί η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου;

Η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου σπάνια προκαλεί συμπτώματα, όταν είναι μεγάλη και πιέζει τον εγκέφαλο, με τις περισσότερες περιπτώσεις να εμφανίζονται κατά την βρεφική ηλικία ή μπορεί να καθυστερήσουν μέχρι την εφηβεία, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ασθενείς με Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ακόμη και σε μερικές περιπτώσεις όπου η κύστη είναι μεγάλη. Ανευρίσκονται τυχαία σε απεικονιστικό έλεγχο του ασθενούς (πχ σε μια αξονική τομογραφία) που γίνεται για άλλο λόγο. Επομένως, τα συμπτώματα για τα οποία έγινε ο έλεγχος δεν πρέπει να αποδοθούν άμεσα στην παρουσία της κύστης. Πρέπει να ερμηνευθούν με μεγάλη προσοχή.

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος και την εντόπιση της κύστης.

 • Κεφαλαλγία.
 • Επιληπτικές κρίσεις.
 • Υδροκέφαλος λόγω διαταραχής στην φυσιολογική κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
 • Σημειολογία αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως (κεφαλαλγία, τάση για έμετο, οίδημα οπτικών θηλών).
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση.
 • Διαταραχές συμπεριφοράς.
 • Λήθαργος.
 • Εστιακά νευρολογικά ελλείμματα ( πχ. αδυναμία στο χέρι ή το πόδι, διαταραχή στην ομιλία κλπ.).
 • Ενδοκρινολογικές-οφθαλμολογικές διαταραχές για τις αραχνοειδείς κύστεις στην υπερεφιππιακή περιοχή (όπως πρόωρη έναρξη της εφηβείας και διαταραχές της όρασης).

Σπάνια, οι αραχνοειδείς κύστεις σε νέους ασθενείς είναι η αιτία δημιουργίας χρονίου υποσκληριδίου αιματωμάτος.

Διαβάστε ακόμα:
Υδροκέφαλος.
Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα.

Ποιες είναι οι επιπλοκές που προκαλεί η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου;

Η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει διάφορες επιπλοκές σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως είναι:

 • Αιμορραγία στον εγκέφαλο. Συμβαίνει από την ρήξη μικρών αγγείων στο τοίχωμα της κύστης και μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία αιματώματος.
 • Βλάβη στο οστό του κρανίου, ειδικά κατά την ανάπτυξή του.
 • Διαταραχή στην φυσιολογική κυκλοφορία του ΕΝΥ.
 • Εγκεφαλική βλάβη με διάφορα προβλήματα όπως επιληπτικές κρίσεις, ημιπάρεση κτλ. όταν είναι συμπτωματική και δεν αντιμετωπίζεται.

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση για την Αραχνοειδή Κύστη Εγκεφάλου;

Μια αραχνοειδής κύστη που δεν προκαλεί συμπτώματα ή δεν ασκεί πίεση στον εγκέφαλο δεν χρειάζεται αντιμετώπιση.
Στις σχετικά σπάνιες περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι χειρουργική για την συμπτωματική Αραχνοειδή Κύστη:

 • Κρανιοανάτρηση και παροχέτευση της αραχνοειδούς κύστεως. Παρουσιάζει υψηλό ποσοστό υποτροπής της κύστης και επανεμφάνισης των συμπτωμάτων.
 • Κρανιοτομία και χειρουργική εκτομή (fenestration) του τοιχώματος της αραχνοειδούς κύστεως για την δημιουργία και αποκατάσταση των φυσιολογικών διαύλων επικοινωνίας του χώρου της κύστης με τους χώρους κυκλοφορίας του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού (βασικές δεξαμενές του εγκεφάλου).
 • Κυστεοπεριτοναϊκή παροχέτευση (τοποθέτηση βαλβίδας παροχέτευσης της κύστης), μία καλή θεραπευτική επιλογή. Παρουσιάζει όμως μειονεκτήματα όπως η εξάρτηση του ασθενούς από την κυστεοπεριτοναϊκή παροχέτευση και το ενδεχόμενο της λοίμωξης ή της απόφραξης.
 • Κυστεοϋπαραχνοειδής παροχέτευση με κρανιοτομία ή με ενδοσκόπιο με υψηλά ποσοστά αποτυχίας.
 • Ενδοσκοπική χειρουργική για την αντιμετώπιση των αραχνοειδών κύστεων (ενδοσκοπική θυριδοποίηση). Εφαρμόζεται κυρίως στην υπερεφιππιακή περιοχή, στο τετράδυμο και στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο.

 

Διαβάστε ακόμα:
Κρανιοανάτρηση.
Κρανιοτομία.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.