Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου

Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου


Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου


Η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου είναι ο συχνότερος τύπος από τις κύστεις του εγκεφάλου και συνιστά καλοήθη βλάβη. Προκύπτει από αναδιπλώσεις της αραχνοειδούς μήνιγγας (μια από τις μήνιγγες του εγκεφάλου) με αποτέλεσμα τον σχηματισμό κύστης. Η κύστη αυτή περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου σπάνια προκαλεί συμπτώματα, όταν είναι μεγάλη και πιέζει τον εγκέφαλο. Συνήθως οι ασθενείς με Αραχνοειδή Κύστη Εγκεφάλου δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ακόμη και σε μερικές περιπτώσεις όπου η κύστη είναι μεγάλη. Οι περισσότερες περιπτώσεις συμπτωματικών κύστεων εμφανίζονται κατά την βρεφική ηλικία. Σπανιότερα μπορεί να καθυστερήσουν μέχρι την εφηβεία ή και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος και την εντόπιση της κύστης. Περιλαμβάνουν την κεφαλαλγία, τις επιληπτικές κρίσεις, τον έμετο, το οίδημα οπτικών θηλών, την αναπτυξιακή καθυστέρηση. Επίσης, διαταραχές συμπεριφοράς, λήθαργος, εστιακά νευρολογικά ελλείμματα, ενδοκρινολογικές και οφθαλμολογικές διαταραχές.

Η διάγνωση γίνεται με την Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου και χρειάζεται πάντοτε η Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου με σκιαγραφικό μέσο για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Μια Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου που δεν προκαλεί συμπτώματα ή δεν ασκεί πίεση στον εγκέφαλο δεν χρειάζεται αντιμετώπιση, παρά μόνο παρακολούθηση. Στις περιπτώσεις των συμπτωματικών αραχνοειδών κύστεων, η αντιμετώπιση είναι Χειρουργική

 

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου;

Η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου είναι ο συχνότερος τύπος από τις κύστεις του εγκεφάλου και συνιστά καλοήθη βλάβη. Συνήθως είναι συγγενής και εμφανίζεται κατά τη γέννηση (πρωτογενής αραχνοειδής κύστη). Ο τραυματισμός μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δευτερογενή αραχνοειδή κύστη. Προκύπτει από αναδιπλώσεις της αραχνοειδούς μήνιγγας (μια από τις τρεις μήνιγγες που καλύπτουν τον εγκέφαλο). Το αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός μιας κύστης που περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Τι συμπτώματα προκαλεί η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου;

Η Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου σπάνια προκαλεί συμπτώματα, όταν είναι μεγάλη και πιέζει τον εγκέφαλο, με τις περισσότερες περιπτώσεις να εμφανίζονται κατά την βρεφική ηλικία ή μπορεί να καθυστερήσουν μέχρι την εφηβεία, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ασθενείς με Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ακόμη και σε μερικές περιπτώσεις όπου η κύστη είναι μεγάλη. Ανευρίσκονται τυχαία σε απεικονιστικό έλεγχο του ασθενούς (πχ σε μια αξονική τομογραφία) που γίνεται για άλλο λόγο. Επομένως, τα συμπτώματα για τα οποία έγινε ο έλεγχος δεν πρέπει να αποδοθούν άμεσα στην παρουσία της κύστης. Πρέπει να ερμηνευθούν με μεγάλη προσοχή.

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος και την εντόπιση της κύστης.

  • Κεφαλαλγία
  • Επιληπτικές κρίσεις
  • Υδροκέφαλος λόγω διαταραχής στην φυσιολογική κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
  • Σημειολογία αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως (κεφαλαλγία, τάση για έμετο, οίδημα οπτικών θηλών)
  • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
  • Διαταραχές συμπεριφοράς
  • Λήθαργος
  • Εστιακά νευρολογικά ελλείμματα ( πχ. αδυναμία στο χέρι ή το πόδι, διαταραχή στην ομιλία κλπ.)
  • Ενδοκρινολογικές-οφθαλμολογικές διαταραχές για τις αραχνοειδείς κύστεις στην υπερεφιππιακή περιοχή (όπως πρόωρη έναρξη της εφηβείας και διαταραχές της όρασης)

Σπάνια, οι αραχνοειδείς κύστεις σε νέους ασθενείς είναι η αιτία δημιουργίας χρονίου υποσκληριδίου αιματωμάτος.

Πως γίνεται η διάγνωση της Αραχνοειδούς Κύστης Εγκεφάλου;

Η διάγνωση γίνεται με και με Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου. Χρειάζεται πάντοτε η Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου με σκιαγραφικό μέσο για την επιβεβαίωση της βλάβης. Θα βοηθήσουν τον χειρουργό να δει τη θέση και τα χαρακτηριστικά της κύστης και να προτείνει την καταλληλότερη θεραπεία.

 

H Αραχνοειδής Κύστη του Εγκεφάλου

 

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση της Αραχνοειδής Κύστης Εγκεφάλου;

Μια αραχνοειδής κύστη που δεν προκαλεί συμπτώματα ή δεν ασκεί πίεση στον εγκέφαλο μυελό δεν χρειάζεται αντιμετώπιση, παρά μόνο παρακολούθηση.
Στις σχετικά σπάνιες περιπτώσεις 
η αντιμετώπιση είναι χειρουργική για την συμπτωματική αραχνοειδή κύστη:

Κρανιοανάτρηση και παροχέτευση της αραχνοειδους κύστεως. Παρουσιάζει υψηλό ποσοστό υποτροπής της κύστης και επανεμφάνισης των συμπτωμάτων.
Κρανιοτομία και χειρουργική εκτομή (fenestration) του τοιχώματος της αραχνοειδους κύστεως για την δημιουργία και αποκατάσταση των φυσιολογικών διαύλων επικοινωνίας του χώρου της κύστης με τους χώρους κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (βασικές δεξαμενές του εγκεφάλου).
Κυστεοπεριτοναϊκή παροχέτευση (τοποθέτηση βαλβίδας παροχέτευσης της κύστης), μία καλή θεραπευτική επιλογή αλλά με μειονεκτήματα όπως η εξάρτηση του ασθενούς από την κυστεοπεριτοναική παροχέτευση και το ενδεχόμενο της λοίμωξης ή της απόφραξης.
Κυστεο-ϋπαραχνοειδής παροχέτευση με κρανιοτομία ή με ενδοσκόπιο με υψηλά ποσοστά αποτυχίας.
Ενδοσκοπική χειρουργική για την αντιμετώπιση των αραχνοειδών κύστεων (ενδοσκοπική θυριδοποίηση) κυρίως στην υπερεφιππιακή περιοχή, στο τετράδυμο και στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο.

Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου