Η Αυχενική Δισκοκήλη ή Δισκοπάθεια

Η Αυχενική Δισκοκήλη ή Δισκοπάθεια

Κήλη του Μεσοσπονδυλίου Δίσκου της Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης

Η Αυχενική Δισκοκήλη ή Δισκοπάθεια είναι μία αρκετά συχνή πάθηση του μεσοσπονδυλίου δίσκου της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Παρουσιάζεται όταν για διάφορους λόγους συμβαίνει βλάβη στον δίσκο αυτόν με αποτέλεσμα ο πηκτοειδής πυρήνας (δισκικό υλικό) να προβάλλει δια των ινών του ινώδους δακτυλίου (ρήξη, προβολή, κήλη) πέρα από τα όρια του μεσοσπονδύλιου χώρου.

Τα συμπτώματα της Αυχενικής Δισκοκήλης εκδηλώνονται με την Ριζοπάθεια ( με αισθητικές διαταραχές όπως πόνο, αιμωδία, καυσαλγία, μυρμήγκιασμα κτλ. και αδυναμία στον τράχηλο και τα χέρια ) και την Μυελοπάθεια ( με γενικότερη νευρολογική σημειολογία με αισθητικές διαταραχές, μυική αδυναμία, αστάθεια, σπαστικότητα κ.α. από το επίπεδο της βλάβης και κάτω).

Η διάγνωση της Αυχενικής Δισκοκήλης γίνεται με την λήψη λεπτομερούς ιστορικού και την νευρολογική εξέταση. Ακολουθεί η ακτινολογική μελέτη με σημαντικότερη εξέταση την Μαγνητική Τομογραφία της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης η οποία παρέχει λεπτομερή απεικόνιση του νωτιαίου μυελού και των νεύρων. Ο Νευροφυσιολογικός Έλεγχος είναι μερικές φορές απαραίτητος.

Στην θεραπεία της Αυχενικής Δισκοκήλης προτείνονται συντηρητικές Θεραπείες που περιλαμβάνουν την χορήγηση αναλγητικών και μυοχαλαρωτικών σκευασμάτων, τον Αυχενικό Κηδεμόνα, την Φυσικοθεραπεία και τον Βελονισμό. Η Χειρουργική αντιμετώπιση προτείνεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Περισσότερα ...

 

Τι είναι η Αυχενική Δισκοκήλη ή Δισκοπάθεια;  
Είναι μία αρκετά συχνή πάθηση του μεσοσπονδυλίου δίσκου της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Παρουσιάζεται όταν για διάφορους λόγους συμβαίνει βλάβη στον δίσκο αυτόν με αποτέλεσμα ο πηκτοειδής πυρήνας (δισκικό υλικό) να προβάλλει δια των ινών του ινώδους δακτυλίου (ρήξη, προβολή, κήλη) πέρα από τα όρια του μεσοσπονδύλιου χώρου.
Ανάλογα με την θέση και την έκταση της βλάβης προκαλεί συμπτώματα από την μηχανική πίεση που ασκείται στις ρίζες (Ριζοπάθεια) ή στον Νωτιαίο Μυελό (Μυελοπάθεια).

Με ποιόν μηχανισμό δημιουργείται η Αυχενική Δισκοκήλη;   
Τα προβλήματα στην Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης στην πλειoψηφία των περιπτώσεων παρουσιάζονται σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και στις αρθρώσεις μεταξύ των αυχενικών σπονδύλων. Οι αλλοιώσεις αυτές εμφανίζονται σαν αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς του χρόνου (γήρανση) και της καταπόνησης στις ίνες του κολλαγόνου του δίσκου με αποτέλεσμα την αφυδάτωση και την καταστροφή της δομής του πηκτοειδούς πυρήνα και παράλληλα την εμφάνιση ρωγμών στον ινώδη δακτύλιο που τον περιβάλλει (εκφυλισμός του δίσκου, Εκφυλιστική Νόσος της Σπονδυλικής Στήλης). Από τις κινήσεις, το βάρος, τους τραυματισμούς κτλ. δημιουργούνται πιέσεις που ωθούν μέρος του πηκτοειδούς πυρήνα του δίσκου διαμέσου των ινών του ινώδους δακτυλίου μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα, δηλαδή στον σχηματισμό μιας Αυχενικής Δισκοκήλης. Η κατάσταση αυτή αποτελεί ένα πρώιμο στάδιο της εκφυλιστικής νόσου. Το δισκικό υλικό (τεμάχιο δίσκου ή δίσκος) προβάλλει εντός του νωτιαίου σωλήνα ο οποίος έχει περιορισμένο χώρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο δίσκος να πιέζει τα Νωτιαία Νεύρα ή τον Νωτιαίο Μυελό. Ανάλογα με την θέση και την έκταση της βλάβης μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα από την μηχανική πίεση που ασκείται (δηλαδή Αυχενική Ριζοπάθεια ή Αυχενική Μυελοπάθεια).

Τι συμπτώματα προκαλεί η Αυχενική Δισκοκήλη;   
Τα συμπτώματα της Αυχενικής Δισκοκήλης εκδηλώνονται με την Ριζοπάθεια ( με αισθητικές διαταραχές όπως πόνο, αιμωδία, καυσαλγία, μυρμήγκιασμα κτλ. και αδυναμία στον τράχηλο και τα χέρια ) και την Μυελοπάθεια ( με γενικότερη νευρολογική σημειολογία, αισθητικές διαταραχές, μυική αδυναμία, αστάθεια, σπαστικότητα κ.α. από το επίπεδο της βλάβης και κάτω ).

Με ποιες εξετάσεις γίνεται η διάγνωση της Αυχενικής Δισκοκήλης;    
Η εξέταση, ξεκινάει με ένα λεπτομερές ιστορικό και με την νευρολογική εξέταση. Ακολουθεί η ακτινολογική μελέτη με απεικονιστικές εξετάσεις όπως οι απλές Ακτινογραφίες, η Αξονική Τομογραφία, η Μαγνητική Τομογραφία και ο Νευροφυσιολογικός Έλεγχος.
Η Μαγνητική Τομογραφία της ΑΜΣΣ είναι η σημαντικότερη εξέταση. Παρέχει λεπτομερή απεικόνιση του νωτιαίου μυελού και των νεύρων αλλά και πληροφορίες που δεν μπορούμε να πάρουμε από τις άλλες εξετάσεις.
Η Αξονική Τομογραφία της ΑΜΣΣ σε πολλές περιπτώσεις βοηθάει στην διάγνωση. Παρέχει πληροφορίες κυρίως για τις οστικές δομές. Όταν δεν είναι δυνατό να γίνει η μαγνητική τομογραφία πχ. λόγω μεταλλικού αντικειμένου στο σώμα, βηματοδότες κτλ. η Αξονική Τομογραφία είναι αναγκαία αφού επιτρέπει μια σωστή μελέτη.
Οι απλές Ακτινογραφίες χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά για την διάγνωση. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην παρακολούθηση του ασθενούς.
Ο Νευροφυσιολογικός Έλεγχος είναι μερικές φορές απαραίτητος κυρίως για την επιβεβαίωση της διάγνωσης σε αμφίβολες περιπτώσεις, για την αξιολόγηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων ή για διαφοροδιαγνωστικούς σκοπούς. Δεν είναι λίγες οι φορές που κρίνεται απαραίτητος.

Ποια είναι η θεραπεία για την Αυχενική Δισκοκήλη;   
Γίνεται προσεκτική μελέτη των εξετάσεων και αξιολόγηση του ασθενούς και προτείνονται οι κατάλληλες Συντηρητικές Θεραπείες ή επιλεκτικά, εάν οι συντηρητικές θεραπείες αποτύχουν να ελέγξουν τον πόνο ή εάν υπάρχει κίνδυνος νευρολογικής βλάβης, τότε ο χειρουργός μπορεί να προτείνει την ενδεδειγμένη Χειρουργική Επέμβαση, σύμφωνα πάντοτε με τις αυστηρώς επιστημονικά τεκμηριωμένες ενδείξεις της σύγχρονης Νευροχειρουργικής.

Ποιες είναι οι Συντηρητικές Θεραπείες για την Αυχενική Δισκοκήλη;   
Οι Συντηρητικές Θεραπείες περιλαμβάνουν την Χρήση των Παυσίπονων (από του στόματος αγωγή) τα οποία συχνά οδηγούν σε σημαντική ανακούφιση των συμπτωμάτων. Τα αναλγητικά μπορούν να χορηγηθούν και σε ενέσιμη μορφή αλλά και σε μορφή αλοιφής. Πάντοτε η αγωγή χορηγείται και τροποποιείται από γιατρό.
Ο Αυχενικός Κηδεμόνας (κολάρο) μαλακού τύπου για λίγες ημέρες και για τις περιπτώσεις που δεν βελτιώνονται άμεσα με φαρμακευτική αγωγή. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να ατροφήσουν οι αυχενικοί μύες και να επανέλθει ο πόνος μαζί με περισσότερα προβλήματα στον αυχένα.
Επίσης η Φυσικοθεραπεία (μαλάξεις, ηλεκτροθεραπεία, TENS, υπέρηχοι, διαθερμίες κτλ.) μπορεί να έχει πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα στην πορεία της νόσου.
Ο Βελονισμός είναι μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος για τη θεραπεία της αυχεναλγίας.

Ποιες είναι οι Χειρουργικές Επεμβάσεις για την Αυχενική Δισκοκήλη;
Οι διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης είναι οι εξής:

  • Πρόσθια αυχενική μικροδισκεκτομή και σπονδυλοδεσία
  • Πρόσθια αυχενική σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία
  • Οπίσθια αυχενική πεταλεκτομή
  • Οπίσθια αυχενική σπονδυλοδεσία
  • Αυχενική δισκοπλαστική με τεχνητό δίσκο

Συνήθως η χειρουργική αντιμετώπιση της Αυχενικής Δισκοκήλης γίνεται με πρόσθια αυχενική προσπέλαση και σταθεροποίηση: πρόσθια αυχενική μικροδισκεκτομή και τοποθέτηση κλωβού και οστικού μοσχεύματος ή τοποθέτηση τεχνητού δίσκου. Σε γενικές γραμμές οι χειρουργοί της σπονδυλικής στήλης προτιμούν την πρόσθια προσπέλαση για πολλούς λόγους, κυρίως όμως γιατί προκαλεί σαφώς λιγότερη διαταραχή της φυσιολογικής ανατομίας και λειτουργίας των μυών και διατηρείται συνήθως η φυσιολογική κυρτότητα της ΣΣ.

Λιγότερα ..

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.