Χειρουργική Αφαίρεση Μηνιγγιώματος Εγκεφάλου

Η Χειρουργική Επέμβαση για την Αφαίρεση Μηνιγγιώματος Εγκεφάλου. 
Η χειρουργική επέμβαση προτείνεται όταν το Μηνιγγίωμα παρουσιάζει μεγάλες διαστάσεις, όταν είναι μικρό και παρουσιάζει αύξηση στις διαστάσεις κατά την παρακολούθηση και ανεξάρτητα του μεγέθους όταν παρουσιάζει συμπτώματα. Είναι η πιο σίγουρη θεραπευτική επιλογή για την ριζική αντιμετώπιση του Μηνιγγιώματος και προτείνεται στους περισσότερους ασθενείς.
Η συνήθης επέμβαση είναι η κρανιοτομία και γίνεται με τεχνικές μικροχειρουργικής, με την χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου και συστημάτων νευροπλοήγησης. Συχνά οι επεμβάσεις αυτές είναι πολύωρες και μερικές φορές απαιτούνται ιδιαίτερα εξειδικευμένες προσπελάσεις της βάσεως του κρανίου. Σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι η ολική αφαίρεση του Μηνιγγιώματος και σε αυτήν την περίπτωση δεν ακολουθείται από άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Δεν είναι πάντοτε δυνατή η ολική αφαίρεση όπως στις περιπτώσεις που ο όγκος βρίσκεται κοντά σε ευαίσθητες δομές του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού. Τότε ο χειρουργός αφαιρεί το μεγαλύτερο επιτρεπτό μέρος της μάζας του όγκου.
Η χειρουργική επέμβαση ενέχει κινδύνους που στατιστικά οι σημαντικότεροι είναι η λοίμωξη και η αιμορραγία, αλλά και άλλους. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ενδεικτικά αναφέρεται η θέση του Μηνιγγιώματος, η ηλικία και η γενικότερη κατάσταση υγείας του ασθενούς.

Μετά το χειρουργείο.

Μετά την χειρουργική επέμβαση και με βάση τα ιστολογικά αποτελέσματα ο ασθενής παρακολουθείται με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Εάν δεν εντοπίζεται όγκος κατά την παρακολούθηση, τότε δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία.    Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που το Μηνιγγίωμα είναι καλοήθης και μόνο ένα μικρό κομμάτι παραμένει μετεγχειρητικά (εναλλακτικά προτείνεται και η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική).
Εάν η ιστολογική μελέτη αναδείξει κακοήθεια, ή σε περίπτωση υποτροπής ή αύξησης υπολειμματικού όγκου που δεν αφαιρέθηκε στο χειρουργείο τότε προτείνεται ακτινοβολία (κατά περίπτωση ή και συνδυασμένα με χειρουργείο εκ νέου).
Τα Μηνιγγιώματα έχουν την τάση να υποτροπιάζουν. Μπορούν να επανεμφανιστούν χρόνια ή και δεκαετίες μετά από την θεραπεία (ένα ποσοστό περίπου 10-15% υποτροπιάζει τα επόμενα 5 χρόνια) ακόμα και όταν γίνεται πλήρης αφαίρεση του όγκου. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε καλοήθη τύπο και μπορεί να χειρουργηθεί εκ νέου. Σε υποτροπή όμως μπορεί και να εμφανίσει μια πιο επιθετική ή κακοήθης μορφή.