Χειρουργικές Επεμβάσεις της Αυχενικής Μοίρας

Χειρουργικές Επεμβάσεις της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης

Εάν οι συντηρητικές θεραπείες αποτύχουν να ελέγξουν τον πόνο ή εάν υπάρχει κίνδυνος νευρολογικής βλάβης, τότε ο χειρουργός μπορεί να προτείνει την ενδεδειγμένη Χειρουργική Επέμβαση, σύμφωνα πάντοτε με τις αυστηρώς επιστημονικά τεκμηριωμένες ενδείξεις της σύγχρονης Νευροχειρουργικής.

Οι διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης είναι οι εξής:

  • Πρόσθια αυχενική μικροδισκεκτομή και σπονδυλοδεσία
  • Πρόσθια αυχενική σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία
  • Οπίσθια αυχενική πεταλεκτομή
  • Οπίσθια αυχενική σπονδυλοδεσία
  • Αυχενική δισκοπλαστική με τεχνητό δίσκο

Συνήθως η χειρουργική αντιμετώπιση της Αυχενικής Δισκοκήλης γίνεται με πρόσθια αυχενική προσπέλαση και σταθεροποίηση: πρόσθια αυχενική μικροδισκεκτομή και τοποθέτηση κλωβού και οστικού μοσχεύματος ή τοποθέτηση τεχνητού δίσκου. Σε γενικές γραμμές οι χειρουργοί της σπονδυλικής στήλης προτιμούν την πρόσθια προσπέλαση για πολλούς λόγους, κυρίως όμως γιατί προκαλεί σαφώς λιγότερη διαταραχή της φυσιολογικής ανατομίας και λειτουργίας των μυών και διατηρείται συνήθως η φυσιολογική κυρτότητα της ΣΣ. 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την  Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.