Αντιμετώπιση Υδροκεφάλου

Αντιμετώπιση Υδροκεφάλου

Ποια είναι η αντιμετώπιση του Υδροκεφάλου;

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του υδροκεφάλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες χειρουργικές επεμβάσεις:

  • Εξωτερικό Κοιλιακό Σύστημα Παροχέτευσης ΕΝΥ (EVD)
  • Κοιλιοπεριτοναϊκή Παροχέτευση και
  • Ενδοσκοπική Τρίτη Κοιλιοστομία (ETV)

Σε περίπτωση που ανευρεθεί κάποια αιτία που προκαλεί τον υδροκέφαλο, τότε στόχος είναι η αναίρεση της αιτίας (όπως για παράδειγμα η αφαίρεση της κύστης ή του όγκου που προκαλεί τον υδροκέφαλο).

Εξωτερικό Κοιλιακό Σύστημα Παροχέτευσης ΕΝΥ (EVD).

Για τις επείγουσες καταστάσεις αλλά και σε μερικές επιπλεγμένες περιπτώσεις τοποθετείται Εξωτερικό Κοιλιακό Σύστημα Παροχέτευσης ΕΝΥ (EVD) το οποίο είναι προσωρινό μέχρι την οριστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας του ΕΝΥ ή την επιλογή της χειρουργικής αντιμετώπισης.

Κοιλιοπεριτοναϊκή Παροχέτευση.

Είναι ένα σύστημα παροχέτευσης ΕΝΥ με βαλβιδικό μηχανισμό. Η επέμβαση περιλαμβάνει την χειρουργική τοποθέτηση ενός κοιλιακού καθετήρα (σωληνάκι σιλικόνης) στις κοιλίες του εγκεφάλου για να παρακαμφθεί η απόφραξη ή η δυσλειτουργία στην κυκλοφορία του ΕΝΥ. Μέσα από έναν βαλβιδικό μηχανισμό που σκοπό έχει τον έλεγχο της ροής ανάλογα με το ύψος της ενδοκράνιας πίεσης, το ΕΝΥ παροχετεύεται σε άλλες κοιλότητες του σώματος απ’ όπου μπορεί να απορροφηθεί.

Οι περισσότερες παρακάμψεις παροχετεύουν το υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα (ventriculoperitoneal shunt), ενώ εναλλακτικές θέσεις είναι ο δεξιός κόλπος της καρδιάς (ventriculoatrial shunt) και η υπεζωκοτική κοιλότητα (ventriculopleural shunt).

Ένα άλλο σύστημα παροχέτευσης τοποθετείται στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και παροχετεύει το ΕΝΥ στην περιτοναϊκή κοιλότητα (οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση).

Βαλβίδα Υδροκεφάλου

Ενδοσκοπική Τρίτη Κοιλιοστομία (ETV).

Μια άλλη επιλογή στην αντιμετώπιση του υδροκεφάλου αποτελεί η Ενδοσκοπική Τρίτη Κοιλιοστομία (ETV), μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης του υδροκεφάλου. Παλαιότερα αποτελούσε μια επιλογή για λίγους (κυρίως για τον αποφρακτικό υδροκέφαλο σε επιλεγμένους ασθενείς), τα τελευταία χρόνια όμως έχει λάβει ενδείξεις σε περισσότερους ασθενείς.

Κατά την επέμβαση αυτή που γίνεται με ενδοσκόπιο, πραγματοποιείται διάνοιξη στο έδαφος της τρίτης κοιλίας του εγκεφάλου με ειδικό καθετήρα με μπαλονάκι το οποίο διευρύνει την οπή. Το αποτέλεσμα είναι το ΕΝΥ να κατευθύνεται στις βασικές δεξαμενές του εγκεφάλου, παρακάμπτοντας όποια απόφραξη εμποδίζει την κυκλοφορία του (όπως για παράδειγμα στη στένωση του υδραγωγού ή στην κολλοειδή κύστη).

Δεν είναι όμως πάντοτε εφικτή αυτή η διαδικασία και παρουσιάζονται επιπλοκές σε ποσοστό 6-9%. Έχει το πλεονέκτημα όμως της αποφυγής της εμφύτευσης ξένων σωμάτων και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες επιπλοκών διεγχειρητικά, μετά την επέμβαση αλλά και μακροχρόνια.

Το αποτέλεσμα είναι συνήθως άμεσο και ο ασθενής κινητοποιείται το συντομότερο.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.