Αντιμετώπιση Χρ. Υποσκληρίδιου Αιμάτωματος

Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Αντιμετώπιση Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος

 

Ποια είναι η αντιμετώπιση του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος;

Στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος προτείνονται η παρακολούθηση, η αγωγή με κορτιζόνη και η χειρουργική επέμβαση με κρανιοανατρήσεις και παροχέτευση του αιματώματος.

Η παρακολούθηση.

Εάν ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα, το αιμάτωμα είναι μικρό σε μέγεθος και δεν προκαλεί νευρολογικό έλλειμμα, τότε μπορεί να παρακολουθείται τακτικά η κλινική του εικόνα και με αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου το μέγεθος του αιματώματος.
Σκοπός αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης είναι να επιτρέψουμε στον οργανισμό του ασθενούς να απορροφήσει το αιμάτωμα.

Η αγωγή με κορτιζόνη.

Σε ορισμένους ασθενείς με ήπια νευρολογικά ελλείμματα και μικρό σε μέγεθος αιμάτωμα χορηγείται από το στόμα σκεύασμα κορτιζόνης και εφόσον γίνεται ανεκτή από τον ασθενή (δεν παρουσιάσει επιπλοκές όπως υπέρταση, αύξηση της τιμής του σακχάρου αίματος, έλκος στομάχου κτλ.) παρακολουθείται κλινικά και απεικονιστικά. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις που ανταποκρίνονται σε αυτήν την θεραπεία.

Η χειρουργική παροχέτευση του αιματώματος.

Πραγματοποιούνται Κρανιοανατρήσεις και παροχετεύεται το αιμάτωμα. Διενεργούνται δυο κρανιοανατρήσεις (οπές στον θόλο του κρανίου) δια των οποίων το αιμάτωμα εξέρχεται με την μορφή υγρού (περιγράφεται σαν ”λάδι μηχανής”) και ξεπλένεται με άφθονη ποσότητα φυσιολογικού ορού ωσότου γίνει διαυγές.

Αναφέρονται παραλλαγές της επέμβασης με μία κρανιοανάτρηση ή με σύστημα παροχέτευσης με βαλβιδικό μηχανισμό κτλ., ανάλογα με τα διδάγματα και την εμπειρία του κάθε νευροχειρουργού.
Το αποτέλεσμα είναι συνήθως άμεσο και ο ασθενής κινητοποιείται το συντομότερο.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.