Χειρουργική Μηνιγγιώματος Εγκεφάλου

Χειρουργική αφαίρεση Μηνιγγιώματος Εγκεφάλου

 

Σε ποιους ασθενείς προτείνεται η χειρουργική επέμβαση;

Η χειρουργική επέμβαση προτείνεται όταν το Μηνιγγίωμα παρουσιάζει μεγάλες διαστάσεις, όταν είναι μικρό και παρουσιάζει αύξηση στις διαστάσεις κατά την παρακολούθηση και ανεξάρτητα του μεγέθους όταν παρουσιάζει συμπτώματα. Είναι η πιο σίγουρη θεραπευτική επιλογή για την ριζική αντιμετώπιση του Μηνιγγιώματος και προτείνεται στους περισσότερους ασθενείς.

Με ποια επέμβαση γίνεται η αφαίρεση του Μηνιγγιώματος Εγκεφάλου;

Η συνήθης επέμβαση είναι η κρανιοτομία και γίνεται με τεχνικές μικροχειρουργικής, με την χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου και συστημάτων νευροπλοήγησης. Συχνά οι επεμβάσεις αυτές είναι πολύωρες και μερικές φορές απαιτούνται ιδιαίτερα εξειδικευμένες προσπελάσεις της βάσεως του κρανίου.

Σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι η ολική αφαίρεση του Μηνιγγιώματος και σε αυτήν την περίπτωση δεν ακολουθείται από άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Δεν είναι πάντοτε δυνατή η ολική αφαίρεση όπως στις περιπτώσεις που ο όγκος βρίσκεται κοντά σε ευαίσθητες δομές του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού. Τότε ο χειρουργός αφαιρεί το μεγαλύτερο επιτρεπτό μέρος της μάζας του όγκου.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της χειρουργικής αφαίρεσης του Μηνιγγιώματος;

Οι επιπλοκές της επέμβασης είναι σε γενικές γραμμές είναι λίγες και μπορεί να προκύψουν είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά. Eξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως ενδεικτικά αναφέρεται η θέση του Μηνιγγιώματος, η ηλικία και η γενικότερη κατάσταση υγείας του ασθενούς.

Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • το μετεγχειρητικό αιμάτωμα,
  • την λοίμωξη,
  • τον τραυματισμό νευρικών δομών με νευρολογικά ελλείμματα,
  • την επιληψία,
  • τις καρδιολογικές και αναπνευστικές επιπλοκές, τα θρομβοεμβολικά επεισόδια, επιπλοκές από την Γενική Αναισθησία.

Προς αποφυγή όλων αυτών των προβλημάτων ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και εφαρμόζονται νεότερες τεχνικές όπως είναι η χορήγηση αντιβιοτικών, η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και εξειδικευμένων εργαλείων κτλ. και φυσικά, η επέμβαση γίνεται μόνο από έμπειρους νευροχειρουργούς.

Μετά το χειρουργείο.

Μετά την χειρουργική επέμβαση και με βάση τα ιστολογικά αποτελέσματα ο ασθενής παρακολουθείται με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου.

Εάν δεν εντοπίζεται όγκος κατά την παρακολούθηση, τότε δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που το Μηνιγγίωμα είναι καλοήθης και μόνο ένα μικρό κομμάτι παραμένει μετεγχειρητικά (εναλλακτικά προτείνεται και η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική).

Εάν η ιστολογική μελέτη αναδείξει κακοήθεια, ή σε περίπτωση υποτροπής ή αύξησης υπολειμματικού όγκου που δεν αφαιρέθηκε στο χειρουργείο τότε προτείνεται ακτινοβολία (κατά περίπτωση ή και συνδυασμένα με χειρουργείο εκ νέου).

Τα Μηνιγγιώματα έχουν την τάση να υποτροπιάζουν. Μπορούν να επανεμφανιστούν χρόνια ή και δεκαετίες μετά από την θεραπεία (ένα ποσοστό περίπου 10-15% υποτροπιάζει τα επόμενα 5 χρόνια) ακόμα και όταν γίνεται πλήρης αφαίρεση του όγκου. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε καλοήθη τύπο και μπορεί να χειρουργηθεί εκ νέου. Σε υποτροπή όμως μπορεί και να εμφανίσει μια πιο επιθετική ή κακοήθης μορφή.

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.