Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

Εισαγωγή:

Η σπονδυλική στήλη σχηματίζεται από βραχέα οστά, τους σπονδύλους, καθώς και από ένα σύνολο από άλλα ανατομικά στοιχεία, όπως είναι οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, τα νεύρα, οι αρθρώσεις, οι σύνδεσμοι και οι μύες. Παρουσιάζει πέντε μοίρες:

  • Αυχενική (7 σπόνδυλοι).
  • Θωρακική (12 σπόνδυλοι).
  • Οσφυϊκή (5 σπόνδυλοι στη μέση).
  • Ιερή (5 σπόνδυλοι).
  • Κοκκυγική (4-5 σπόνδυλοι).

Για τις διάφορες Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης, προτείνονται από τους ιατρούς συντηρητικές θεραπείες και σε μερικές περιπτώσεις χειρουργική αντιμετώπιση.

Η Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης .

Η Αυχενική Μοίρα αποτελείται από επτά Αυχενικούς Σπονδύλους. Οι αυχενικοί σπόνδυλοι είναι οι μικρότεροι σε μέγεθος της σπονδυλικής στήλης. Στον Κεντρικό Σωλήνα, που σχηματίζεται από τους σπονδύλους, κατέρχεται η αυχενική μοίρα του Νωτιαίου Μυελού.

Αυχενικός Σπόνδυλος, η Ανατομία του αυχενικού σπονδύλου.
Εικόνα 1: Η Ανατομία του αυχενικού σπονδύλου.

Οι αυχενικοί σπόνδυλοι (Εικόνα 1) ανατομικά αποτελούνται από το Σώμα του σπονδύλου, τους δύο Αυχένες και τα οπίσθια Πέταλα. Μαζί σχηματίζουν το Σπονδυλικό Τρήμα. Τα δύο πέταλα απολήγουν στην Ακανθώδη Απόφυση, η οποία στην αυχενική μοίρα διαφέρει επειδή είναι δισχιδής.

Στα πλάγια του αυχένα βρίσκεται η Εγκάρσια Απόφυση, η οποία φέρει το Εγκάρσιο Τρήμα. Τα εγκάρσια τρήματα σχηματίζουν τον εγκάρσιο σωλήνα, δεξιά και αριστερά, στον οποίο βρίσκεται η σπονδυλική αρτηρία. Ανάμεσα στο πέταλο και τον αυχένα βρίσκονται οι Άνω και οι Κάτω Αρθρικές Αποφύσεις, οι οποίες φέρουν την Άνω και την Κάτω Αρθρική Επιφάνεια αντίστοιχα. Τα ανατομικά στοιχεία, επίσης, διαφέρουν σημαντικά στον πρώτο (ονομάζεται Άτλας) και στον δεύτερο (Άξονας) αυχενικό σπόνδυλο. Ο έβδομος αυχενικός σπόνδυλος παρουσιάζει επίσης μερικές διαφορές.

Μεταξύ των σπονδύλων βρίσκονται οι Μεσοσπονδύλιοι Δίσκοι, οι οποίοι συνδέουν τα σώματα των σπονδύλων. Ο Μεσοσπονδύλιος Δίσκος αποτελείται από ένα εξωτερικό, ισχυρό περίβλημα και έναν πυρήνα. Το εξωτερικό περίβλημα ονομάζεται Ινώδης Δακτύλιος και αποτελείται από ινώδεις ταινίες. Ο πυρήνας ονομάζεται Πηκτοειδής Πυρήνας και έχει ζελατινώδη υφή (γέλη). Ο ρόλος του Μεσοσπονδυλίου Δίσκου είναι η απορρόφηση των κραδασμών στην σπονδυλικής στήλης. Επίσης, επιτρέπει την κίνηση μεταξύ των σπονδύλων (κινητικές μονάδες της σπονδυλικής στήλης).

Από την αυχενική μοίρα εξέρχονται οχτώ αυχενικές νευρικές ρίζες οι οποίες σχηματίζουν το “Αυχενικό” και το “Βραχιόνιο πλέγμα”. Στην συνέχεια σχηματίζονται τα “αυχενικά νεύρα” που νευρώνουν αισθητικά (ερεθίσματα αφής, θερμοκρασίας και πόνου) και κινητικά (μυϊκή ισχύς) το πίσω μέρος του κεφαλιού, τα αυτιά, την τραχηλική χώρα, τους ώμους και τα χέρια.

Η Θωρακική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης.

Η Θωρακική Μοίρα σχηματίζεται από δώδεκα σπονδύλους και παρουσιάζει ένα φυσιολογικό κυφωτικό κύρτωμα (από Θ5 έως Θ7). Αποτελεί την συνέχεια της Αυχενικής Μοίρας και συνεχίζεται με την Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις, οι τραυματισμοί και οι κακώσεις στα ανατομικά στοιχεία της μπορούν να προκαλέσουν πολλά συμπτώματα, συχνότερα τον πόνο, αλλά και νευρολογικά προβλήματα. Γενικά τα προβλήματα στην θωρακική μοίρα είναι σπανιότερα σε σχέση με την αυχενική και την οσφυϊκή μοίρα.

Η Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης.

Η Οσφυϊκή Μοίρα αποτελείται από πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους, από τον Ο1 έως τον Ο5. Οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι (Εικόνα 2) είναι οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος της σπονδυλικής στήλης.

Στον Κεντρικό Σωλήνα, που σχηματίζεται από τα σπονδυλικά τρήματα, κατέρχεται ο Νωτιαίος Μυελός ο οποίος καταλήγει μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου οσφυϊκού σπονδύλου (Ο1-Ο2). Κάτω από αυτό το επίπεδο αυτό συνεχίζουν τα νωτιαία νεύρα που σχηματίζουν την ιππουρίδα (ουρά αλόγου).

σπονδυλική στήλη, ανατομία οσφυϊκού σπονδύλου, σπόνδυλος, οσφυϊκός σπόνδυλος, ανατομία, lumbar vertebrae, anatomy, human anatomy, spinal column,
Εικόνα 2: Η Ανατομία του οσφυϊκού σπονδύλου.

Οι διαταραχές στο επίπεδο αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς λόγω ηλικίας, μία διαδικασία που ονομάζεται εκφυλιστική νόσος της σπονδυλικής στήλης. Σπανιότερα, λόγω τραύματος μπορεί να προκληθεί πόνος στην μέση (Οσφυαλγία) από την μηχανική αστάθεια που προκαλείται στην Σπονδυλική στήλη, ή και στα κάτω άκρα (Ισχιαλγία).

Οι Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης:

Σπονδυλική Στένωση

Σπονδυλολίσθηση

Σπονδυλόλυση

Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης

Αυχενικό Σύνδρομο

Αυχενική Δισκοκήλη

Αυχενική Στένωση

Αυχενική Μυελοπάθεια

Οσφυαλγία

Οσφυϊκή Δισκοκήλη

Οσφυϊκή Στένωση

Νευρογενής Διαλείπουσα Χωλότητα

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.
Δείτε την   Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.