Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα είναι το αιμάτωμα το οποίο εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό. Τα συμπτώματά του και η νευρολογική του εικόνα να εμφανίζονται μετά από εβδομάδες ή και μήνες.

Αφορά συνήθως ηλικιωμένα άτομα (με μέσο όρο την 6η δεκαετία της ζωής) που λαμβάνουν αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Προκαλείται συνήθως 1-3 μήνες μετά από μια ελάσσονα τραυματική κάκωση της κεφαλής. Μερικές φορές μπορεί να ήταν τόσο ήπια η κάκωση που ο ασθενής δεν την θυμάται.

Το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα συνήθως είναι ασυμπτωματικό στην αρχή. Σταδιακά και καθώς το αιμάτωμα προοδευτικά μεγαλώνει, ασκείται πίεση στον υποκείμενο εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα είναι τα συμπτώματα να εξελίσσονται με βραδύ ρυθμό και να εμφανίζονται μετά από εβδομάδες ή και μήνες. Συνήθη συμπτώματα είναι η κεφαλαλγία, η σύγχυση και η αστάθεια στην βάδιση. Επίσης οι διαταραχές του λόγου, η ζάλη, η ναυτία, ο έμετος, η αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος κτλ.

Η διάγνωση του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος γίνεται με την Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου.

Στην αντιμετώπιση του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος προτείνονται τα εξής:

H παρακολούθηση.

H αγωγή με κορτιζόνη. 

H χειρουργική επέμβαση για την παροχέτευση του αιματώματος.

Περισσότερα ...

 

 

Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

 

 

Τι είναι το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα;

Είναι το αιμάτωμα το οποίο εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό και τα συμπτώματά εμφανίζονται μετά από εβδομάδες ή και μήνες.

 

Σε ποιους ασθενείς εμφανίζεται το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα;

Αφορά συνήθως ηλικιωμένα άτομα, που συχνά βρίσκονται υπό αγωγή με αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα.

 

Ποιες είναι οι αιτίες του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος;

Προκαλείται συνήθως 1-3 μήνες μετά από μια ελάσσονα τραυματική κάκωση της κεφαλής. Μερικές φορές είναι τόσο ήπια που ο ασθενής δεν την θυμάται.

 

Ποιος είναι ο μηχανισμός του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος;

Ο μηχανισμός με τον οποίο σχηματίζεται συνήθως το χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα περιλαμβάνει αρχικά την κάκωση της κεφαλής (π.χ. πτώση). Από την κάκωση προκαλείται τραυματική ρήξη των φλεβών που διατρέχουν τον υποσκληρίδιο χώρο. Ο υποσκληρίδιος χώρος βρίσκεται μεταξύ της σκληράς και της αραχνοειδούς μήνιγγας. Έτσι δημιουργείται ένα μικρό Oξύ Yποσκληρίδιο Aιμάτωμα (που δεν προκαλεί συμπτώματα). Ακολουθούν επαναλαμβανόμενες μικρές αιμορραγίες οι οποίες συνήθως σταματούν από μόνες τους. Το αιμάτωμα αυτό σταδιακά και με τον χρόνο απορροφά υγρό από τους πέριξ ιστούς και τα αγγεία (φαινόμενο ώσμωσης). Το αποτέλεσμα είναι να διογκώνεται και τελικά να προκαλεί νευρολογικά συμπτώματα (αδυναμία των αντίπλευρων άκρων). Άλλοτε, επειδή ακριβώς αναπτύσσεται αργά, μπορεί να σταματήσει πριν προκαλέσει νευρολογικά συμπτώματα. Είναι αμφοτερόπλευρα σε ποσοστό 20-25%.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος;

Το Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα συνήθως είναι ασυμπτωματικό στην αρχή. Σταδιακά και καθώς το αιμάτωμα προοδευτικά μεγαλώνει, ασκείται πίεση στον υποκείμενο εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα είναι τα συμπτώματα να εξελίσσονται με βραδύ ρυθμό και να εμφανίζονται μετά από εβδομάδες ή και μήνες. Συνήθη συμπτώματα είναι η κεφαλαλγία, η σύγχυση και η αστάθεια στην βάδιση. Επίσης οι διαταραχές του λόγου, η ζάλη, η ναυτία, ο έμετος, η αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα χρόνια υποσκληρίδια αιματώματα μιμούνται τα συμπτώματα του παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου.

 

Πώς γίνεται η διάγνωσή του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος;

Η διάγνωση του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος γίνεται με την Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου, στην οποία προσδιορίζεται και η ηλικία του αιματώματος. Άλλοτε ανευρίσκεται τυχαία στην Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε ο ασθενής.

 

Ποια είναι η αντιμετώπιση του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος;

Στην αντιμετώπιση του Χρόνιου Υποσκληριδίου Αιματώματος προτείνονται τα εξής:

Η παρακολούθηση.

Συστήνεται όταν ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα, το αιμάτωμα είναι μικρό σε μέγεθος και δεν προκαλεί νευρολογικό έλλειμμα. Τότε μπορεί να παρακολουθείται τακτικά η κλινική του εικόνα και με αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου το μέγεθος του αιματώματος. Σκοπός αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης είναι να επιτρέψουμε στον οργανισμό του ασθενούς να απορροφήσει το αιμάτωμα.

Η αγωγή με κορτιζόνη.

Σε ορισμένους ασθενείς με ήπια νευρολογικά ελλείμματα και μικρό σε μέγεθος αιμάτωμα χορηγείται από το στόμα σκεύασμα κορτιζόνης. Εάν ο ασθενής δεν παρουσιάσει επιπλοκές όπως υπέρταση και αύξηση της τιμής του σακχάρου αίματος, παρακολουθείται κλινικά και απεικονιστικά. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις που ανταποκρίνονται σε αυτήν την θεραπεία.

 

Η χειρουργική επέμβαση με κρανιοανατρήσεις και παροχέτευση του χρονίου υποσκληριδίου αιματώματος.

Σε αυτή την περίπτωση διενεργούνται δυο κρανιοανατρήσεις (οπές στον θόλο του κρανίου). Απο αυτές το Xρόνιο Yποσκληρίδιο Aιμάτωμα εξέρχεται με την μορφή υγρού (περιγράφεται σαν «λάδι μηχανής»). Ξεπλένεται με άφθονη ποσότητα φυσιολογικού ορρού ωσότου γίνει διαυγές. Αναφέρονται παραλλαγές της επέμβασης με μία Kρανιοανάτρηση ή με σύστημα παροχέτευσης με βαλβιδικό μηχανισμό κτλ. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως άμεσο και ο ασθενής κινητοποιείται το συντομότερο.

 

Λιγότερα ..

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες και καμία πληροφορία δεν προορίζεται ή υπονοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τις ιατρικές συμβουλές του ιατρού ή να χρησιμοποιηθεί για νομικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον Νευροχειρουργό για οποία πάθηση ή θεραπευτική επιλογή μπορεί ο ίδιος να σας προτείνει.

Δείτε την Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιστότοπου.